Ultima verificare : 16/07/2018

Recunoașterea calificărilor profesionale

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

 • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului Uniten
 • Publicații UE privind Brexit
 • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la Brexiten

Formalități administrative și documente necesare

Procedurile privind obținerea accesului la o profesie reglementată în altă țară din UE depind de intenția dumneavoastră.

Pentru detalii referitoare la regulile aplicabile în cazul dumneavoastră, contactați autoritatea națională din țara-gazdă care răspunde de accesul la profesia dumneavoastră.

Consultați baza de date a profesiilor reglementate en pentru a afla care sunt aceste profesii, în ce țări din UE sunt reglementate și ce autorități le reglementează.

Trebuie să cunoașteți denumirea profesiei în limba țării care vă interesează. De exemplu, dacă doriți să lucrați ca patiser în Germania, căutați în baza de date profesia de „Bäcker".

Dacă profesia este reglementată în țara dumneavoastră de origine, puteți căuta mai întâi denumirea profesiei în propria limbă, pentru a găsi echivalentul acesteia în limba engleză (furnizat în cadrul descrierii). Apoi, aflați țările în care profesia respectivă este considerată reglementată folosind funcția de căutare și introducând echivalentul în limba engleză. Dacă lista de rezultate nu conține țara în care intenționați să vă mutați, este posibil ca profesia să nu fie reglementată în țara respectivă.

Dacă nu găsiți profesia dumneavoastră în baza de date, contactați unul dintre punctele de contact pentru recunoașterea calificărilor profesionaleen din țara în care doriți să lucrați. Consilierii vă pot ajuta să înțelegeți ce norme se aplică în cazul dumneavoastră.

Care este situația dumneavoastră?

Doresc să mă stabilesc în străinătate și să îmi exercit profesia acolo

Dacă doriți să vă stabiliți în altă țară din UE, în care profesia pe care intenționați să o exercitați este reglementată, va trebui să obțineți recunoașterea calificărilor profesionale înainte de a începe munca.

Odată recunoscute calificările dumneavoastră, veți avea acces la profesie și o veți putea practica în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective și ca persoanele care și-au obținut diploma acolo.

Pregătiți-vă dosarul

Autoritatea care răspunde de accesul la profesia dumneavoastră în țara-gazdă vă va explica ce documente trebuie să prezentați.

Dacă profesia dumneavoastră nu este reglementată în țara de origine, este posibil să nu dețineți diplomele sau certificatele relevante ori dovada că sunteți membru al unei asociații profesionale. În acest caz, s-ar putea să trebuiască să dovediți prin alte mijloace că ați practicat profesia respectivă timp de cel puțin 2 ani în ultimii 10.

Proceduri și termene-limită

În termen de o lună de la depunerea cererii de recunoaștere a calificărilor, autoritățile trebuie să confirme primirea cererii și să vă solicite documentele necesare.

Din momentul în care au primit dosarul complet, autoritățile trebuie să ia o decizie în termen de:

 • 3 luni pentru profesia de medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist și arhitect, care beneficiază de recunoaștere automatăen
 • 4 luni pentru toate celelalte profesii.

Dacă autoritățile consideră că nivelul dumneavoastră de pregătire și de experiență profesională nu corespunde standardelor valabile în țara-gazdă, acestea v-ar putea cere să luați măsuri suplimentare pentru a dovedi că sunteți calificat. În principiu, ar trebui să aveți posibilitatea de a alege între teste de aptitudini și stagii de adaptare (care pot dura până la 3 ani).

Dacă vă resping dosarul, autoritățile trebuie să explice de ce.

În cazul în care autoritățile nu iau o decizie în termenul-limită stabilit, puteți contacta serviciile de asistență sau punctele naționale de contact pentru calificări profesionaleen . Dacă acestea nu vă pot ajuta, adresați-vă instanțelor naționale.

Îmi doresc să prestez temporar servicii în străinătate

Dacă doriți să furnizați temporar servicii în altă țară din UE trebuie să fiți înregistrat în țara de origine - dar nu este nevoie să practicați profesia în momentul în care vă decideți să lucrați în străinătate.

Nu este nevoie să solicitați recunoașterea calificărilor profesionale. Unele țări vă pot cere să completați o declarație scrisă (pe hârtie sau în format electronic).

De asemenea, este posibil ca țara-gazdă să vă ceară să vă reînnoițideclarația o dată pe an, dacă intenționați să prestați în continuare servicii pe teritoriul său cu titlu temporar.

Pentru a afla dacă această cerință se aplică în țara în care prestați servicii, adresați-vă punctului de contact pentru calificări profesionaleen .

