Europska unija

Važna pravna obavijest

Važna pravna obavijest

Informacije na ovom web-mjestu podliježu izjavi o ograničenju odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu i pravilima o zaštiti osobnih podataka i uporabi amblema EU-a od trećih strana.

 

Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska komisija želi s pomoću ovog web-mjesta javnosti omogućiti što bolji pristup informacijama o svojim inicijativama i općenito o politikama Europske unije. Naš je cilj osigurati pravodobnost i točnost tih informacija. Upozori li nas se na pogreške, pokušat ćemo ih otkloniti.
Međutim, Komisija ne prihvaća nikakvu pravnu ili drugu odgovornost u pogledu informacija na ovom web-mjestu.

Te informacije:

 • isključivo su opće prirode i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s bilo kojim pojedincem ili subjektom,
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane,
 • ponekad su povezane s vanjskim web-mjestima nad kojima službe Komisije nemaju nikakvu kontrolu i za koje Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost,
 • nisu stručni ni pravni savjeti (za konkretne se savjete uvijek treba obratiti odgovarajućem stručnjaku).

Napominjemo da ne možemo jamčiti da je dokument dostupan na internetu u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojan je samo Službeni list Europske unije (tiskano izdanje ili, od 1. srpnja 2013., elektroničko izdanje dostupno na web-mjestu EUR-Lexa) i samo on ima pravni učinak.

Cilj nam je u što većoj mjeri otkloniti smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim, postoji mogućnost da su neki podaci i informacije na našem web-mjestu izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te stoga ne možemo jamčiti da će se naše usluge odvijati bez prekida ili da takvi problemi neće na neki drugi način utjecati na njih. Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za probleme koji nastanu zbog uporabe ovog web-mjesta ili bilo kojih povezanih vanjskih web-mjesta.

Ovom se Izjavom ne namjerava ograničiti odgovornost Komisije u slučaju kršenja zahtjeva propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti izuzeti njezinu odgovornost u slučajevima u kojima se u skladu s nacionalnim pravom ne može izuzeti.

 

© Europska unija, 1995. – 2018.
Ako nije drukčije navedeno, umnožavanje je dopušteno pod uvjetom da je naveden izvor.
Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja uporabe.

 

Zaštita osobnih podataka

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika.
Politika „zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice” trenutačno se temelji na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. (a ne na Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/EZ). Nova verzija Uredbe 45/2001 trenutačno se donosi; pravne obavijesti na portalu Europa ažurirat će se u skladu s novom verzijom.
Tom općom politikom obuhvaćena je obitelj institucijskih web-mjesta Europske unije u okviru domene eu.
Iako je većinu tih web-mjesta moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, u nekim ih je slučajevima potrebno dati da bi vam se mogle pružiti e-usluge koje ste zatražili.
Na web-mjestima na kojima se takvi podaci zahtijevaju s vašim se podacima postupa u skladu s politikom opisanom u navedenoj Uredbi te vas se informira o korištenju vaših podataka posebnim izjavama o politici poštovanja povjerljivosti podataka.

U tom pogledu:

 • za svaku pojedinačnu e-uslugu voditelj obrade podataka određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka i brine se za usklađenost pojedine e-usluge s politikom poštovanja povjerljivosti podataka,
 • u svakoj se instituciji službenik za zaštitu podataka brine za poštovanje odredaba ove Uredbe i savjetuje voditelje obrade podataka kako bi trebali obavljati svoje zadatke (vidjeti članak 24. Uredbe),
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka nezavisno je nadzorno tijelo za sve institucije (vidjeti članke od 41. do 45. Uredbe).

Obitelj institucijskih web-mjesta Europske unije unutar domene eu nudi poveznice na stranice trećih osoba. Budući da ih mi ne nadziremo, savjetujemo vam da pročitate njihove politike zaštite privatnosti.

Što je e-usluga?
E-usluga na portalu EUROPA usluga je ili resurs koji je stavljen na internet kako bi se poboljšala komunikacija između građana i poslovnih subjekata s jedne strane te europskih institucija s druge strane.

Portalom EUROPA nude se ili će se nuditi tri vrste e-usluga:

 1. usluge informiranja koje građanima, medijima, poslovnim subjektima, upravama i ostalim donositeljima odluka nude jednostavan i učinkovit pristup informacijama poboljšavajući na taj način transparentnost i razumijevanje politika i aktivnosti EU-a;
 2. usluge interaktivne komunikacije koje omogućuju bolje kontakte s građanima, poslovnim subjektima, civilnim društvom i javnim subjektima, olakšavajući na taj način savjetovanja o politikama te mehanizme dobivanja povratnih informacija kako bi se pridonijelo oblikovanju politika, aktivnosti i usluga EU-a;
 3. transakcijske usluge koje omogućuju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, na primjer, javnoj nabavi, financijskim transakcijama, zapošljavanju, prijavama na razna događanja, nabavi ili kupnji dokumenata itd.

