Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 25/04/2017

Često postavljana pitanja - Pronalaženje projekta za volontiranje

 • Trebam li imati posebne vještine da bih volontirao u okviru Europske volonterske službe?

  NE – Program je svakomu dostupan. Prije početka rada osigurava se posebno osposobljavanje.

 • Želim se baviti volonterskim radom u inozemstvu. Gdje mogu pronaći informacije i podršku?

  Stupite u kontakt s nacionalnom agencijomEnglish ili regionalnim informacijskim centrom SALTOEnglish za Istočnu Europu i Kavkaz, jugoistočnu Europu i Euro-mediteransku regiju.

  Informacije možete potražiti i na internetskim stranicama Europske volonterske službeEnglish i u vodiču za Europsku volontersku službu.

 • Želim se baviti volonterskim radom u Španjolskoj u okviru Europske volonterske službe. Moram li govoriti španjolski?

  NE – Osim ako je osnovno znanje posebno potrebno za poslove koji se trebaju obaviti. Jezična podrška bit će vam dostupna tijekom projekta, pa ćete sigurno naučiti osnove španjolskog dok ondje boravite.

 • Treba li mi osiguranje?

  DA – Premda kao sudionik Europske volonterske službe imate pravo na određeno besplatno osiguranje. Za detalje se obratite organizaciji koja vas šalje.

 • Što ako mi se ne sviđa projekt Europske volonterske službe – mogu li ga napustiti?

  Ako ste se našli u poteškoćama i ne možete riješiti svoje probleme, postoje načini da se vaš ugovor o volonterskom radu okonča – kao krajnje rješenje.

 • Trebam li nešto platiti da bih sudjelovao u projektu Europske volonterske službe?

  NE – Ne trebate ništa platiti da biste sudjelovali u Europskoj volonterskoj službi.

 • Smiju li države članice EU-a pristup nacionalnom volonterskom programu omogućiti samo svojim državljanima?

  DA – Države članice EU-a smiju sudjelovanje u nacionalnim volonterskim programima omogućiti samo svojim državljanima. Za više informacija obratite se nadležnom tijelu.

 • Želio bih otići u Aziju. Treba li mi viza?

  MOŽDA – Ako sudjelujete u volonterskom projektu, to ne znači da se na vas ne primjenjuju naconalna pravila o vizama. Obavezno se raspitajte o svemu!

 • Nedavno sam započeo s volonterskim radom u drugoj državi članici EU-a. Koja će tijela biti odgovorna za moja prava u području socijalne sigurnosti i koji je moj pravni status u drugoj državi?

  Status volontera ne uređuje se zakonodavstvom EU-a.  O volonterima koji rade u inozemstvu brine organizacija koja ih šalje i organizacija domaćin.  Kao volonter imate pravo boraviti u bilo kojoj državi članici EU-a, pod uvjetom da imate dovoljno sredstava za uzdržavanje i sveobuhvatno zdravstveno osiguranje. Sve dok ispunjujete te uvjete, bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti te države.  Ako je vaš boravak u drugoj državi članici EU-a privremen, s pomoću europske kartice zdravstvenog osiguranja vaše matične države možete ostvariti zdravstvenu skrb u tom razdoblju. 
 • Hoću li nakon volonterskog rada u drugoj državi članici EU-a dobiti potvrdu važeću u cijeloj Europi?

  Ako ste sudjelovali u projektu Mladi na djelu programa Erasmus+, dobit ćete potvrdu Youthpass.
 • Što je potvrda Youthpass i kako je mogu dobiti?

  S potvrdom Youthpass omogućeno je da se iskustvo stečeno u programu Mladi na djelu prizna kao iskustvo u području obrazovanja i kao razdoblje neformalnog učenja. Ako sudjelujete u odobrenom projektu Mladi na djelu programa Erasmus+, vaša se organizacija mora prvo registrirati na internetskim stranicama Youthpassa i unijeti vaše podatke. Tako ćete dobiti valjanju potvrdu.

 

Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi
Pronalaženje projekta za volontiranje
Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje