Cale de navigare

Proprietate intelectuală

Actualizare 07/2011

Companiile îşi pot proteja proprietatea intelectuală prin:

  • drepturi de proprietate industrială - brevete, modele de utilitate, desene, mărci, protecţia soiurilor de plante, topografia circuitelor integrate, indicaţii geografice - care trebuie înregistrate în fiecare stat membru al UE (desenele şi mărcile comerciale pot fi înregistrate şi la nivelul UE)
  • drepturi de autor pentru operele literare originale şi lucrările artistice, muzică, emisiuni de televiziune, software, baze de date, creaţii publicitare şi multimedia – acordate automat, nefiind necesară înregistrarea oficială
  • strategii comerciale   – cum ar fi secretele comerciale, know-how-ul, acordurile de confidenţialitate sau producţia rapidă

Brevetele sunt drepturi naţionale acordate de oficiile naţionale de brevete. Nu există un brevet unic pentru protejarea drepturilor pe tot teritoriul UE. O singură cerere de acordare a brevetului european aprobată de Oficiul European de Brevete (OEB) oferă protecţie la nivel naţional în acele state europene membre ale OEB pe care le-a selectat solicitantul. Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor simplifică aplicabilitatea la nivel internaţional.

Drepturile asociate mărcilor şi desenelor pot fi înregistrate la nivel naţional sau european. Drepturile la nivel european sunt înregistrate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne, cu sediul la Alicante (Spania). Aceste drepturi sunt exclusive şi valabile în toată Uniunea Europeană.

UE depune eforturi în direcţia  exercitării drepturilor de proprietate intelectuală şi deci a combaterii contrafacerii şi pirateriei. Acestea au atins proporţii alarmante, cu efecte semnificative asupra unor domenii precum inovarea, creşterea economică, ocuparea forţei de muncă sau sănătatea şi protecţia consumatorilor. În funcţie de legislaţia naţională şi de ţara de provenienţă a bunurilor contrafăcute, autorităţile la care trebuie să se apeleze sunt vămile, organismele de supraveghere a pieţei (inspectoratele comerciale), poliţia sau oficiile de brevete şi mărci.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt încă protejate mai degrabă de legislaţia naţională decât de dreptul european. Protejarea acestora în fiecare stat membru poate fi complicată şi costisitoare, motiv pentru care este necesară o armonizare la scară mai largă.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt reglementate de convenţiile internaţionale iniţiate de Organizaţia Mondială a Comerţului şi de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale.

Site-ul InnovAccess oferă informaţii centralizate cu privire la legislaţie, la procedurile de înregistrare şi la măsurile de sprijin aplicabile la nivel naţional.

Pe site-ul Comisiei Europene este disponibilă o listă de resurse on-line privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI).

Serviciul de helpdesk DPI oferă asistenţă privind drepturile de proprietate intelectuală partenerilor din cadrul proiectelor internaţionale de cercetare (în special proiectele finanţate de UE), inclusiv documentaţie şi o linie telefonică dedicată.

A fost creat un serviciu special de helpdesk pentru a oferi asistenţă firmelor europene care îşi desfăşoară activitatea în China sau care se confruntă acolo cu probleme legate de drepturile de proprietate intelectuală.

DPI - portal TransAtlantic pune la dispoziţia IMM-urilor instrumente on-line pentru a le ajuta să îşi protejeze drepturile de proprietate intelectuală în lumea întreagă.

Enterprise Europe Network le oferă întreprinderilor informaţii şi consiliere în materie de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală.

SOLVIT le oferă sprijin întreprinderilor care se confruntă cu probleme din cauza faptului că autorităţile naţionale aplică incorect reglementările privind piaţa UE.

Ajutor

Ajutor

Serviciul Europa ta - Consiliere vă oferă asistenţă de specialitate cu privire la toate aspectele legate de legislaţia UE cu care v-aţi putea confrunta în altă ţară din UE.

Enterprise Europe Network English şi cele aproximativ 600 de puncte de contactEnglish de care dispune colaborează cu organisme locale pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi afacerea pe pieţe noi, pentru a elabora şi breveta noi tehnologii şi pentru a obţine acces la finanţare UE.