Informacije sadržane u posebnoj izjavi o zaštiti privatnosti
U posebnoj izjavi o privatnosti bit će navedene sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje određene svrhe. Podaci se neće ponovno upotrijebiti u svrhu koja nije u skladu s navedenom,
 • kome se otkrivaju vaši podaci. EU će trećim osobama otkriti samo podatke potrebne za ispunjenje prethodno utvrđenih svrha, i to isključivo navedenim (kategorijama) primatelja. EU neće objaviti vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga,
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i ispraviti ih ako je to potrebno. Kao osoba čiji se podaci obrađuju imate i pravo na prigovor zbog obrade svojih osobnih podataka temeljen na opravdanim uvjerljivim razlozima, osim ako se vaši podaci prikupljaju radi ispunjenja zakonske obveze ili su potrebni za izvršenje ugovora u kojem ste vi stranka, ili se upotrebljavaju u svrhu za koju ste dali izričitu suglasnost,
 • koliko se dugo vaši podaci čuvaju. EU čuva podatke samo u roku potrebnom za ispunjenje svrhe njihova prikupljanja ili daljnje obrade,
 • koje su sigurnosne mjere poduzete kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa,
 • kome se možete obratiti ako imate pitanja ili pritužbe.

Kako postupamo s vašim porukama e-pošte?
Na mnogim web-stranicama na portalu Europa dostupan je gumb „Kontakt”, kojim se pokreće vaš softver za elektroničku poštu te vam se omogućuje slanje komentara na određenu zajedničku adresu e-pošte.
Kada šaljete takve poruke, primatelj prikuplja vaše osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke upućene na adresu e-pošte nije u mogućnosti odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. E-poštom će vas obavijestiti o tome kojoj je službi proslijeđeno vaše pitanje. 
Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi osobnih podataka iz svojih poruka e-pošte i povezanih osobnih podataka, slobodno ih navedite u poruci.

Europa Analytics

Europa Analytics korporativna je služba koja mjeri djelotvornost i učinkovitost stranica najviše razine portala Europa (europa.eu) koje Europska komisija održava u ime svih institucija i tijela EU-a. Prema zadanim postavkama posjetitelji stranica najviše razine portala Europa prate se korištenjem trajnih kolačića prve strane sa stranice Europa (europa.eu). Možete odabrati da vas Piwik ne prati (opt out). Ako se predomislite, možete ponovno odabrati opciju da vas Piwik prati (opt in).

 


Europska komisija održava vlastite stranice (ec.europa.eu). Posjetite sljedeću stranicu s pravnom obavijesti kako biste odabrali posjećivanje tih stranica bez praćenja.
Uz Europsku komisiju, ostale institucije i tijela EU-a (tj. Europski parlament) trenutačno upotrebljavaju vlastiti sustav Analytics. Posjetite njihovu stranicu s pravnom obavijesti za više informacija.
Ako odaberete opciju da vas Piwik ne prati, to ne utječe na vašu navigaciju na stranicama Europa.
Više o službi Europa Analytics

 

Uporaba amblema EU-a od trećih strana

Načela uporabe amblema Europske unije od trećih strana navedena su u upravnom sporazumu s Vijećem Europe.
Taj je sporazum objavljen 8. rujna 2012. (2012/C 271/04) u Službenom listu Europske unije.

Na temelju tog sporazuma bilo koja fizička ili pravna osoba („treća strana”) može koristiti amblem Europske unije ili bilo koji od njegovih dijelova, sve dok se

a) ne stvara dojam ili pretpostavka da postoji veza između treće strane i bilo koje od institucija, tijela, ureda, agencija i organa Europske unije ili Vijeća Europe gdje ta veza ne postoji;

b) ne stvara uvjerenje u javnosti da korisnik uživa potporu, pokroviteljstvo, odobrenje ili suglasnost bilo koje od institucija, tijela, ureda, agencija i organa Europske unije ili Vijeća Europe kada to nije istina;

c) ne stvara veza s ciljem ili djelovanjem koje nije u skladu s ciljevima i načelima Europske unije ili Vijeća Europe ili je iz drugih razloga nezakonito.

Ako se amblem Europske unije koristi u skladu s prethodno navedenim uvjetima, nema potrebe za podnošenjem pisanog zahtjeva za odobrenje.

Registracija amblema Europske unije, ili njegove heraldičke imitacije, kao zaštitnog znaka ili bilo kojeg drugog intelektualnog vlasništva nije prihvatljiva.

Preuzmi amblem EU-a i grafičke informacije

Više informacija o amblemu EU-a

Pitanja o amblemu EU-a možete postaviti putem ovog obrasca:

 


Prikupljanje same e-pošte kao sredstva komunikacije s Europskom komisijom nije obuhvaćeno Uredbom br. 45/2001 o obradi osobnih podataka.

Back to top