Cosán nascleanúna

Cé na ceisteanna atá inchurtha

 

Freagraíonn An Eoraip Agatsa – Comhairle ceisteanna ó …

 • dhaoine ar leith atá ina náisiúnaigh de chuid an Aontais Eorpaigh, na hIorua, na hÍoslainne nó Lichtinstéin
 • neamh-Eorpaigh – más baill teaghlaigh le náisiúnach AE iad nó má tá cónaí orthu i dtír san AE
 • sheirbhísí eolais agus comhairle Eorpacha/náisiúnta, thar ceann dhaoine ar leith
 • ghnóthais a bhfuil a suí acu san AE

Ceisteanna faoi …

 • staid atá réadúil (ní teoiriciúil) – fiú mura bhfuil ann ach intinn bogadh go tír AE eile
 • do chearta i dtír nó i mbreis tíortha AE agus faoi dhlí an AE

Réimsí tipiciúla d'fhiosruithe

 • do chearta-sa is tú ag taisteal, i do chónaí, ag obair, ag éirí as nó ag staidéar i dtír eile san AE
 • cearta na dtomhaltóirí laistigh den AE

Nithe ná fuil ar ár gcumas

 • comhairliú ar cheisteanna ná baineann ach le dlí náisiúnta (ní phléimid ach le nithe a bhaineann le dlí an AE)
 • comhairle dhomhain dlí, anailís ar cháipéisí nó agallaimh aghaidh ar aghaidh a chur ar fáil
 • dul in ionad comhairle dhlí ó dhlíodóirí nó ionadaíocht dhlíthiúil a chur ar fáil
 • Cás a ardú thar do cheann nó forghníomhú i gcoinne cuideachtaí nó údarás.

Freagraímid formhór na bhfiosruithe

- ach bíonn roinnt cineálacha ceisteanna lasmuigh d'éirim An Eoraip Agatsa – Comhairle agus mar sin ní bhaineann siad le hábhar. Leithéidí:

 • iarratais shimplí ar eolas atá sofhaighte ar an idirlíon nó ceisteanna faoi bheartais an AE
 • ceisteanna gan aon mhír thrasteorann iontu
 • ceisteanna a bhaineann go hiomlán leis an dlí náisiúnta (ní dlí an AE)
 • Ceisteanna ar dheontais nó ar mhaoiniú faoi chláir Eorpacha
 • fiosruithe ó eagrais atá dírithe ar bhrabús, m.sh. dlíghnólachtaí, ag gníomhú dóibh thar ceann cliant
Féadfaidh An Eoraip
Agatsa – Comhairle
ceisteanna a fhreagairt
amhail:
Is saoránach Polannach mé atá obair san Ostair. An dtig liom sochar teaghlaigh a fháil san Ostair fiú más sa Pholainn atá mo bhean is ár gceathrar páistí ina gcónaí?
Diúltaíodh mé a chlárú i gCumann Teicniúil na Gréige chun oibriú mar innealtóir meicniúil toisc nár aithin siad mo cháilíochtaí RA. Bhur gcomhairle?
 
Ní fhéadfaidh An Eoraip
Agatsa – Comhairle
ceisteanna a fhreagairt
amhail:
Chuireas isteach ar mhaor mo bhaile bhig i … d'fhonn bóthar tuaithe chuig mo chuid talún i mo shráidbhaile a fháil. (ceist nach bhfuil ach náisiúnta)
Saoránach Iodálach mé atá ag staidéar in Ollscoil Dhún Éideann (…) An bhfuil aon deontais AE a dtig liom cur isteach orthu? (iarratas ar dheontas)