Europska unija

Posao u institucijama EU-a

Posao u institucijama EU-a

U institucijama Europske unije zaposleno je više od 40 000 muškaraca i žena iz 27 država članica EU-a. Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira „otvorene natječaje” u svrhu odabira osoblja za stalna i privremena radna mjesta. Osim stalno zaposlenog osoblja, EU također zapošljava ugovorno i privremeno osoblje, nudi obavljanje staža i vodi bazu podataka o stručnjacima.

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) prva je stanica za svakoga tko želi raditi u institucijama EU-a. Na internetskim stranicama EPSO-a objašnjava se postupak odabira te se daju savjeti o pripremama za natječaje.

Zapošljavanje stalnog osoblja

EPSO organizira „otvorene natječaje” za odabir stalnog osoblja. Na natječajima se vještine kandidata procjenjuju nizom testova i vrednovanjem kojim se osigurava odabir najboljih ljudi. Svake se godine organiziraju natječaji za administratore, lingviste, usmene prevoditelje, pismene prevoditelje, tajnike i ostale kategorije osoblja.

EPSO odabire osoblje za sve institucije EU-a:

Neovisno o tome koja vas institucija zanima, postupak odabira i vrsta ugovora su jednaki.

Stalni djelatnici dijele se u dvije skupine: administratori i asistenti.

Administratori (AD)

Administratori obično obavljaju poslove u vezi s izradom politika i nadzorom provedbe zakonodavstva EU-a, analiziranjem i savjetovanjem. Općenito govoreći, da biste se prijavili na natječaj za administratore, morate imati završen studij u trajanju od najmanje tri godine.

Asistenti (AST)

Asistenti obično obavljaju poslove podrške i ključni su za unutarnje upravljanje institucijama. Općenito govoreći, da biste se prijavili na natječaj za asistente, morate imati završenu najmanje srednju školu.

Ostali postupci odabira i zapošljavanja

Ugovorno osoblje

Ugovorno se osoblje zapošljava za određene tehničke ili administrativne poslove. Ugovori su općenito na određeno vrijeme – najčešće s početnim trajanjem od 6 do 12 mjeseci.

Privremeno osoblje

Privremeno se osoblje zapošljava za specijalizirane ili privremene poslove s ugovorima u trajanju do šest godina. Slobodna radna mjesta objavljuju se na internetskim stranicama EPSO-a te na internetskim stranicama pojedinih institucija i agencija.

Privremeno lokalno osoblje

Neke institucije zapošljavaju i lokalno privremeno osoblje na razdoblje do šest mjeseci – uglavnom za obavljanje tajničkih poslova. U tom slučaju zapošljavanje se provodi putem agencija za privremeno zapošljavanje.

Staž

Sedam institucija uzima i pripravnike na razdoblje od tri do pet mjeseci. Poznati pod nazivom stažisti, staž mogu obavljati studenti, osobe koje su diplomirale na sveučilišnom studiju ili lingvisti, a dodjeljuju im se poslovi slični onima koje obavljaju administratori u nižim razredima. Odabir organiziraju institucije (a ne EPSO).

Ugovorne usluge

Za određene poslove (održavanje, rad u kantinama itd.), osoblje zapošljavaju vanjski pružatelji usluga koji se odabiru na otvorenim javnim natječajima. Za više informacija vidi internetske stranice ugovornih pružatelja usluga.

Upućeni nacionalni stručnjaci (UNS)

Oni su obično zaposlenici u javnom sektoru u svojoj matičnoj zemlji, a upućuju se u instituciju EU-a na određeno razdoblje kako bi podijelili svoja stručna znanja te stekli znanja o politikama i postupcima EU-a. Nacionalni se stručnjaci odabiru posebnim postupcima koje ne provodi EPSO. U stalnom predstavništvu EU-a u vašoj zemlji možete dobiti informacije o trenutačnim mogućnostima zapošljavanja.

Usmeni prevoditelji

Europski parlament, Europska komisija i Sud Europske unije imaju svoje službe za usmeno prevođenje. Odabir zaposlenih usmenih prevoditelja (putem otvorenih natječaja koje organizira EPSO) i vanjskih usmenih prevoditelja (putem međuinstitucijskog akreditacijskog ispita) provodi se zajednički.

Stručnjaci EU-a

EU održava baze podataka s imenima i kvalifikacijama neovisnih stručnjaka koji mogu institucijama i agencijama pomagati u posebnim područjima. Stručnjaci izrađuju i održavaju svoj vlastiti profil zaštićen lozinkom s informacijama o radnom iskustvu, obrazovanju i vještinama. Te baze podataka održavaju pojedine institucije i agencije (a ne EPSO). Informacijska služba Zajednice za istraživanje i razvoj (CORDIS) na primjer, poslužitelj je baze podataka o stručnjacima koji rade u okviru Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja.

Back to top