Navigācijas ceļš

Ko var vaicāt?

 

Dienests “Tavs Eiropas padomdevējs” atbild uz jautājumiem, kas saņemti no…

 • privātpersonām, kas ir Eiropas Savienības, Norvēģijas, Īslandes vai Lihtenšteinas pilsoņi,
 • cilvēkiem, kas nav ES pilsoņi, bet ir ES pilsoņa ģimenes locekļi vai dzīvo kādā ES dalībvalstī,
 • Eiropas Savienības un dalībvalstu informatīviem un konsultatīviem dienestiem, kuri ar mums sazinās privātpersonu vārdā,
 • uzņēmumiem, kas reģistrēti ES.

Mēs izskatām jautājumus par…

 • reālām (nevis teorētiskām) situācijām, turklāt arī tad, ja ir tikai nodoms pārcelties uz kādu citu ES valsti,
 • no ES tiesību aktiem izrietošām jūsu tiesībām vienā vai vairākās ES dalībvalstīs.

Tipiski jautājumi

 • Jūsu tiesības, ceļojot, dzīvojot, strādājot, pensionējoties vai studējot citā ES dalībvalstī.
 • Patērētāju tiesības ES.

Lietas, ko mēs nevaram darīt

 • Konsultēt par gadījumiem, uz kuriem attiecas vienīgi valstu likumi (mūsu kompetencē ir tikai jautājumi, kas saistīti ar ES tiesību aktiem).
 • Sniegt padziļinātas juridiskās konsultācijas, analizēt dokumentus vai tikties ar jums klātienē.
 • Aizstāt advokāta darbu vai jūs pārstāvēt tiesā.
 • Uzņemties lietu jūsu vārdā vai veikt kādus pasākumus pret uzņēmumiem vai iestādēm.

Mēs atbildam uz lielāko daļu jautājumu,

tomēr daži ir tādi, kas nav mūsu kompetencē un uz kuriem tādēļ atbildēt nevaram, piemēram:

 • vienkārši informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildi var viegli atrast internetā, un jautājumi par ES politiku;
 • jautājumi, kas attiecas tikai uz vienu valsti (tādi, kuros nav pārrobežu aspekta);
 • situācijas, uz kurām attiecas vienīgi dalībvalstu likumi (nevis ES tiesību akti);
 • jautājumi par dotāciju un cita finansējuma saņemšanu no ES programmu budžeta;
 • komercorganizāciju, piemēram, advokātu biroju, jautājumi, ko uzdod klienta uzdevumā.
Dienests “Tavs Eiropas
padomdevējs” var atbildēt,
piemēram, uz šādiem
jautājumiem:
Esmu Polijas pilsonis un strādāju Austrijā. Vai es varu saņemt ģimenes pabalstu Austrijā, lai arī mana sieva un četri bērni dzīvo Polijā?
Grieķijas Tehniskā palāta ir atteikusies mani reģistrēt, jo tā neatzīst manu Lielbritānijā iegūto kvalifikāciju. Reģistrācija man vajadzīga, lai varētu strādāt par inženieri. Ko varat ieteikt?
 
Dienests “Tavs Eiropas
padomdevējs” nevar atbildēt,
piemēram, uz šādiem
jautājumiem:
Jau divreiz esmu lūdzis mūsu mazpilsētas X mēru ierīkot ceļu uz man piederošu zemesgabalu. (Šāds jautājums ir tikai dalībvalstu kompetencē)
Esmu Itālijas pilsonis un studēju Edinburgas universitātē (..). Vai ES piedāvā kādas stipendijas, uz kurām es varētu pieteikties un kuras es būtu tiesīgs saņemt? (Šāds jautājums attiecas uz pieteikumiem stipendijām)