Göra affärer
Senast kontrollerat: 27/03/2019

Gäller mitt körkort utomlands?

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

EU-körkort

Ett giltigt körkort från ett EU-land erkänns i hela EU. 

Så om du flyttar till ett annat EU-land behöver du normalt sett inte byta ut ditt körkort. Du kan köra där med ditt nuvarande körkort om

Följande behörigheter erkänns i EU: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE.

Läs mer om regler och villkor för att förnya och byta ut körkortet när du flyttar till ett annat EU-land.

Standardformat

Sedan 2013 ser alla nya körkort i EU ut som ett kreditkort i plast som är svårare att förfalska.

Du kan fortfarande använda ditt nuvarande körkort, men det byts ut mot det nya formatet när du förnyar det (eller senast 2033).

Har du ett körkort som gäller hela livet? Hör med myndigheterna i ditt hemland när du måste byta ut det.

Det finns över 110 typer av körkort i EU.

Läs mer om körkorten, t.ex. hur de ser ut, säkerhetsdetaljerna, villkor och behörighet.

Giltighet i EU-länderna

När ditt körkort har gått ut måste du förnya det i det land där du är folkbörd.

Ditt nya körkort kan ha en annan giltighetstid och omfattas av de villkor eller begränsningar som gäller i det nya landet.

10 år: Belgien, Bulgarien, Estland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Ungern

15 år: Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Polen, Slovakien, Tyskland och Österrike

Tillfälliga körkort

Tillfälliga eller internationella körkort eller intyg som ditt hemland utfärdar omfattas inte av EU-reglerna och kanske inte erkänns i andra EU-länder.

Har du ett tillfälligt körkort och ska flytta till ett annat EU-land? Hör med körkortsmyndigheten i det nya landet vad som gäller.

EU-körkort i utbyte mot ett körkort från ett land utanför EU

Om du har ett EU-körkort som har utfärdats i utbyte mot ett körkort från ett land utanför EU och du vill flytta till ett annat EU-land med ditt utbytta körkort, så kan du inte utgå från att ditt nya körkort kommer att erkännas där. Det bestämmer varje land själv.

Du måste höra med myndigheterna i ditt nya land vilka villkor som gäller för erkännande av körkort från länder utanför EU.

Det EU-körkort som du fick när du bytte ut körkortet från ett land utanför EU bör innehålla en kod som anger vilket land som utfärdade ditt första körkort (t.ex. 70.0123456789.NL).

Exempel från verkligheten

Chilenska Angeles flyttade till Spanien för några år sedan. Spanien godtar chilenska körkort och därför kunde Angeles byta ut sitt körkort mot ett spanskt efter några administrativa formaliteter.

Med sitt nya körkort får Angeles också köra i EU. Om hon däremot flyttar från Spanien till ett annat EU-land måste hon höra med myndigheterna där om de godtar hennes spanska körkort.

Om det nya landet automatiskt godtar det ursprungliga chilenska körkortet kan hon fortsätta att köra med sitt nya, spanska körkort. Om de inte gör det måste hon få sitt chilenska körkort formellt erkänt eller utbytt i det nya landet.

Information om olika länder

Läs mer om giltighetsreglerna för körkort i landet där du bor:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: