Tutvustus

Oled 18–30-aastane noor ja otsid võimalust aidata laiemat kogukonda nii Euroopas kui ka mujal?

Selleks on võimalik saada rahastamist ja toetust Euroopa solidaarsuskorpusest, mille kaudu saavad noored osaleda kogukondadele kasulikes projektides kodumaal või mujal. 

Projektid pakuvad innustavat ja eneseusku tõstvat kogemust ning ka võimalust ellu viia muudatusi, arendades seejuures oma oskusi ja pädevust. 

Mida saad teha?

Üldiselt on osalemiseks järgmised võimalused: 

  • vabatahtlik tegevus
  • praktika (ehkki eelmise programmi eelarvest rahastatud praktika- ja töökohade pakkumine võib sel aastal endiselt jätkuda, juhime tähelepanu sellele, et uues programmis (2021–2027) see lõpeb) 
  • töökohad (ehkki eelmise programmi eelarvest rahastatud töökohade pakkumine võib sel aastal endiselt jätkuda, juhime tähelepanu sellele, et uues programmis (2021–2027) see lõpeb)
  • kohalikud solidaarsusprojektid 

Need võivad olla seotud eri valdkondadega – haridus ja koolitus, kodanikuaktiivsus ja demokraatlik osalus, keskkond ja looduskaitse, ränne, kultuur jne. 

Kuidas see toimib?

Euroopa solidaarsuskorpuse raames toimub rahastamine organisatsioonidele projektikonkursside alusel antavate toetuste kujul. 

Noored, kes soovivad tegevuses osaleda, peavad registreeruma Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis. Euroopa solidaarsuskorpuse portaali vahendusel saavad noored ja toetusesaajatest organisatsioonid otsida tegevusi, tutvustada tegevusi ning üksteist leida.

Kes solidaarsuskorpust juhib?

Euroopa solidaarsuskorpust juhib Euroopa Komisjon.

Kohapealse rakendamise eest vastutavad mitmesugused asutused:

Euroopa solidaarsuskorpuse pakutavad uusimad võimalused

Viimased uudised