Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Намиране на доброволчески проект

 • Нужни ли са специални умения, за да бъда доброволец в Европейската доброволческа служба?

  НЕ - програмата е отворена за всички. Преди да заминете, ще бъдете специално обучени.

 • Искам да бъда доброволец в чужбина. Къде мога да намеря информация и помощ?

  Свържете се с вашата национална агенцияEnglish или с вашия регионален център за информация SALTOEnglish за Източна Европа и Кавказ, Югоизточна Европа и евро-средиземноморския район.

  Можете да разгледате и уебсайта на Европейската доброволческа службаEnglish и наръчника за Европейската доброволческа служба.

 • Искам да бъда доброволец в Испания по линия на Европейската доброволческа служба. Трябва ли да говоря испански?

  НЕ - освен ако не се изискват основни познания за конкретните задачи, които ще се извършват. В рамките на проекта ще ви бъде оказвана езикова помощ, така че със сигурност ще научите малко испански по време на престоя си в страната.

 • Нужна ли ми е застраховка?

  ДА - но като работещ за Европейската доброволческа служба имате право на определена безплатна застраховка. За подробности се обърнете към изпращащата ви организация.

 • Ако проектът по линия на Европейската доброволческа служба не ми хареса, мога ли да напусна?

  Ако положението ви е много трудно и проблемите не могат да бъдат решени, има начини за прекратяване на споразумението за доброволчество като последна мярка.

 • Трябва ли да плащам, за да участвам в проект на Европейската доброволческа служба?

  НЕ – не трябва да плащате нищо, за да участвате в дейността на Европейската доброволческа служба.

 • Могат ли страните от ЕС да ограничават достъпа до техните национални доброволчески схеми само за свои граждани?

  ДА – не е задължително националните доброволчески схеми да бъдат отворени за чужденци. За да разберете какви са условията във вашия случай, свържете се с органа, който отговаря за тези схеми.

 • Искам да отида в Азия. Нужна ли ми е виза?

  ВЕРОЯТНО - участието в доброволчески проект не ви освобождава от националните визови разпоредби. Проучете въпроса предварително!

 • Наскоро започнах да работя като доброволец в друга страна от ЕС. Кои органи отговарят за моята социална осигуровка и какъв правен статут имам в друга държава?

  Статутът на доброволците не е уреден съгласно правото на ЕС.  За онези, които работят в чужбина, се грижи както организацията, която ги е изпратила, така и организацията домакин.  Като доброволец имате право да живеете във всяка страна от Съюза, ако разполагате с достатъчно средства за издръжката си и пълна здравна осигуровка. Ако отговаряте на тези условия, ще бъдете обхванати от системата за социална сигурност на тази страна.  Ако престоят ви в друга страна от ЕС е временен, можете да разчитате, че благодарение на своята Европейска здравноосигурителна карта от вашата страна на произход, ще можете да получите здравни грижи, от които се нуждаете при престоя си. 
 • Ще получа ли сертификат, който се признава в целия ЕС, след като работя като доброволец в друга страна от Съюза?

  Ако сте участвали в програмата „Младежта в действие" на Еразъм+, ще получите сертификат „Youthpass".
 • Какво представлява сертификатът „Youthpass" и къде мога да кандидатствам за него?

  Благодарение на сертификата „Youthpass" може да сте сигурни, че опитът, получен чрез програмата „Младежта в действие", се признава като образователен опит и период на неформално обучение . Ако участвате в одобрен проект по програмата „Младежта в действие" на Еразъм+, вашата организация трябва да се регистрира на уебсайта на Youthpass и да въведе вашите данни. След това вашето удостоверение може да бъде валидирано и генерирано.

 

Вижте основната информация по темата
Намиране на доброволчески проект
Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети