Cesta

Aktualizováno : 21/04/2015

O těchto stránkách

Internetovými stránkami Vaše Evropa chce Evropská unie pomáhat svým občanům řešit nejrůznější problémy, které jim vznikly v evropských zemích . Mají těmto něpříjemným situacím předcházet a omezit administrativní zátěž.

Nabízejí poradenství ohledně stěhování, vyřizování každodenních záležitostí, studia, nakupování nebo na zahraničních cest. Pomoc zde najdou i společnosti, které v zahraničí podnikají.

Pokud jste občané EU, případně Islandu, Lichtenštejnska či Norska, máte ve všech těchto oblastech určitá práva. Pokud je však některá země ještě zcela nezapracovala do svého právního systému, nemusí je vždy plně respektovat.

Jaké informace na těchto stránkách najdete?

Vaše Evropa nabízí informace:

Komu je poradenství určeno (státy)

Informace obsažené na těchto stránkách jsou většinou určeny občanům EU a jejich rodinným příslušníkům (včetně těch ze zemí mimo EU).

Ve většině případů se práva popsaná na stránkách Vaše Evropa vztahují na občany všech členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

V některých případech se vztahují také na Švýcarsko, které se k některým ujednáním EU také připojilo.

Každá stránka portálu Vaše Evropa přesně uvádí země, na jejichž občany se uváděné informace vztahují.

Členskými zeměmi EU jsou:

Rakousko

Estonsko

Itálie

Portugalsko

Belgie

Finsko

Lotyšsko

Rumunsko

Bulharsko

Francie

Litva

Slovensko

Chorvatsko

Německo

Lucembursko

Slovinsko

Kypr

Řecko

Malta

Španělsko

Česká republika

Maďarsko

Nizozemsko

Švédsko

Dánsko

Irsko

Polsko

Spojené království

Autoři stránek

Informace poskytují portálu Vaše Evropa příslušné útvary Evropské komise a příslušné orgány členských zemí.

Stránky mají dvě části:

Část „Občané“ uvádí příklady vycházející z reálných zkušeností občanů Evropské unie. Jména a národnosti jsou smyšlené.

Jazykové verze

Vaše Evropa poskytuje informace ve všech úředních jazycích EU – část Podniky je rovněž k dispozici v norštině.

Některé texty nemusí být v určitém období ve vašem jazyce k dispozici, protože jejich překlad teprve vzniká.

Informace o jednotlivých zemích se přednostně zveřejňují v jazyce dnaé země a v angličtině.

Evropská komise neodpovídá za jazykovou politiku, jíž se řídí obsah externích stránek.

Odkazování na portál Vaše Evropa

Pokud chcete na své stránky umístit odkaz na portál Vaše Evropa, dodržujte prosím tato pravidla:

Upozorňujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda odkazy na portál Vaše Evropa uvedené podmínky splňují.

Propagujte stránky Vaše Evropa

Pokud chcete portál Vaše Evropa propagovat, můžete využít náš vícejazyčný propagační materiál English (en) .

Ochrana soukromí

Portál Vaše Evropa se řídí pravidly ochrany soukromí uživatelů a pravidly ochrany údajů platnými pro stránky Europa.

Pokud se rozhodnete využít poradenských služeb, o kterých Vaše Evropa informuje, podrobnosti o jimi dodržovaných zásadách ochrany soukromí vám sdělí jejich pracovníci.