Navigacijska pot

O službi

 

Kako deluje Tvoja Evropa – nasveti?

Tvoja Evropa – nasveti je javna svetovalna storitev EU. Svetujejo pravni strokovnjaki Evropske civilne pobude, ki to storitev opravlja po pogodbi z Evropsko komisijo. Ekipa pravnih strokovnjakov pokriva vse uradne jezike EU ter dobro pozna pravo EU in nacionalno pravo vseh držav EU.

Sodelovanje med službama Tvoja Evropa – nasveti in SOLVIT

Tvoja Evropa – nasveti tesno sodeluje z mrežo SOLVIT, ki pomaga pri sporih med posamezniki ali podjetji in državnimi organi v drugi državi članici, kadar gre za morebitno napačno uporabo zakonov EU.

Kadar menimo, da je v določeni zadevi pri reševanju težav z državno upravo potrebna nadaljnja pomoč, zadevo posredujemo mreži SOLVIT in o tem obvestimo tudi prizadetega posameznika.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Neodvisni pravni strokovnjaki na podlagi pogodbe med ECAS in Evropsko komisijo zagotavljajo nasvete in informacije za državljane, ki svoja vprašanja naslovijo na službo Tvoja Evropa – nasveti.

Strokovnjaki si prizadevajo zagotavljati pravilne in točne informacije in nasvete, vendar niso odgovorni za morebitne napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

Evropska komisija omogoča to storitev, ne prevzema pa odgovornosti za informacije ali nasvete, ki jih zagotavlja Tvoja Evropa – nasveti.

Nasveti službe Tvoja Evropa – nasveti ne odražajo nujno mnenja različnih oddelkov Evropske komisije in nikakor ne zavezujejo Evropske komisije.

Izjava o varstvu podatkov

Pri pošiljanju vprašanja morate vpisati nekatere osebne podatke. Te podatke obravnavamo v skladu z načeli, navedenimi v izjavi o varstvu podatkov.

Več informacij o službi Tvoja Evropa – nasveti

 

  • FAQ pdf - 391 KB [391 KB] English (en)

Spodaj navedeni dokumenti podrobneje predstavijo delovanje službe, ki je do 1. septembra 2010 delovala pod imenom Kažipot za državljane:

  • Letno poročilo 2010 pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
  • Letno poročilo 2009 pdf - 709 KB [709 KB] English (en)
  • Letno poročilo 2008 pdf - 695 KB [695 KB] English (en)

Povratne informacije o obravnavanih primerih

  • "Poročilo o strokovnih kompetencah pdf - 374 KB [374 KB] English (en) " - marec 2010 
  • "Kaj nam pove podatkovna zbirka pdf - 262 KB [262 KB] English (en) " - podrobna statistična analiza vprašanj in poizvedb, zabeleženih v podatkovni zbirki službe Tvoja Evropa – nasveti – januar 2007 
  • "Finančne storitve pdf - 290 KB [290 KB] English (en) " - pravna in statistična analiza vprašanj in poizvedb v sektorju za finančne storitve – marec 2007 
  • "Naslovniki pdf - 805 KB [805 KB] English (en) " - pregled organov na ravni EU in držav članic, na katere so pravni strokovnjaki službe Tvoja Evropa – nasveti preusmerili vprašanja in poizvedbe – julij 2007 
  • "• Težave državljanov pri uveljavljanju pravice do prostega gibanja na enotnem trgu pdf - 220 KB [220 KB] English (en) " - glavna vprašanja, naslovljena na službo Tvoja Evropa – nasveti – julij 2008