Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Vabatahtliku töö projekti leidmine

 • Kas mul on Euroopa vabatahtliku teenistuse juures vabatahtlikuks hakkamiseks vaja mingeid erioskusi?

  EI − programm on avatud kõigile. Enne praktikale asumist osalete konkreetsetel koolitustel.

 • Soovin töötada vabatahtlikuna välismaal. Kust leiaksin teavet ja abi?

  Võtke ühendust asjaomase riikliku büroogaEnglish või piirkondliku SALTO teabekeskusegaEnglish (Ida-Euroopa, Kaukaasia, Kagu-Euroopa ning Euroopa ja Vahemere piirkond).

  Samuti saate uurida Euroopa vabatahtliku teenistuse veebisaitiEnglish ja Euroopa vabatahtliku teenistuse suuniseid.

 • Soovin töötada Euroopa vabatahtliku teenistuse raames Hispaanias. Kas ma pean sellisel juhul oskama rääkida hispaania keelt?

  EI − kui konkreetse töö puhul ei ole nõutud hispaania keele alusteadmised. Projekti ajal on teil juurdepääs keeleabile, seega õpite te seal töötades kindlasti veidi hispaania keelt.

 • Kas kindlustus on vajalik?

  JAH − kuid Euroopa vabatahtliku teenistuse kaudu vabatahtlikuna töötamine annab teile õiguse spetsiaalsele tasuta kindlustusele. Paluge teenistusel saata teile asjaomane teave.

 • Mis saab siis, kui mulle ei meeldi mu projekt Euroopa vabatahtliku teenistuse juures – kas ma võin sellest loobuda?

  Kui satute väga raskesse olukorda ja teie probleeme ei saa lahendada, on viimase abinõuna võimalus vabatahtlikuna töötamise leping lõpetada.

 • Kas ma pean Euroopa vabatahtliku teenistuse projektis osalemiseks ka midagi maksma?

  EI – Euroopa vabatahtliku teenistuse juures tegutsemiseks ei pea te midagi maksma.

 • Kas ELi liikmesriigid võivad piirata oma riiklikule vabatahtliku töö kavale juurdepääsu ning võimaldada selles osaleda vaid oma riigi kodanikel?

  JAH – riiklikud vabatahtliku töö kavad ei pruugi mittekodanikele avatud olla. Võtke teabe saamiseks ühendust vastutava asutusega.

 • Soovin minna kusagile Aasias. Kas vajan viisat?

  TÕENÄOLISELT – vabatahtliku teenistuse projektis osalemine ei vabasta teid riiklike viisanõuete järgimisest. Veenduge, et oleksite hästi ettevalmistatud!

 • Asusin hiljuti vabatahtlikuna tööle teises ELi liikmesriigis. Millised asutused vastutavad minu sotsiaalkindlustusõiguste eest ja milline on minu õiguslik seisund teises riigis?

  Vabatahtlike õiguslik seisund ei ole reguleeritud ELi õigusega.  Välismaal töötavate vabatahtlike eest vastutab nii neid saatev kui ka neid vastuvõttev organisatsioon.  Vabatahtlikuna töötamise ajal on teil õigus elada mis tahes ELi liikmesriigis, kui teil on piisavalt elatusvahendeid ja täielik tervisekindlustus. Kui need tingimused on täidetud, olete hõlmatud asjaomase riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga.  Kui viibite mõnes teises ELi liikmesriigis ajutiselt, võite kasutada oma koduriigi poolt väljastatud Euroopa ravikindlustuskaarti, et tagada tervishoiuteenuste saamine välismaal viibimise ajal. 
 • Kas mulle antakse kogu ELis tunnustatud tunnistus pärast vabatahtlikku tööd mõnes teises ELi liikmesriigis?

  Kui osalesite programmi Erasmus+ projektis „Euroopa noored", antakse teile Noortepassi tunnistus.
 • Mis on Noortepassi tunnistus ning kust ma saan seda taotleda?

  Noortepassi tunnistusel puhul saate olla kindel, et projektis „Euroopa noored" omandatud kogemust tunnustatakse hariduse omandamisena ja mitteformaalse õppe perioodina . Kui osalete programmi „Erasmus+" heakskiidetud projektis „Euroopa noored", peaks teie organisatsioon end registreerima Noortepassi veebisaidil ja sisestama seal teie andmed. Seejärel saab teie tunnistuse valideerida ja välja anda.

 

Lisateave selle teema kohta
Vabatahtliku töö projekti leidmine
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid