Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 27/03/2019

Vadītāja apliecību atzīšana un derīgums

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

ES izsniegtas vadītāja apliecības

Autovadītāja apliecība, kas izdota vienā ES valstī, tiek atzīta visā ES teritorijā.  

Tātad jums principā nav jāmaina braukšanas tiesības, ja pārceļaties uz citu ES valsti. Varat jaunajā mītnes valstī braukt, izmantojot pašreizējo vadītāja apliecību,

Kategorijas AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE atzīst arī pārējās ES valstīs.

Iepazīstieties ar noteikumiem un izņēmumiem, kas attiecas uz vadītāja apliecības atjaunošanu un nomainīšanu situācijās, kad pārceļaties uz citu ES valsti.

Standartformāts

Kopš 2013. gada visas vadītāja apliecības, ko izdod ES dalībvalstis, atbilst standartformātam – kredītkartes lieluma plastikāta kartei ar fotogrāfiju un uzlabotiem drošības elementiem.

Varat arī turpmāk izmantot līdzšinējo apliecību, bet jums izsniegs jaunā formāta dokumentu, kad būs pienācis laiks atjaunot pašreizējo apliecību, – jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2033. gadā.

Ja jūsu pašreizējā vadītāja apliecība ir derīga uz mūžu, noskaidrojiet valsts kompetentajā iestādē, kad jums tā būs jāapmaina pret jauno standartmodeli.

Visā ES patlaban ir spēkā vairāk nekā 110 dažādu veidu Eiropas vadītāja apliecības.

Uzziniet vairāk par savas vadītāja apliecības veidu , izskatu, drošības elementiem, tās apliecinātajām tiesībām un tajā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām.

Derīgums dažādās ES valstīs

Kad vadītāja apliecībai beidzas derīguma termiņš, tā jāatjauno valstī, kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.

Var gadīties, ka jaunajai apliecībai būs atšķirīgs derīguma termiņš un ka jaunajā valstī darbosies daži ierobežojumi vai īpaši noteikumi.

Derīga 10 gadus: Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Horvātijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, Latvijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Rumānijā, Slovēnijā, Spānijā, Ungārijā, Zviedrijā.

Derīga 15 gadus: Austrijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Kiprā, Polijā, Slovākijā, Somijā, Vācijā.

Pagaidu vadītāja apliecības

Par pagaidu vadītāja apliecībām, starptautiskajām braukšanas tiesībām (vai citām jūsu izcelsmes valsts izdotām tiesībām) nav ES līmenī reglamentētu noteikumu, un citas ES valstis tās var neatzīt.

Vai jums ir pagaidu vadītāja apliecība un pārceļaties uz citu ES valsti? Noskaidrojiet noteikumus tās valsts vadītāja apliecības pārzinošajā iestādē, kurp grasāties pārcelties.

ES vadītāja apliecības, izdotas apmaiņā pret ārpussavienības valstu apliecībām

Ja jums ir ES vadītāja apliecība, kas izsniegta apmaiņā pret ārpus ES izdotu vadītāja apliecību, un jūs vēlaties pārcelties uz citu ES valsti ar nomainīto vadītāja apliecību, rēķinieties ar to, ka jaunās tiesības tur var arī neatzīt. Šajā ziņā ES valstīm ir pilnīga rīcības brīvība.

Noskaidrojiet jaunās valsts vietējās iestādēs to, kādi noteikumi regulē ārpus ES izdotu vadītāja apliecību atzīšanu.

ES vadītāja apliecībā, kuru saņēmāt apmaiņā pret ārpussavienības valsts izdoto apliecību, jābūt norādītam norādītam tās valsts kodam, kas to sākotnēji izdevusi (piemēram, 70.0123456789.NL).

Piemērs

Čīliete Anhelesa pirms dažiem gadiem pārcēlās uz Spāniju. Tā kā Spānija atzīst Čīles braukšanas tiesības, Anhelesa pēc dažu administratīvo prasību nokārtošanas varēja savu vadītāja apliecību nomainīt pret Spānijas dokumentu.

Ar jaunajām tiesībām Anhelesa var braukt pa visu ES. Ja viņa nolemtu no Spānijas pārcelties uz citu ES valsti, viņai nāktos noskaidrot turienes iestādēs, vai tās atzīs viņas (Spānijas izdoto) vadītāja apliecību.

Ja jaunajā mītnes valstī arī automātiski atzīst sākotnējo Čīles vadītāja apliecību, viņa varēs tur braukt ar savām nomainītajām Spānijas tiesībām. Ja ne, var gadīties, ka viņai jāpieprasa Čīles vadītāja apliecības oficiāla atzīšana jaunajā valstī vai tās nomaiņa pret jaunās valsts tiesībām.

Informācija par konkrētām valstīm

Noskaidrojiet, kādi noteikumi par vadītāja apliecību atzīšanu un derīgumu ir spēkā valstī, kurā dzīvojat:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārējo vietņu saturu.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: