Cosán nascleanúna

An Eoraip Agatsa – Comhairle

 

An Eoraip arna héascú: Cabhair is comhairle ar do shaol, d'obair is do thaisteal san AE.

Má bhíonn ceisteanna agat amhail:

  • Má bhogaim chuig tír AE eile, cathain a bheidh orm mo charr a chlárú inti?
  • An dtig liom taisteal le mo chéile, nach ón AE é/í, go tír AE eile?
  • An dtig liom mo phinsean a fháil ansin?

Tairseach "An Eoraip Agatsa ", sin príomhfhoinse eolais ar na hábair sin, iomas go dtig leat a sheiceáil anseo má chumhdaítear do chás. Más mian leat ceist a chur faoi do chearta AE, is foireann saineolaithe neamhspleácha "An Eoraip Agatsa – Comhairle", atá in ann:

  • Comhairle phearsanaithe, saor in aisce, a thabhairt i do theanga-sa laistigh de sheachtain
  • An dlí Eorpach a bhaineann le do chás a shoiléiriú
  • A mhíniú conas do chearta AE a chur i bhfeidhm
A ndeirtear faoi An Eoraip
Agatsa – Comhairle
"Trí bhur gcabhair fuaireamar ar ais 429 euro ónár n-oibreoir telecom"
(saoránach Briotaineach sa Fhrainc
"Bhí freagra neamh-theicniúil uaim is bhí áthas orm ceann an-sothuigthe a fháil"
(fiosróir ó Marseille)
"Chuir bhur gcomhairle ar mo chumas sochar teaghlaigh a fháil san Ostair"
(saoránach Polannach atá fostaithe san Ostair )
 
Scéalta Rathúla
Roinnt samplaí:

Tá faoi shaoránach Briotanach taisteal lena fear céile, nach saoránach AE é, ó thír amháin AE go ceann eile, mar a bhfuil teach teaghlaigh aici – ach is deacair di víosa a fháil dó.

A bhuí le An Eoraip Agatsa – Comhairle, tá a céile in ann taisteal gan foirmiúlachtaí míchuí.
Deirtear le hOstarach a bhfuil dioplóma Briotanach aige mar theicneoir fiacla nach dtig leis a ghnó a bhunú san Ostair.

Insíonn An Eoraip Agatsa – Comhairle dó faoi na foirmiúlachtaí ábhartha is na cáipéisí is gá, agus cuireann ar aghaidh é chuig an údarás Ostarach atá in ann cabhrú leis.