Cale de navigare

Actualizare : 30/08/2016

Formulare în domeniul securităţii sociale

Formulare care atestă situaţia drepturilor dumneavoastră de securitate socială când vă deplasaţi în altă ţară din UE

Veţi avea nevoie de aceste formulare pentru a beneficia de prestaţiile sociale care vi se cuvin în calitate de cetăţean european care locuieşte (a locuit) şi/sau lucrează (a lucrat) în altă ţară din UE.

Formularele sunt valabile atâta timp cât locuiţi în UE cu forme legale - indiferent de cetăţenie.

Formular

Utilitate

Emitent/ Depunere

A1

 (fost:

  E 101,

  E 103)

Atestat privind legislaţia aplicabilă -  confirmă faptul că vă achitaţi contribuţiile sociale în altă ţară din UE, dacă sunteţi detaşat sau lucraţi în mai multe ţări în acelaşi timp.

Formularul este eliberat de instituția de securitate socială la care sunteți afiliat în țara de origine.

S1

 (fost:

  E 106,

  E 109

  şi

  E 121 - eliberat încă de anumite instituții)

Certificat care vă atestă dreptul la asistenţă medicală în ţara în care locuiţi, atunci când aceasta nu coincide cu ţara în care sunteţi asigurat. Necesar pentru lucrători transfrontalieri, pensionari, funcţionari publici şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora.

Contactați casa dvs. de asigurări de sănătate pentru a afla ce instituție eliberează formularul S1.

Depuneţi formularul la orice casă de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.

S2

 (fost:

  E 112)

Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS. Veţi avea dreptul la acelaşi tratament ca şi rezidenţii ţării respective - uneori, aceasta poate însemna că va trebui să plătiţi pe loc un procent din costuri.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneţi formularul la casa de asigurări de sănătate din ţara în care doriţi să beneficiaţi de servicii medicale planificate.

S3

Certificat care vă atestă dreptul la asistenţă medicală în fosta ţară în care aţi lucrat. Util pentru lucrătorii transfrontalieri care nu mai sunt afiliaţi la sistemul de asigurări de sănătate din fosta ţară în care au lucrat.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneţi formularul la casa de asigurări de sănătate din ţara în care aţi muncit ca lucrător transfrontalier.

U1

 (fost:

  E 301)

Atestat privind perioadele de cotizare care trebuie luate în calcul pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Formularul a fost eliberat de serviciul public de ocupare a forţei de muncă sau de instituția de securitate socială competentă din țara/țările în care ați lucrat ultima dată.

Depuneţi formularul la oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care doriţi să primiţi indemnizaţia de şomaj.

U2

 (fost:

  E 303)

Autorizaţie care vă permite să primiţi în continuare indemnizaţia de şomaj în timp ce vă căutaţi un loc de muncă în altă ţară.

Formularul a fost eliberat de serviciul public de ocupare a forţei de muncă sau de instituția de securitate socială competentă din țara în care ați rămas șomer.

Depuneţi formularul la oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă.

U3

Formular care enumeră circumstanţele care ar putea afecta dreptul la prestaţii de şomaj. Acesta îi permite oficiului de ocupare a forţei de muncă din ţara care vă plăteşte indemnizaţia să afle ce schimbări ale situaţiei dumneavoastră pot necesita revizuirea plăţilor respective.

Oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă, în baza formularului U2.

DA1

 (fost:

  E 123)

Formular care vă dă dreptul la servicii medicale în condiţii speciale, aplicabile doar accidentelor la locul de muncă şi bolilor ocupaţionale, în altă ţară din UE.

Casa de asigurări de sănătate

Depuneţi formularul la casa de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.

P1

Rezumat reunind deciziile de pensionare emise de diferite instituţii din ţările UE în care aţi solicitat pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaş sau pensii de invaliditate.

Casa de pensii la care aţi depus prima cerere de pensionare

Aceasta va emite formularul după ce va primi detaliile deciziilor luate de diferitele autorităţi care v-au analizat cererea.

Consultaţii publice

În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia

Retour au texte en cours.