Cale de navigare

Actualizare : 22/09/2014

work

Drepturi de securitate socială în alte țări

Stabilirea țării în care beneficiați de asigurare depinde de 2 factori:

Nu întotdeauna puteţi alege ţara în care beneficiaţi de asigurare!

Când lucrați sau locuiți în străinătate, veți beneficia de securitate socială fie în țara de origine, fie în țara gazdă. În orice situație v-ați afla, va trebui să faceți demersurile necesare pentru a vă asigura că beneficiați de asigurare și după ce vă mutați în noua țară.

Pentru a evita problemele și neînțelegerile care ar putea avea consecințe grave, aflați din timp informații despre sistemul de securitate socială din țara gazdă.

Ce trebuie să faceți dacă:

Locuiți și lucrați în străinătate

Ca lucrător migrant în UE - angajat sau lucrător independent - ar trebui să vă afiliați la sistemul de securitate socială din țara gazdă.

Dumneavoastră și membrii de familie pe care îi aveți în întreținere veți beneficia apoi de asigurare în cadrul sistemului de securitate socială al țării respective. Diversele prestații la care aveți dreptul (legate de concediu medical, familie, șomaj, pensii, accidente de muncă și boli profesionale, pensionare anticipată, ajutor de deces) vor fi stabilite în baza legislației locale.

Perioadele de contribuții

În numeroase țări din UE, drepturile de care beneficiați depind de perioadele în care ați contribuit la sistemul de asigurări sociale.

Țara în care depuneți cererea de prestații sociale este obligată să ia în calcul toate perioadele în care ați lucrat sau plătit contribuții în alte țări din UE, ca și cum ați fi beneficiat tot timpul de asigurare în țara respectivă.

Dacă nu se întâmplă acest lucru, solicitați sprijinul serviciilor noastre de asistență.

Caz real

Fiecare perioadă de lucru în UE trebuie luată în calcul în momentul în care se determină dreptul la prestații.

Ana, cetățean polonez, a lucrat 6 ani în Polonia și 2 ani în Germania.

În urma unui accident rutier, a rămas imobilizată la pat. A depus o cerere de pensie de invaliditate atât în Polonia, cât și în Germania.

Însă autorităţile germane i-au respins cererea, pe motiv că nu lucrase pe teritoriul ţării timp de 5 ani - perioada minimă după care se poate acorda o pensie de invaliditate în Germania.

Totuși, autoritățile ar fi trebuit să ia în calcul și anii în care a lucrat în Polonia, caz în care totalul de 8 ani ar fi depășit cu mult limita minimă.

Așadar, Ana are dreptul să primească pensie de invaliditate de la ambele țări, în proporții stabilite în funcție de anii lucrați în fiecare țară.

Sunteți detașat în străinătate pe o perioadă scurtă (<2 ani)

Ca cetățean al UE, aveți dreptul să lucrați temporar în altă țară din UE și să rămâneți afiliat la sistemul de securitate socială din țara de origine, adică din țara în care lucrați în mod normal.

Fie că desfăşuraţi activităţi independente, fie că sunteţi angajat, detaşarea în altă ţară din UE nu vă afectează drepturile de securitate socială - şi nici pe cele ale familiei dumneavoastră (asigurare medicală, prestaţii familiale, pensii de drept sau de invaliditate etc.).

Vă mutaţi în străinătate pe durata detaşării?

 • Cereți de la casa de asigurări de sănătate din țara de origine un formular S1 (fostul formular E 106).

  Acesta vă atestă, dumneavoastră şi membrilor de familie, dreptul la asistenţă medicală pe durata şederii.

 • Odată ajuns la destinaţie, depuneţi formularul S1 la sediul casei de asigurări de sănătate din ţara gazdă.

Vă limitaţi la efectuarea de vizite scurte?

Atunci vă trebuie doar cardul european de asigurări sociale de sănătate. Îl puteţi obţine de la casa de asigurări de sănătate sau de la autoritatea care răspunde de securitate socială din ţara de origine.

Ați avut un accident la locul de muncă?

Aveţi dreptul la:

 • tratament medical - în ţara gazdă
 • o alocaţie de înlocuire a veniturilor pe perioada în care nu puteți lucra, acordată de ţara dumneavoastră de origine.

Sunteți funcționar public detașat în străinătate

Dacă sunteți funcționar public detașat în altă țară din UE (de exemplu, pentru a lucra într-o ambasadă, un consulat sau într-o altă instituţie oficială din străinătate) beneficiați de asigurare în baza sistemului de securitate socială al țării de origine.

Aceasta înseamnă că prestațiile sociale (legate de concediu medical, pensii, accidente de muncă și boli profesionale, pensionare anticipată, ajutoare de deces) vor fi stabilite în baza legislației țării de origine.

Dacă deveniți șomer pe durata detașării se aplică norme diferite.

Lucraţi într-o ţară şi locuiţi în alta (lucrători transfrontalieri)

Ca lucrător transfrontalier - angajat sau lucrător independent:

 • Cotizați la sistemul de asigurări sociale din ţara UE în care lucrați, prin urmare beneficiați de asigurare în țara respectivă.
 • Totuși, puteți solicita îngrijiri medicale și în țara în care locuiți.
 • Dacă vă pierdeţi locul de muncă, solicitaţi indemnizaţia de şomaj în ţara în care locuiţi.

Este vorba despre o situație complexă și fiecare aspect care ține de securitatea socială (asistență medicală, șomaj, pensii, prestații familiale) are propriul set de norme.

Caz real

Contribuțiile la sistemul de securitate socială trebuie plătite doar în țara în care lucrați

Balázs locuia în Ungaria şi lucra în Austria, cotizând la sistemul de securitate socială din Austria. Însă, autorităţile maghiare pretind acum că el ar fi trebuit să cotizeze la sistemul de securitate socială din Ungaria.

Lucrătorii transfrontalieri din UE sunt asiguraţi în cadrul unui singur sistem de securitate socială, cel din ţara în care lucrează. În acest caz, autoritățile maghiare nu au dreptate.

Lucraţi în mai multe ţări

Regula de bază prevede că, atunci când lucrați în cel puțin două țări din UE, dar vă desfășurați o parte substanțială din activitatea profesională (cel puțin 25%) în țara de reședință, veți beneficia de asigurare în baza legislației țării de reședință.

Cazuri speciale

Dacă...

Țara în care sunteți asigurat

Lucrați mai puțin de 25% din timpul de lucru în țara de reședință

Țara în care se află sediul angajatorului

Lucrați pentru mai mulți angajatori ale căror sedii sunt înregistrate în țări diferite

Țara de reședință

Sunteți lucrător independent și vă desfășurați doar o mică parte din activitate în țara de reședință

Țara în care vă desfășurați cea mai mare parte a activității

Aveți un loc de muncă într-o țară și desfășurați activități independente în alta

Țara în care aveți un loc de muncă

Sunteți în căutarea unui loc de muncă

Primiți indemnizație de șomaj?

Dacă primiți indemnizație de șomaj din țara UE în care ați devenit șomer, faptul că vă căutați un loc de muncă în străinătate nu vă afectează drepturile de securitate socială (asigurare de sănătate, prestații familiale, pensii de drept sau de invaliditate etc.). Acest lucru este valabil și pentru membrii familiei.

Nu uitaţi să luaţi cu dumneavoastră cardul european de asigurări sociale de sănătate. Acesta va fi dovada faptului că beneficiaţi de asigurare medicală pe durata șederii temporare în străinătate.

Din momentul în care vă angajaţi, vi se vor aplica diverse norme de securitate socială.

Verificați normele valabile în țara dumneavoastră

Nu primiți indemnizație de șomaj?

Dacă nu primiți indemnizație de șomaj și intenționați să vă căutați un loc de muncă în altă țară din UE, drepturile de securitate socială care vă revin (asigurare medicală, prestații familiale etc.) sunt asigurate de țara dumneavoastră de reședință.

Autoritățile care răspund de securitatea socială determină țara de reședință cu ajutorul mai multor criterii, printre care se numără:

 • durata șederii
 • starea civilă şi legăturile de familie
 • situația locativă
 • locul de desfășurare a activității profesionale sau non-profit
 • natura activității profesionale
 • domiciliul fiscal.

Chiar dacă nu aveţi venituri suficiente pentru a vă asigura traiul şi pentru a vă întreține familia, nu puteţi fi obligat să părăsiţi noua ţară, atâta timp cât puteţi dovedi că vă aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi că aveţi şanse reale de a-l obţine.

Așadar, nu uitați să păstrați copii după:

 • dosarele de candidatură
 • invitații la interviuri de angajare
 • alte răspunsuri primite.

Legislaţia europeană nu obligă statele membre să le acorde sprijin financiar sau alt tip de asistenţă socială persoanelor care îşi caută pentru prima oară un loc de muncă pe teritoriul lor.

Caz real

Verificați dacă aveți dreptul la sprijin financiar pe perioada în care vă căutați un loc de muncă în noua țară

Björn, cetăţean german, îşi primea în Belgia indemnizaţia de şomaj din Germania. La expirarea formularului U2 (fostul formular E 303), Björn a decis să rămână în Belgia, unde şi-a depus dosarul de şomaj.

Cererea i-a fost însă respinsă. Conform legislaţiei belgiene, Björn nu are dreptul la prestaţii de şomaj, întrucât nu a lucrat niciodată în Belgia.

Legislația UE nu vă conferă în mod automat dreptul de a beneficia de sprijin financiar (sau de alt tip de asistență) dacă vă căutați pentru prima dată un loc de muncă în altă țară din UE. S-ar putea să beneficiați însă de acest drept în baza legislațiilor naționale - merită să vă informați în acest sens!

Ajutor

Footnote

Ţara de reşedinţă este cea în care locuiţi în mod obişnuit, altfel spus cea în care se află „centrul dumneavoastră de interes”.

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția

Retour au texte en cours.

sau cetățean al Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei sau Elveției

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția

Retour au texte en cours.

În acest caz, cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția

Retour au texte en cours.