Европейски съюз

Правна информация

Правна информация

Отказ от отговорност

Европейската комисия поддържа този уебсайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се да поддържаме информацията на уебсайта актуална и точна. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се опитаме да ги поправим. Комисията обаче не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт.

Тази информация:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или образувание;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни уебсайтове, които са извън контрола на Комисията и за които тя не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет – ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте с квалифициран специалист.

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (неговата печатна версия или, от 1 юли 2013 г., неговото електронно издание, публикувано на уебсайта EUR-Lex) e автентичен и има правна сила.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия уебсайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Комисията не носи отговорност по отношение на такива проблеми, появили се в резултат от използването на този уебсайт или на други външни уебсайтове, свързани с него.

Целта на настоящия отказ от отговорност не е да се ограничи отговорността на Комисията в нарушение на изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито тя да бъде освободена от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство.

Политика за поверителност
Политика за защита на данните, регламенти на ЕС за защита на личните данни, електронни услуги

Брексит – отказ от отговорност за съдържание

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Авторски права

© Европейски съюз,1995 – 2021 г.
Възпроизвеждането е разрешено при условие, че е посочен източникът, освен ако не е указано друго.
Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

Използване на символа на ЕС от трети страни

Принципите за използване на европейския символ от трети страни са изложени в административно споразумение със Съвета на Европа.
Това споразумение е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 8.09.2012 г. (2012/C 271/04).

Съгласно това споразумение всяко физическо или юридическо лице („ползвател трета страна“) може да използва европейския символ или всеки един от неговите елементи, стига използването:

а) да не създава впечатлението или презумпцията, че има връзка между ползвателя трета страна и някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа, когато такава връзка не съществува;

б) да не води до погрешното приемане от обществеността, че ползвателят се ползва от подкрепата, спонсорството, одобрението или съгласието на някоя от институциите, структурите, службите, агенциите и органите на Европейския съюз или на Съвета на Европа, когато това не е така;

в) да не е във връзка с цел или дейност, която е несъвместима с целите и принципите на Европейския съюз или на Съвета на Европа или която по друга причина е незаконна.

Ако използването на европейския символ отговаря на горните условия, не е необходимо да се иска писмено разрешение.

Регистрирането на европейския символ или негови хералдични имитации като търговска марка или друго право върху интелектуална собственост е недопустимо.

Изтеглете емблемата на ЕС и графичните данни

Повече информация за емблемата на ЕС

Въпроси за емблемата на ЕС могат да бъдат изпращани посредством този формуляр:Back to top