Cesta

Jakou otázku mohu položit?

 

Na službu „Vaše Evropa – Poradenství“ se mohou obracet…

 • jednotlivci, kteří jsou občany členských států EU, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska
 • občané zemí mimo EU – pokud je někdo z jejich nejbližší rodiny občanem EU nebo mají v EU trvalý pobyt
 • pracovníci celoevropských a vnitrostátních informačních kanceláří služeb jménem jednotlivců
 • podniky se sídlem v EU

Otázky se mohou týkat…

 • skutečných (nikoli hypotetických) situací – takovou může být i záměr stěhovat se z jedné země EU do jiné
 • vašich práv, které vám podle evropských předpisů náleží v zemích EU

Obvyklá témata dotazů

 • dovolávání se práv na cestách, při stěhování, výjezdech za prací nebo studiem, ohledně pobírání důchodu v zemích EU...
 • práva spotřebitelů v rámci EU

Co pro vás bohužel nemůžeme udělat

 • radit ohledně otázek spadajících výhradně do oblasti vnitrostátního práva (my se zabýváme problémy pouze z hlediska práva evropského)
 • poskytnout vyčerpávající právní analýzu, analýzu dokumentů nebo osobní pohovor
 • zastat roli vašeho právníka
 • ujmout se vaším jménem případu nebo za vás podnikat donucovací opatření vůči podnikům nebo orgánům

Jsme schopni zodpovědět většinu dotazů

– ne však ty, které spadají mimo příslušnost službyVaše Evropa – Poradenství“. Například:

 • jednoduché otázky, ne které lze snadno nají odpověď na internetu nebo otázky o politikách EU
 • otázky bez přeshraničního prvku (tj. které se netýkají více států)
 • otázky spadající výhradně do oblasti vnitrostátního práva (nikoli práva EU)
 • otázky týkající se grantů a financování z evropských programů
 • dotazy soukromých subjektů, například právnických firem placených jejich klienty
Služba „Vaše
Evropa – Poradenství“
ráda zodpoví otázky typu:
Jsem polský občan a pracuji v Rakousku. Můžu v Rakousku dostávat rodinné dávky, i když moje manželka a děti žijí v Polsku?
Řecká technická komora odmítla mě registrovat jako strojního inženýra, protože mi nebyla uznána kvalifikace ze Spojeného království? Mohli byste mi poradit, co mám dělat?
 
Služba „Vaše
Evropa – Poradenství“
bohužel nezodpovídá otázky
typu:
Již dvakrát jsem se na starostu naší střediskové obce v… obrátil se žádostí o místní komunikaci na pozemek, který vlastní v naší vesnici. (otázka je výlučně vnitrostátní)
• Jsem italská občanka a studuji na Edinburské univerzitě. (…) Nemám nárok na nějaký grant EU , na který bych se mohla přihlásit? (žádost o grant)