Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Čo je európsky zbor solidarity?

Čo je európsky zbor solidarity?

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Všetci mladí ľudia, ktorí sa zapoja do európskeho zboru solidarity, súhlasia s jeho poslaním a zásadami, ktoré budú dodržiavať.

V európskom zbore solidarity sa môžeš zaregistrovať, keď budeš mať 17 rokov, no na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov.

Po jednoduchej registrácii možno vybrať členov európskeho zboru solidarity, ktorí budú vyzvaní, aby sa zapojili do širokej škály projektov, medzi ktoré patrí pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít.

Projekty, ktoré európsky zbor solidarity podporuje, môžu mať trvanie od dvoch do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie.

Viac informácií o európskom zbore solidarity [často kladené otázky]

 

Máš záujem?

Ak miluješ výzvy a máš záujem dobrovoľne pomáhať druhým, zapoj sa do európskeho zboru solidarity už dnes!

Klikni na tlačidlo nižšie a zaregistruj sa. Najjednoduchší spôsob registrácie je prihlásením sa pomocou účtu, ktorý máš na sociálnej sieti, alebo si môžeš vytvoriť účet pomocou EU Login. Preštuduj si našu politiku ochrany osobných údajov

 

Koronavírus: vplyv na činnosti mobility v rámci programu Erasmus+ a v rámci Európskeho zboru solidarity

• Komisia v plnej miere dodržiava všetky opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy, ktoré sa v súčasnosti prijímajú na vnútroštátnej úrovni. Komisia rozumie, že tieto opatrenia môžu mať vplyv na účasť študentov, žiakov, dobrovoľníkov a iných osôb na mobilite v rámci programu Erasmus + a v rámci Európskeho zboru solidarity.
• Súčasná situácia znamená, že určití účastníci buď nemôžu cestovať zo svojej domovskej základne, alebo sa tam nemôžu vrátiť z hostiteľskej oblasti. Táto neistota vedie aj k tomu, že niektorí rodičia nedovoľujú svojim deťom cestovať.
• V reakcii na túto neistotu uplatňujeme pri vykonávaní programu maximálnu možnú flexibilitu v medziach platného právneho rámca.
• Vydali sme usmernenia pre národné agentúry programu Erasmus+, na základe ktorých sa môžu odvolať na doložky o „vyššej moci“. Vďaka tomu budú môcť posúdiť, či je možné akceptovať dodatočné náklady až do maximálnej výšky grantu. Zároveň by im to umožnilo odložiť plánované činnosti v prípade jednotlivých projektov až o 12 mesiacov. Informované sú aj vnútroštátne orgány.
• Túto situáciu veľmi pozorne sledujeme a prijmeme akékoľvek ďalšie potrebné opatrenia.