Mogħdija tan-navigazzjoni

Dwar Pariri tal-Ewropa Tiegħek

 

X'inhi Pariri Tiegħek fl-Ewropa / Min hu l-moħħ warajha?

Pariri Tiegħek fl-Ewropa huwa servizz tal-UE li jagħti pariri lill-pubbliku li attwalment jingħataw minn esperti legali mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni taċ-Ċittadini (ECAS) li jopera taħt kuntratt mal-Kummissjoni Ewropea. Jikkonsisti minn tim ta' avukati li jkopru l-lingwi uffiċjali tal-UE kollha u jafu dwar il-liġi tal-UE kif ukoll dwar il-liġijiet nazzjonali tal-pajjiżi kollha tal-UE.

Kooperazzjoni bejn Pariri Tiegħek fl-Ewropa u SOLVIT

Pariri Tiegħek fl-Ewropa jaħdem id f'id ma' SOLVIT. Dan huwa netwerk li jsolvi l-problemi bejn individwi jew kumpaniji kif ukoll l-awtoritajiet f'pajjiż ieħor, f'każijiet fejn hemm ċans ta' applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-UE.

Jekk wara l-eżami tar-rikjesta tiegħek għal parir jidhrilna li teħtieġ għajnuna ulterjuri biex issolvi l-problema mal-amministrazzjoni nazzjonali kkonċernata, aħna nressqu l-każ tiegħek minn Pariri Tiegħek fl-Ewropa għal għand SOLVIT u ninfurmawk bl-iżvolġiment.

Dikjarazzjoni ta’ rinunzja

Il-pariri u t-tagħrif li jingħata għall-mistoqsijiet individwali indirizzati lil Pariri Tiegħek fl-Ewropa jingħataw minn esperti legali indipendenti taħt kuntratt mal-ECAS.

Dawn jagħmlu ħilithom biex jassiguraw li t-tagħrif u l-pariri huma preċiżi, iżda ma jaċċettaw l-ebda responsabbiltà għall-iżbalji, nuqqas ta' preċiżjoni jew ommissjonijiet.

Il-Kummissjoni Ewropea taġixxi bħala faċilitatur għal dan is-servizz u ma taċċetta l-ebda responsabbilità fir-rigward ta’ tagħrif jew parir provdut minn dan is-servizz.

Il-pariri mogħtija mis-servizz mhux neċessarjament jirriflettu l-opinjoni tas-servizzi varji tal-Kummissjoni Ewropea u ma jorbtux lill-Kummissjoni Ewropea.

Dikjarazzjoni ta' Privatezza

Meta tibgħat il-mistoqsija tiegħek, inti mitlub li tipprovdi informazzjoni personali. Din l-informazzjoni tintuża skont il-politika deskritta fl-istqarrija tal-privatezza tagħna.

Iktar informazzjoni dwar Pariri Tiegħek fl-Ewropa

 

  • FAQ pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Id-dokumenti ta' hawn taħt jagħtu dettalji dwar kif jaħdem Pariri Tiegħek fl-Ewropa. Qabel l-1 ta' Settembru 2010, Pariri Tiegħek fl-Ewropa kif jismu "Servizz ta' Informazzjoni għaċ-Ċittadini" (CSS):

  • Rapport Annwali 2010 tas-YEA pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
  • Rapport Annwali 2009 tas-YEA pdf - 709 KB [709 KB] English (en)
  • Rapport Annwali 2008 tas-YEA pdf - 695 KB [695 KB] English (en)

Rapporti ta' rispons dwar il-mistoqsijiet mibgħuta

  • "YEA feedback report on professional qualifications pdf - 374 KB [374 KB] English (en) " - Marzu 2010 
  • "What the YEA Database tells us pdf - 262 KB [262 KB] English (en) " - Analiżi statistika dettaljata ta' mistoqsijiet reġistrati fl-arkivju tas-YEA - Jannar 2007 
  • "Financial services pdf - 290 KB [290 KB] English (en) " - Analiżi legali u statistika ta' mistoqsijiet dwar setturi tas-servizzi finanzjarji – Marzu 2007 
  • "Signposting destinations pdf - 805 KB [805 KB] English (en) - Eżaminazzjoni tal-entitajiet tal-UE u nazzjonali li għalihom jirreferu l-mistoqsjijiet mill-esperti legali tas-YEA – Lulju 2007 
  • "Difficulties experienced by citizens when exercising their mobility rights in Single Market pdf - 220 KB [220 KB] English (en) " (Diffikultajiet li ltaqghu magħhom iċ-ċittadini meta użaw drittijiethom għall-mobilità fis-Suq Waħdieni) – L-oqsma prinċipali ta' tħassib għaċ-ċittadini bil-mod kif ippreżentawhom lis-YEA – Lulju 2008