Europska unija

Jezična politika

Jezična politika

Cilj nam je pružiti vam informacije na vašem jeziku – ili nekom jeziku koji razumijete – ovisno o vrsti informacija koje tražite.

EU ima 24 službena jezika.

Vrste informacija i jezična politika

 • Zakonodavstvo i ključni politički dokumenti
  Objavljuju se na svim službenim jezicima EU-a.
 • Službeni dokumenti
  Dostupni su barem na jezicima koji su u trenutku njihove objave imali status službenog jezika EU-a. Dokumenti koji nisu pravno obvezujući obično se objavljuju na engleskom, francuskom i njemačkom.
 • Opće informacije
  Objavljuju se na svim službenim jezicima EU-a.
 • Hitne ili kratkoročne informacije
  Prvotno se objavljuju na jednom jeziku, ovisno o tome tko je ciljana publika. Drugi se jezici mogu naknadno dodati ovisno o potrebama korisnika.
 • Posebne informacije (tehničke informacije, kampanje, natječaji) te vijesti i događanja
  Dostupni su na ograničenom broju jezika ili samo na jednom jeziku, a odabir jezika ovisi o tome tko je ciljana publika.

Zašto određena web-stranica nije dostupna na vašem jeziku?

Korisnici portala EUROPA katkad se iznenade ako određenu stranicu ne mogu pronaći na određenom jeziku.

To može biti i zato što dosad jednostavno nismo imali vremena za prijevod, što se posebno odnosi na jezike zemalja koje su pristupile Uniji 2004., 2007. i 2013.

Određena su web-mjesta međutim dostupna samo na dva ili tri jezika, katkad samo i na jednom (obično engleskom).

Broj jezika na kojima je određeni sadržaj na portalu EUROPA dostupan načelno ovisi o sljedećim ograničenjima:

 • Prijevod – zbog ograničenog broja prevoditelja s kojima surađujemo i ograničenosti sredstava za prevođenje, koje se financira doprinosima poreznih obveznika.
 • Važnost – pravni propisi i dokumenti od općeg interesa moraju biti javno dostupni i objavljuju se na svim službenim jezicima EU-a.
  Drugi se dokumenti objavljuju samo na jezicima koji su za to potrebni (npr. za komunikaciju s nacionalnim tijelima, organizacijama i pojedincima).
 • Ekonomičnost – specijalizirane se stranice s ograničenim brojem korisnika ne objavljuju na svim jezicima radi uštede novca poreznih obveznika. Prioritet je ciljanu informaciju pružiti brzo i učinkovito, čak i uz uvjet da ih određeni korisnici moraju pročitati na stranom jeziku.
 • Hitnost – određene se informacije moraju objaviti bez odgode. Takve tekstove objavljujemo prvo na jednom jeziku ili na ograničenom broju jezika, uzimajući u obzir tko je ciljana publika, a zatim, odjedanput ili postupno, dodajemo i druge jezike.
 • Tehnička ograničenja – upravljanje web-mjestom na više od 20 jezika iziskuje znatna novčana i kadrovska sredstva.

Imajući to na umu, na portalu EUROPA u sve će se većoj mjeri primjenjivati sljedeći pristup:

 • Prva i druga razina svakog web-mjesta sadržavat će jasne i dugoročne informacije namijenjene općoj javnosti na svim službenim jezicima.
 • Stranice koje sadržavaju kratkoročne ili usko specijalizirane informacije uglavnom će se objavljivati na jednom jeziku ili na ograničenom broju jezika, ovisno o čitateljstvu.
Back to top