Europska unija

Pravna obavijest

Pravna obavijest

Pravna obavijest

Europska komisija želi s pomoću ovog web-mjesta javnosti omogućiti što bolji pristup informacijama o svojim inicijativama i općenito o politikama Europske unije. Naš je cilj osigurati pravodobnost i točnost tih informacija. Upozori li nas se na pogreške, pokušat ćemo ih otkloniti. Međutim, Komisija ne prihvaća nikakvu pravnu ili drugu odgovornost u pogledu informacija na ovom web-mjestu.

Te informacije:

  • isključivo su opće prirode i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s bilo kojim pojedincem ili subjektom,
  • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane,
  • ponekad su povezane s vanjskim web-mjestima nad kojima službe Komisije nemaju nikakvu kontrolu i za koje Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost,
  • nisu stručni ni pravni savjeti (za konkretne se savjete uvijek treba obratiti odgovarajućem stručnjaku).

Napominjemo da ne možemo jamčiti da je dokument dostupan na internetu u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojan je samo Službeni list Europske unije (tiskano izdanje ili, od 1. srpnja 2013., elektroničko izdanje dostupno na web-mjestu EUR-Lexa) i samo on ima pravni učinak.

Cilj nam je u što većoj mjeri otkloniti smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim, postoji mogućnost da su neki podaci i informacije na našem web-mjestu izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te stoga ne možemo jamčiti da će se naše usluge odvijati bez prekida ili da takvi problemi neće na neki drugi način utjecati na njih. Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za probleme koji nastanu zbog uporabe ovog web-mjesta ili bilo kojih povezanih vanjskih web-mjesta.

Ovom se Izjavom ne namjerava ograničiti odgovornost Komisije u slučaju kršenja zahtjeva propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti izuzeti njezinu odgovornost u slučajevima u kojima se u skladu s nacionalnim pravom ne može izuzeti.

Politika zaštite privatnosti
Politika zaštite podataka, propisi EU-a o zaštiti podataka, e-usluge.

Brexit - izjava o ograničenju odgovornosti

S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

© Europska unija, 1995. – 2021.
Ako nije drukčije navedeno, umnožavanje je dopušteno pod uvjetom da je naveden izvor.
Ako je obvezno unaprijed zatražiti odobrenje za umnožavanje ili uporabu informacija u tekstualnom ili multimedijskom obliku (zvukovi, slike, softver itd.), takvim se odobrenjem poništava navedeno općenito odobrenje i u njemu se jasno navode sva ograničenja uporabe.

Uporaba amblema EU-a od trećih strana

Načela uporabe amblema Europske unije od trećih strana navedena su u upravnom sporazumu s Vijećem Europe.
Taj je sporazum objavljen 8. rujna 2012. (2012/C 271/04) u Službenom listu Europske unije.

Na temelju tog sporazuma bilo koja fizička ili pravna osoba („treća strana”) može koristiti amblem Europske unije ili bilo koji od njegovih dijelova, sve dok se

a) ne stvara dojam ili pretpostavka da postoji veza između treće strane i bilo koje od institucija, tijela, ureda, agencija i organa Europske unije ili Vijeća Europe gdje ta veza ne postoji;

b) ne stvara uvjerenje u javnosti da korisnik uživa potporu, pokroviteljstvo, odobrenje ili suglasnost bilo koje od institucija, tijela, ureda, agencija i organa Europske unije ili Vijeća Europe kada to nije istina;

c) ne stvara veza s ciljem ili djelovanjem koje nije u skladu s ciljevima i načelima Europske unije ili Vijeća Europe ili je iz drugih razloga nezakonito.

Ako se amblem Europske unije koristi u skladu s prethodno navedenim uvjetima, nema potrebe za podnošenjem pisanog zahtjeva za odobrenje.

Registracija amblema Europske unije, ili njegove heraldičke imitacije, kao zaštitnog znaka ili bilo kojeg drugog intelektualnog vlasništva nije prihvatljiva.

Preuzmi amblem EU-a i grafičke informacije

Više informacija o amblemu EU-a

Pitanja o amblemu EU-a možete postaviti putem ovog obrasca:Back to top