Viimati ajakohastatud: 14/07/2022

Reisimine ja COVID: ohutu reisimise eeskirjad

Et tagada ohutu reisimine, on ELi riigid leppinud kokku, et koroonaviiruse pandeemiale reageerimiseks vaba liikumise piiranguid kehtestades järgivad nad koordineeritud lähenemisviisi. ELi eeskirjades võetakse nüüd arvesse reisija COVID-19 staatust, mida tõendab kehtiv ELi digitaalne COVID-tõend. Allpool on esitatud konkreetne teave ELi riikides kehtivate reisi- ja tervishoiumeetmete kohta ning üksikasjad kehtivate erieeskirjade kohta. Tutvuge konkreetsete meetmetega, mida võidakse kohaldada riigis, mida kavatsete külastada või läbida.

ELi digitaalne COVID-tõend

ELi digitaalne COVID-tõend aitab ELi kodanikel ja elanikel ELis ohutult ja vabalt reisida. Kõigis ELi riikides tunnustatavate ELi digitaalsete COVID-tõendite väljastamise eest vastutavad ELi riikide ametiasutused.

Lisateave:

KKK – ELi digitaalne COVID-tõend, vaktsineerimine ja reisipiirangud

Valige riik
Jaga lehekülge: