Европейски съюз

Политика за достъпност на уебсайтовете

Политика за достъпност на уебсайтовете

Всички официални уебсайтове на институциите на ЕС трябва да отговарят на международните насоки за достъпно уеб съдържание. Това означава, че текстовете, изображенията, формулярите, звуците и т.н. трябва да бъдат достъпни и разбираеми за възможно най-много хора.

Страниците „от най-горно ниво“ на EUROPA отговарят на Насоките за достъпност на уеб съдържанието Избор на превод за предходната връзка  dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) magyar (hu) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (WCAG) (версия 2.0), ниво AA, издадени от World Wide Web Consortium Избор на превод за предходната връзка  Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) magyar (hu) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (W3C) като част от Инициативата за достъпност на уебсайтовете Избор на превод за предходната връзка  English (en) .

Възможно е някои от видеоклиповете и документите във формат Word или PDF да не са оптимизирани по отношение на достъпността.

Всички нови страници и сайтове на EUROPA трябва да отговарят на едни и същи стандарти за достъпност. Опитваме се да приведем колкото се може повече страници от по-ниско ниво към същия стандарт.

За да научите повече за дейността ни, вижте нашите насоки за създаване на достъпни уеб страници .