Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Sib proġett ta' volontarjat

 • Għandi bżonn kapaċitajiet speċifiċi biex inkun voluntier mas-Servizz Volontarju Ewropew?

  LE - Il-programm hu miftuħ għal kulħadd. Se tingħata wkoll taħriġ speċifiku qabel ma tmur.

 • Nixtieq nagħmel xogħol ta' volontarjat barra. Fejn nista' nsib tagħrif u appoġġ?

  Ikkuntattja l- aġenzija nazzjonaliEnglishjew iċ- ċentru ta' riżorsi SALTOEnglish reġjonali tiegħek, għall-Ewropa tal-Lvant u l-Kawkasu, ix-Xlokk tal-Ewropa u r-reġjun Ewro-Mediterran.

  Tista' tagħti ħarsa wkoll lejn il- websajt tas-Servizz Volontarju EwropewEnglish u l- gwida għas-Servizz Volontarju Ewropew.

 • Nixtieq nagħmel xogħol ta' volontarjat fi Spanja permezz tas-Servizz Volontarju Ewropew. Għandi bżonn inkun naf nitkellem l-Ispanjol?

  LE - sakemm għarfien bażiku tal-lingwa mhux meħtieġ speċifikament għax-xogħol li se tkun qed tagħmel. L-appoġġ fil-lingwa jkun disponibbli waqt il-proġett, allura żgur li se titgħallem xi ftit Spanjol waqt li tkun hemm.

 • Għandi bżonn assigurazzjoni?

  IVA - iżda l-volontarjat mas-Servizz Volontarju Ewropew jintitolak għal assigurazzjoni speċjali bla ħlas. Staqsi lill-organizzazzjoni li qed tibagħtek għad-dettalji.

 • X'jiġri jekk ma nkunx qed nieħu gost bil-proġett permezz tas-Servizz Volontarju Ewropew - nista' nitlaq?

  Jekk issib ruħek f'sitwazzjoni diffiċli ferm u l-problemi tiegħek ma jistgħux jiġi solvuti, jeżistu modi kif tittermina l-ftehim tal-volontarjat tiegħek - bħala l-aħħar soluzzjoni.

 • Ikolli nħallas xi ħaġa biex nipparteċipa fi proġett tas-Servizz Volontarju Ewropew?

  LE – ma trid tħallas xejn biex tipparteċipa fis-Servizz Volontarju Ewropew.

 • Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jirrestrinġu l-aċċess tagħhom għall-iskema ta' volontarjat għaċ-ċittadini?

  IVA – skemi nazzjonali tal-volontarjat ma jkunux dejjem miftuħa għal min mhux ċittadin. Ikkuntattja l-awtorità inkarigata biex issir taf.

 • Jien irrid immur xi mkien fl-Ażja. Għandi bżonn viża?

  POSSIBBILMENT - is-sehem tiegħek fi proġett ta' volontarjat ma jeżentakx milli tosserva r-regolamenti dwar il-viża nazzjonali. Kun ċert li titkixxef sew!

 • Dan l-aħħar erġajt bdejt volontarjat f'pajjiż ieħor tal-UE. Liema awtoritajiet se jkunu responsabbli mid-drittijiet tas-sigurtà soċjali tiegħi, u xi status legali għandi f'pajjiż ieħor?

  L-istatus tal-voluntieri mhux regolat bil-liġi tal-UE.  Dawk li jaħdmu barra l-pajjiż qed jieħdu ħsiebhom kemm l-organizzazzjoni li tibgħathom u l-organizzazzjoni ospitanti tagħhom.  Bħala voluntier, għandek id-dritt li tgħix fi kwalunkwe pajjiż tal-UE, bil-kundizzjoni li għandek mezzi suffiċjenti biex tfendi għal rasek u assigurazzjoni fuq is-saħħa komprensiva. Dment li jiġu sodisfatti dawk il-kundizzjonijiet tkun kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' dak il-pajjiż.  Jekk iż-żjara tiegħek f'pajjiż ieħor tal-UE hi temporanja, tkun tista' tibbaża ruħek fuq il-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tiegħek minn pajjiżek biex tiżgura li tikseb il-kura tas-saħħa li jkollok bżonn kemm iddum toqgħod hemm. 
 • Se nirċievi ċertifikat rikonoxxut fl-UE kollha wara volontarjat f'pajjiż ieħor tal-UE?

  Jekk tieħu sehem fi proġett Żgħażagħ fl-Azzjoni ta' Erasmus+, tirċievi ċ- Ċertifikat Youthpass Deutsch English français.
 • X'inhu iċ-Ċertifikat "Youthpass", u fejn nista' napplika għalih?

  Biċ- Ċertifikat Youthpass Deutsch English français, tiżgura ruħek li l-esperjenza akkwistata permezz tal-Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni tiġi rikonoxxuta bħala esperjenza edukattiva u bħala perjodu ta' tagħlim informali . Jekk tieħu sehem fi proġett Żgħażagħ fl-Azzjoni ta' Erasmus+, l-organizzazzjoni tiegħek għandha tirreġistrak fil-websajt tal-Youthpass u ddaħħal id-dettalji tiegħek. Iċ-ċertifikat tiegħek jista' mbagħad jiġi vvalidat u ġġenerat.

 

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Sib proġett ta' volontarjat
Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri