Navigācijas ceļš

Par dienestu

 

Kas ir dienests “Tavs Eiropas padomdevējs”? / Kas aiz tā stāv?

“Tavs Eiropas padomdevējs” ir ES konsultāciju dienests iedzīvotājiem, kurā atbilstīgi ar Eiropas Komisiju noslēgtajam līgumam pašlaik strādā juristi no Eiropas Pilsoņu rīcības dienesta (European Citizen Action Service). Tā ir juristu komanda, kas sazinās visās oficiālajās ES valodās un pārzina gan ES tiesību aktus, gan visu ES dalībvalstu likumdošanu.

Tava Eiropas padomdevēja un dienesta “SOLVIT” sadarbība

Dienests “Tavs Eiropas padomdevējs” cieši sadarbojas ar dienestu “SOLVIT” — tīklu, kas risina problēmas, kuras radušās starp fiziskām personām vai uzņēmumiem un citas valsts iestādēm tādēļ, ka, iespējams, nepareizi piemēroti ES tiesību akti.

Ja pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas mēs uzskatām, ka jums vajadzīga turpmāka palīdzība, lai atrisinātu problēmu, kas radusies ar attiecīgo valsts pārvaldes iestādi, mēs jūsu lietu pārsūtīsim dienestam “SOLVIT” un jūs par to informēsim.

Atruna

Saņemot individuālus pieprasījumus dienestā “Tavs Eiropas padomdevējs”, neatkarīgie juristi, kam noslēgts līgums ar Eiropas Pilsoņu rīcības dienestu, sniedz padomu un informāciju.

Viņi dara visu, kas ir viņu spēkos, lai sniegtais padoms un informācija būtu pareizi, taču neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām, neprecizitātēm vai nepilnībām.

Eiropas Komisija šo pakalpojumu koordinē, bet neuzņemas atbildību par dienesta sniegto informāciju un padomu.

Dienesta dotais padoms ne vienmēr precīzi atspoguļo Eiropas Komisijas dažādo struktūrvienību viedokli un neuzliek tai nekādas saistības.

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Iesniedzot pieprasījumu, jums jāizpauž dažas ziņas par sevi. Šīs ziņas tiek apstrādātas tā, kā aprakstīts paziņojumā par personas datu aizsardzību.

Sīkāk par Tavu Eiropas padomdevēju

 

  • FAQ pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Zemāk uzskaitītajos dokumentos ir sīkāk pastāstīts par to, kā Tavs Eiropas padomdevējs darbojas. Ņemiet vērā, ka līdz 2010. gada septembrim šim dienestam bija cits nosaukums (to sauca par Iedzīvotāju ceļvedi (CSS)).

  • Ikgadējais ziņojums (2010), pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
  • “Ikgadējais ziņojums (2009), pdf - 709 KB [709 KB] English (en)
  • Ikgadējais ziņojums (2008) pdf - 695 KB [695 KB] English (en)

Uzdoto jautājumu analīze

  • "Ziņojums par profesionālo kvalifikāciju pdf - 374 KB [374 KB] English (en) " (2010. g. marts) 
  • "What the YEA Database tells us pdf - 262 KB [262 KB] English (en) " - detalizēta statistikas analīze par pieprasījumiem, kas reģistrēti dienesta datubāzē (2007. g. janvāris) 
  • "Financial services pdf - 290 KB [290 KB] English (en) " - juridiska un statistiska analīze par pieprasījumiem finanšu pakalpojumu nozarē (2007. g. marts) 
  • "Signposting destinations pdf - 805 KB [805 KB] English (en) - pārskats, kur aplūkotas ES un dalībvalstu iestādes, kurām dienesta juristi nodod pieprasījumus (2007. g. jūlijs) 
  • "Difficulties experienced by citizens when exercising their mobility rights in Single Market pdf - 220 KB [220 KB] English (en) " - galvenie problemātiskie jautājumi, ko iedzīvotāji uzdevuši dienestam (2008. g. jūlijs)