Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Ako nájsť dobrovoľnícky projekt

 • Musím mať nejaké osobitné zručnosti, ak sa chcem zapojiť do Európskej dobrovoľníckej služby?

  NIE – na programe sa môže zúčastniť každý. Pred začatím programu absolvujete špeciálne školenie.

 • Chcem sa stať dobrovoľníkom v zahraničí. Kde nájdem informácie a podporu?

  Kontaktujte národnú agentúruEnglish alebo regionálne informačné a vzdelávacie centrum SALTOEnglish pre východnú Európu a Kaukaz, juhovýchodnú Európu a euro-stredozemský región.

  Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle Európskej dobrovoľníckej službyEnglish a v príručke o európskej dobrovoľníckej službe.

 • Chcem sa stať dobrovoľníkom v Španielsku. Musím ovládať španielčinu?

  NIE – s výnimkou, že sa znalosť jazyka osobitne vyžaduje pre prácu, ktorú budete vykonávať. Počas projektu budete mať k dispozícii jazykovú podporu, takže počas svojho pobytu v Španielsku sa po španielsky určite naučíte.

 • Potrebujem poistenie?

  ÁNO – ako účastník Európskej dobrovoľníckej služby však máte nárok na osobitné bezplatné poistenie. Vyžiadajte si podrobné informácie od vysielajúcej organizácie.

 • Čo ak sa mi práca na projekte v rámci Európskej dobrovoľníckej služby nepáči – môžem skončiť?

  Ak máte pocit, že situáciu nezvládate, a vaše problémy sa nedajú vyriešiť, existujú spôsoby ako ukončiť vašu dobrovoľnícku zmluvu. Ide však o krajné riešenie.

 • Budem musieť niečo zaplatiť za účasť na projekte Európskej dobrovoľníckej služby?

  NIE – nebudete musieť platiť nič, účasť je bezplatná.

 • Môžu krajiny EÚ obmedziť prístup k vlastným vnútroštátnym programom dobrovoľníctva len pre svojich štátnych príslušníkov?

  ÁNO – vnútroštátne programy dobrovoľníctva nemusia byť nevyhnutne určené aj cudzím štátnym príslušníkom. Obráťte sa na zodpovedné orgány.

 • Rád by som šiel do niektorého z ázijských štátov. Potrebujem vízum?

  JE TO MOŽNÉ – účasť na dobrovoľníckom projekte neznamená, že máte výnimku z plnenia vízových povinností danej krajiny. Overte si pred cestou, či máte všetky potrebné dokumenty.

 • Nedávno som začal dobrovoľnícku prácu v inej krajine EÚ. Ktoré orgány sú zodpovedné za moje práva na sociálne zabezpečenie, a aký právny status mám v inej krajine?

  Postavenie dobrovoľníkov nie je regulované právnymi predpismi EÚ.  O osoby vykonávajúce dobrovoľnícku prácu v zahraničí sa starajú spoločne vysielajúca aj hostiteľská organizácia.  Ako dobrovoľník máte právo žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, ak máte dostatočné zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s vašim pobytom a komplexné zdravotné poistenie. Pokiaľ spĺňate uvedené podmienky, bude sa na vás vzťahovať systém sociálneho zabezpečenia danej krajiny.  Ak je váš pobyt v inej krajine EÚ dočasný, môžete sa spoľahnúť na váš európsky preukaz zdravotného poistenia z vašej domovskej krajiny, na základe ktorého môžete získať nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujete počas pobytu. 
 • Dostanem po ukončení dobrovoľníckej práce v inej krajine EÚ osvedčenie uznávané v celej Únii?

  Po účasti na projekte Mládež v akcii (Youth in Action) v rámci programu Erasmus+ dostanete osvedčenie Youthpass.
 • Čo je osvedčenie „Youthpass" a kde oňho môžem požiadať?

  Vďaka osvedčeniu Youthpass budú vaše skúsenosti získané v rámci programu Mládež v akcii uznané ako vzdelávacia skúsenosť a obdobie neformálneho vzdelávania . Ak sa zúčastňujete na schválenom projekte Mládež v akcii v rámci programu Erasmus+, vaša organizácia by sa mala zaregistrovať na webovom sídle Youthpass a uviesť vaše údaje. Následne sa vaše osvedčenie bude dať validovať a vystaviť.

 

Získať hlavné informácie o tejto téme
Ako nájsť dobrovoľnícky projekt
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo