Ścieżka nawigacji

Jakie pytania można

 

Serwis „Twoja Europa – Porady” odpowiada na pytania:

 • osób będących obywatelami Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
 • osób spoza UE – o ile są one członkami rodziny obywatela UE lub osoby zamieszkującej na stałe w kraju UE
 • europejskich i krajowych serwisów udzielających porad i informacji obywatelom
 • firm posiadających siedzibę w UE.

Na jakie pytania odpowiadamy:

 • dotyczące rzeczywistej (a nie hipotetycznej) sytuacji – nawet jeżeli np. chodzi tylko o zamiar przeprowadzenia się do innego kraju UE
 • dotyczące praw przysługujących obywatelom w jednym lub większej liczbie krajów UE na mocy unijnego prawa

Tematyka zapytań

 • prawa obywateli związane z podróżowaniem po UE, zamieszkiwaniem, podejmowaniem pracy, studiowaniem czy przejściem na emeryturę w innym kraju UE
 • prawa konsumentów w UE.

Jakiej pomocy nie oferujemy?

 • nie udzielamy porad w kwestiach, które reguluje wyłącznie prawo krajowe (zajmujemy się tylko sprawami związanymi z prawem UE)
 • nie zapewniamy szczegółowych porad prawnych ani analiz dokumentów prawnych, nie organizujemy też indywidualnych spotkań
 • nie działamy w zastępstwie prawników ani jako przedstawiciele prawni
 • nie prowadzimy spraw w imieniu zainteresowanych, ani nie podejmujemy działań mających na celu egzekwowanie prawa względem przedsiębiorstw lub władz publicznych.

Odpowiadamy na większość pytań

− jednak wiele pytań nie wchodzi w zakres kompetencji serwisu, dlatego nie udzielamy na nie odpowiedzi. Są to:

 • proste pytania, na które odpowiedź można z łatwością znaleźć w Internecie, lub pytania o działalność UE
 • pytania nieposiadające wymiaru międzynarodowego
 • pytania wchodzące w całości w zakres prawa krajowego (a nie prawa UE)
 • pytania o dotacje i środki finansowe z programów Unii Europejskiej
 • zapytania nastawionych na zysk organizacji komercyjnych, jak np. kancelarii prawnych działających w imieniu swoich klientów.
„Twoja Europa – Porady”
odpowiada na pytania
tego rodzaju:
Jestem polskim obywatelem, pracuję w Austrii. Czy mogę dostać zasiłek rodzinny z Austrii, jeśli moja zona i czworo dzieci mieszkają w Polsce?
Odmówiono mi rejestracji jako inżynier mechanik w greckiej izbie przemysłowej. Jako powód odmowy podano nieuznanie moich kwalifikacji z Wielkiej Brytanii. Proszę o poradę w tej sprawie.
 
„Twoja Europa – Porady”
nie odpowiada na pytania
tego rodzaju:
Dwukrotnie składałem wniosek do burmistrza mojej miejscowości… , aby poprowadzono drogę do gruntów, których jestem właścicielem (pytanie dotyczy wyłącznie prawa krajowego)
Jestem obywatelem Włoch, studiuje na uniwersytecie w Edynburgu (…) Czy istnieją jakieś stypendia na poziomie UE, o które mógłbym się ubiegać? (podanie o stypendium)