Europska unija

Agencije i ostala tijela EU-a

Agencije i ostala tijela EU-a

Agencije EU-a razlikuju se od institucija EU-a. One su zasebni pravni subjekti osnovani za obavljanje posebnih zadaća u skladu s pravom EU-a.

Vrste agencija

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije pridonose provedbi politika EU-a. Osim toga podupiru suradnju EU-a i nacionalnih vlasti udruživanjem tehničkih i stručnih znanja institucija EU-a i nacionalnih tijela. Decentralizirane agencije osnivaju se na neodređeno razdoblje, a smještene su diljem EU-a.

Više o decentraliziranim agencijama

Agencije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike

Agencije su osnovane radi izvršavanja vrlo specifičnih tehničkih, znanstvenih i administrativnih zadaća u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije.

Izvršne agencije

Europska komisija osniva izvršne agencije na ograničeno razdoblje radi upravljanja posebnim zadaćama povezanima s programima EU-a.

Agencije i tijela EURATOM-a

Te su agencije i tijela osnovani radi potpore pri ostvarivanju ciljeva utvrđenih Ugovorom o Europskoj zajednici za atomsku energiju (EURATOM): koordinacije nacionalnih nuklearnih istraživačkih programa u miroljubive svrhe, pružanja znanja, infrastrukture i financijskih sredstava za nuklearnu energiju te dovoljne i sigurne opskrbe nuklearnom energijom.

Druge organizacije

Druge organizacije uključuju tijela osnovana kao dio programa EU-a i javno-privatna partnerstva Europske komisije i industrije.

Back to top