Cesta

Aktualizováno : 30/08/2016

Formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení

Formuláře stvrzující nárok na dávky sociálního zabezpečení v ostatních zemích EU

Využijí jich státní příslušníci zemí EU, kteří pobývají a/nebo pracují v jiné zemi EU, popř. pokud v zahraničí pobývali či pracovali v minulosti.

Následující formuláře platí pro osoby, které se legálně zdržují na území některé z členských zemí EU bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Formulář

Účel

Vydávající orgán a použití

A1

 (dříve

  E 101,

  E 103)

Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům. Stvrzuje, že platíte příspěvky na sociální zabezpečení v jiné členské zemi EU. Využijete ho například, když budete vysláni do zahraničí nebo pracujete v několika zemích současně.

Tento formulář vystavuje instituce sociálního zabezpečení, u níž jste v domovské zemi registrováni.

S1

 (dříve

  E 106,

  E 109

  a

  E 121 - některé instituce je i nadále vydávají)

Stvrzuje nárok na zdravotní péči v případě, že jste pojištěni v jiné zemi, než kde bydlíte.  Poslouží především přeshraničním pracovníkům, důchodcům, státním zaměstnancům a jimi vyživovaným osobám.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Který orgán formuláře S1 vydává, vám sdělí vaše zdravotní pojišťovna.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde máte bydliště.

S2

 (dříve

  E 112)

Potvrzení nároku na plánovanou zdravotní péči v jiné členské zemi EU nebo ESVO. Mělo by s vámi být nakládáno jako s obyvateli dané země. Může se stát, že část nákladů budete muset uhradit předem.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde vám má být poskytnuta zdravotní péče.

S3

Potvrzení o nároku na zdravotní péči v zemi, kde jste byli zaměstnáni. Využijí ho bývalí přeshraniční pracovníci, kteří jsou v důchodu a nejsou již pojištěni v zemi, kde byli zaměstnáni.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte poskytovateli zdravotní péče v zemi, kde jste působili jako přeshraniční pracovník.

U1

 (dříve

  E 301)

Potvrzení týkající se časových úseků, kdy osoba platila sociální pojištění, které budou brány v úvahu pro přiznání dávek v nezaměstnanosti.

Tento formulář vystavuje veřejná služba zaměstnanosti nebo příslušný orgán sociálního zabezpečení země či zemí, ve kterých jste naposledy pracovali.

Formulář předložte na pracovním úřadu či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, ve které o dávky žádáte.

U2

 (dříve

  E 303)

Povolení pro nepřetržité pobírání dávek v nezaměstnanosti během hledání práce v jiné zemi.

Tento formulář vystavuje veřejná služba zaměstnanosti nebo příslušný orgán sociálního zabezpečení země, ve které jste se stali nezaměstnanými.

Formulář předložte na pracovním úřadě či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, kde si hledáte práci.

U3

Okolnosti, které pravděpodobně ovlivní nárok na dávky v nezaměstnanosti. Informuje pracovní úřad nebo službu zaměstnanosti v zemi, která vyplácí dávky, o změně vaší situace, která by mohla vést k přehodnocení vašeho nároku na dávky, popř. jejich výše.

Vydává služba zaměstnanosti země, kde si hledáte práci, na základě formuláře U2.

DA1

 (dříve

  E 123)

Opravňuje vás k využívání lékařské péče v jiné zemi EU v případech pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Vydává poskytovatel zdravotního pojištění.

Formulář předložte zdravotní pojišťovně v zemi, kde pobýváte.

P1

Přehled rozhodnutí, která každá příslušná země EU, v níž jste zažádali o starobní, invalidní či pozůstalostní důchod, učinila ve věci vaší žádosti o důchod.

Vydává příslušný orgán důchodového zabezpečení, u něhož o důchod žádáte.

Příslušný orgán vydá přehled rozhodnutí poté, co obdržel rozhodnutí ostatních úřadů, které se danou věcí zabývaly.

Veřejné konzultace

V tomto případě v některé z 27 členských států EU + na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku

Retour au texte en cours.