Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 09/03/2016

Euroopas reisimiseks vajalikud dokumendid

Kui reisite teise ELi liikmesriiki, peate teadma, missuguseid dokumente on piiriületusel vaja. Mis saab siis, kui teie abikaasa, lapsed või muud sugulased ei ole ELi kodanikud? Mis neil peab mõnda teise ELi liikmesriiki sisenemiseks kaasas olema?

Täiendavalt:

Avalikud arutelud

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.