Declarația dumneavoastră

Dacă este nevoie să completați o declarație, aceasta trebuie trimisă direct autorității care răspunde de profesia dumneavoastră în țara-gazdă (pentru a afla care este autoritatea în cauză, adresați-vă punctului de contact din țara respectivăen )

Declarația trebuie să conțină:

 • numele, prenumele și datele de contact
 • cetățenia
 • profesia pe care o practicați în țara în care lucrați de obicei și profesia pe care doriți să o exercitați în țara-gazdă
 • informații privind asigurarea dumneavoastră de răspundere civilă profesională: asiguratorul și numărul contractului (întrebați angajatorul)
 • trimitere la eventualele declarații depuse anterior în aceeași țară.

Când trimiteți prima declarație sau când intervine o schimbare în situația dumneavoastră, trebuie să includeți următoarele documente justificative:

 • dovada cetățeniei
 • dovada că sunteți legal constituit într-o țară din UE și că nu faceți obiectul niciunei interdicții, fie și temporare, de a profesa
 • o dovadă a calificărilor profesionale
 • dacă profesia dumneavoastră și cursurile de formare urmate în vederea exercitării acesteia nu sunt reglementate în țara în care lucrați de obicei: dovada că ați exercitat profesia în cauză timp de cel puțin 2 ani în ultimii 10
 • dacă aveți un loc de muncă legat de securitate (de exemplu, agent de pază): dovada că nu ați fost condamnat niciodată pentru o infracțiune gravă.

Tipurile de documente justificative diferă de la o țară la alta. Pentru a afla ce tip de documente sunt considerate valabile, contactați autoritatea competentă din țara-gazdă.

Termene-limită

În majoritatea cazurilor, puteți trimite declarația în orice moment înainte de a începe să lucrați în țara-gazdă (chiar și atunci când nu aveți încă certitudinea că veți lucra acolo).

Totuși, dacă profesia pe care doriți să o exercitați presupune riscuri potențiale la adresa sănătății sau siguranței publice, țara-gazdă v-ar putea verifica în avans calificările.

În acest caz, veți putea lucra doar după ce autoritățile au efectuat verificările necesare și v-au acordat o autorizație oficială.

Profesia dumneavoastră necesită verificări în avans? Întrebați punctul de contact pentru recunoașterea calificărilor profesionaleen .

Dacă răspunsul este „da", autoritatea din țara-gazdă va avea nevoie de 2 luni pentru a efectua o verificare a calificărilor dumneavoastră și pentru a decide dacă este nevoie să luați măsuri suplimentare, de exemplu parcurgerea unei perioade de adaptare sau susținerea unui test de aptitudini.

În general, autoritățile vă vor cere să îndepliniți astfel de condiții suplimentare în termen de o lună de la data la care v-au fost comunicate. Dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, dacă vi se cere să treceți un test, dar acesta nu este organizat în termenul prevăzut), apelați la serviciile noastre de asistență.

Pentru a obține autorizația cât mai repede, asigurați-vă că declarația conține toate informațiile și că ați atașat toate documentele necesare. Documentele lipsă sau greșelile pot cauza întârzieri inutile.

Copii/Traduceri legalizate

Autoritățile vă pot solicita să prezentați copii legalizate (pentru a dovedi că documentele sunt autentice) și/sau traduceri legalizate ale anumitor documente esențiale pentru analiza cererii, cum ar fi certificatele sau diplomele care vă atestă calificările. Traducătorul autorizat garantează exactitatea traducerii.

Totuși, potrivit legislației UE:

Autoritățile nu au voie să vă ceară traduceri legalizate pentru:

Informațiile prezentate mai sus sintetizează reglementări complexe, care prezintă numeroase excepții.

Pentru a afla dacă vreuna dintre excepții este valabilă în cazul dumneavoastră, consultați Ghidul utilizatorului - Tot ce trebuie să știți cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale .

Caz real

Dacă vă cunoașteți drepturile, puteți economisi timp și bani

Katarina este farmacistă în Slovacia și vrea să lucreze în Austria. Autoritățile austriece i-au solicitat să prezinte traduceri legalizate, realizate de un traducător austriac, pentru toate documentele justificative anexate la cererea de recunoaștere a calificărilor.

Katarina nu este obligată să furnizeze traduceri legalizate ale diplomelor, întrucât această cerință nu este valabilă pentru anumite categorii de diplome (medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist sau arhitect).

Înainte de a începe să lucrați

Odată ce v-au fost recunoscute calificările profesionale, puteți fi obligat să vă înregistrați într-o organizație profesională înainte de a vă folosi titlul și de a începe să vă exercitați profesia. În unele cazuri, autoritățile naționale pot solicita verificarea competențelor lingvistice.

Informații suplimentare

Întrebări şi răspunsuri

Legislaţia UE

Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: