Updated : 09/08/2018

Flypassasjerrettigheter

Sjekk om EUs flypassasjerrettigheter gjelder i ditt tilfelle

 • Flyginger innenfor EU som utføres av enten et EU-flyselskap eller et flyselskap som ikke er etablert i EU
 • Flyginger som ankommer EU utenfra EU og utføres av et EU-flyselskap
 • Flyginger med avreise fra EU til et land utenfor EU som utføres av et EU-flyselskap eller et flyselskap som ikke er etablert i EU

Med EU menes de 28 EU-landene, inkludert Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (De franske Antillene), Azorene, Madeira og Kanariøyene samt Island, Norge og Sveits

 • Flyginger som ankommer EU utenfra EU og utføres av et flyselskap som ikke er etablert i EU
 • Tilfeller der du allerede har mottatt fordeler (erstatning, omruting, assistanse) for problemer forbundet med flyginger i henhold til lovgivningen i et land utenfor EU

EU omfatter ikke Færøyene, Isle of Man og Kanaløyene

JA, sjekk dine rettigheter
Sjekk dine rettigheter
NEI, du har ingen rettigheter
Du har ingen rettigheter

Utreiseflygingen og returflygingen betraktes som to separate flyreiser, selv om de er en del av samme bestilling.

I noen tilfeller er flyselskapet som utfører flygingen ikke det samme som flyselskapet du kjøpte billetten fra. Ved eventuelle problemer kan bare det flyselskapet som utfører flygingen, holdes ansvarlig.

Trykt eller elektronisk informasjon om dine flypassasjerrettigheter i EU må være godt synlig ved innsjekkingsskranken på flyplassen. Denne informasjonen må også vises ved innsjekkingsmaskinene på flyplassen og på nettet. Hvis du ble nektet ombordstigning, flygingen ble innstilt, det oppsto en forsinkelse på over 2 timer ved avgang eller du ankom det endelige reisemålet svært forsinket, skal flyselskapet som utførte flygingen informere deg skriftlig om reglene for erstatning og assistanse.

Nektet ombordstigning

Du kan bli nektet ombordstigning:

 • av sikkerhets- eller helsemessige årsaker, eller hvis du ikke har riktige reisedokumenter
 • hvis du ikke sjekket inn på utreiseflygingen i en bestilling som omfattet en returflyging
 • hvis du ikke sjekket inn på den eller de andre flygingene som var omfattet av en bestilling med påfølgende flyginger
 • hvis du ikke har relevant dokumentasjon for kjæledyr du har med på reisen

Hvis du møter opp i tide for innsjekking med gyldig bestilling for flygingen og gyldige reisedokumenter, og du nektes ombordstigning på grunn av overbooking eller av driftsmessige grunner og ikke frivillig gir opp setet ditt, har du krav på:

Innstilt flyging

Det dreier seg om en innstilt flyging når:

 • din opprinnelige reiseplan ble avbrutt, og du overføres til en annen flyging
 • flyet lettet, men ble tvunget til å fly tilbake til avgangsflyplassen og du ble overført til en annen flyging
 • flygingen din ankommer en flyplass som ikke er det endelige bestemmelsesstedet angitt på billetten din, med mindre:
  • Du har akseptert omruting (under sammenlignbare transportforhold så snart som mulig) til flyplassen som var ditt opprinnelig endelige reisemål , eller til et annet reisemål du har samtykket til. I dette tilfellet betraktes forholdet som en forsinkelse, ikke en innstilling.
  • Ankomstflyplassen og flyplassen som var det opprinnelig endelige reisemålet betjener samme by eller region. I dette tilfellet betraktes forholdet som en forsinkelse, ikke en innstilling.

Hvis flygingen innstilles, har du krav på refusjon, omruting eller retur, samt rett til assistanse og krav på erstatning. Du har krav på erstatning hvis du ble informert mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato. Det er opp til flyselskapet å bevise at du ble personlig informert om at flyet var innstilt, og når du ble informert. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du kontakte det nasjonale myndighetsorganetpdfen for ytterligere hjelp.

Du har imidlertid ikke krav på erstatning dersom flyselskapet kan bevise at flygingen ble innstilt på grunn av ekstraordinære forhold som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak hadde blitt truffet.

Forsinkelse

Hvis flyet ditt er forsinket ved avgang, har du krav på assistanse, refusjon og en returflyging, avhengig av hvor lenge forsinkelsen varer og flyavstanden.

Hvis du ankom ditt endelige reisemål med en forsinkelse på over 3 timer, har du rett til erstatning, med mindre forsinkelsen skyldtes ekstraordinære omstendigheter.

Opp- eller nedgradering

Hvis du oppgraderes, kan ikke flyselskapet kreve ekstra betaling.

Hvis du nedgraderes, har du krav på refusjon av en prosentandel av billettprisen, avhengig av flyavstanden, som følger:

a) 30 % – flyginger på inntil 1 500 km

b) 50 % – flyginger innen EU på mer enn 1 500 km (unntatt flyginger mellom EU og franske oversjøiske departementer) og alle andre flyginger på mellom 1 500 og 3 500 km

c) 75 % – flyginger som ikke faller under (a) eller (b), inkludert flyginger mellom EU og franske oversjøiske departementer.

Hvis du har én enkeltbillett som omfatter to eller flere korresponderende flyginger , kan du bare refunderes for flygingen som ble nedgradert og ikke for hele reisen. Refusjonen skal utbetales innen 7 dager.

Tapt, skadet eller forsinket bagasje

Innsjekket bagasje

Hvis din innsjekkede bagasje er tapt, skadet eller forsinket, er flyselskapet ansvarlig, og du har krav på erstatning opp til et beløp på rundt EUR 1 220. Hvis skaden imidlertid skyldtes en iboende feil på selve bagasjen, har du ikke krav på erstatning.

Håndbagasje

Hvis håndbagasjen din skades, er flyselskapet ansvarlig dersom det var ansvarlig for skaden.

Reiseforsikring

Hvis du reiser med dyre gjenstander og ønsker en høyere erstatningsgrense (over EUR 1 220), kan du oppnå dette mot et gebyr. Du må da levere en forhåndsdeklarasjon til flyselskapet senest når du sjekker inn. For å sikre at du har tilstrekkelig dekning, er det imidlertid tilrådelig å ta ut privat reiseforsikring.

Slik klager du

Hvis du vil sende inn et krav for tapt eller skadet bagasje, må du gjøre det skriftlig til flyselskapet innen 7 dager, eller innen 21 dager etter å ha mottatt bagasjen dersom den ble forsinket. Det finnes ikke noe standardskjema som gjelder for hele EU.

Erstatning – nektet ombordstigning, innstilt flyging, forsinket ankomst

Beløp i EUR

Avstand

250

1 500 km eller mindre

400

Over 1 500 km innenfor EU og alle andre flyginger på mellom 1 500 og 3 500 km

600

Over 3 500 km

Hvis flyselskapet har tilbudt deg omruting og du når det endelige reisemålet med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan erstatningen bli redusert med 50 %.

Erstatning – nektet ombordstigning

Du skal alltid motta erstatning dersom du nektes ombordstigning.

Korresponderende flyginger – bestilling med én enkelt innsjekking

Hvis du blir nektet ombordstigning fordi flyselskapet som utfører den korresponderende flygingen mener at du ville ankommet for sent til å rekke den neste flygingen (siden den første flygingen var forsinket), har du krav på erstatning.

Korresponderende flyginger – separate bestillinger

Hvis du har to separate billetter for to korresponderende flyginger og det første flyet er forsinket slik at du ikke rekker å sjekke inn på det neste flyet, er flyselskapene ikke forpliktet til å betale erstatning. Hvis den første flygingen er forsinket i over tre timer, kan du imidlertid ha rett til erstatning fra flyselskapet som opererte den første flygingen.

Erstatning – innstilt flyging

Hvis flygingen din innstilles, har du ikke krav på erstatning:

 • hvis du blir informert mer enn 14 dager i forveien
 • hvis du blir informert mellom 2 uker og 7 dager før planlagt avgang og du tilbys omruting slik at du kan:
  • reise ikke mer enn 2 timer tidligere enn den opprinnelige planlagte avgangstiden, og
  • nå det endelige reisemålet ditt mindre enn 4 timer etter opprinnelig planlagt ankomsttid
 • hvis du blir informert mindre enn 7 dager før planlagt avgang, og du tilbys omruting slik at du kan:
  • reise ikke mer enn 1 time før den opprinnelige planlagte avgangstiden, og
  • nå det endelige reisemålet ditt mindre enn 2 timer etter opprinnelig planlagt ankomsttid.

Du har ikke krav på erstatning ved ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak ble tatt.

Erstatning – forsinkelse

 • Hvis du når det endelige reisemålet med en forsinkelse på 3 timer eller mer, har du rett til erstatning dersom forsinkelsen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var tatt.
 • Hvis du ikke når en korresponderende flyging når du reiser innenfor eller utenfor EU på en flyging med avgang fra et EU-land, har du krav på erstatning dersom du ankommer det endelige reisemålet med en forsinkelse på over 3 timer. Det spiller ingen rolle om flyselskapet som utfører dekorresponderende flygingene, er et EU-flyselskap eller et flyselskap som ikke er etablert i EU.
 • Hvis du reiser fra et land utenfor EU til et endelig reisemål i et EU-land med flere korresponderende flyginger som utføres av EU-flyselskap og flyselskap som ikke er etablert i EU eller bare av EU-flyselskap, vil bare flygingene som utføres av EU-flyselskap gi rett til erstatning ved stor forsinkelse ved ankomst til det endelige reisemålet.
 • Du har ikke krav på erstatning dersom du ikke rekker korresponderende flyginger på grunn av forsinkelser i sikkerhetskontrollen, eller hvis du ikke møtte opp i tide til ombordstigning ved avgang fra transitflyplassen.
 • Hvis du aksepterer en flyging til en annen flyplass enn flyplassen i den opprinnelige bestillingen, og flygingen ankommer sent, har du krav på erstatning. Forsinkelsen beregnes i forhold til ankomsttidspunktet ved flyplassen nevnt i den opprinnelige bestillingen eller på bestemmelsesstedet som ble avtalt med flyselskapet. Transportkostnader mellom den alternative flyplassen og flyplassen i den opprinnelige bestillingen eller på det avtalte bestemmelsesstedet skal bæres av flyselskapet som utfører flygingen.
 • Hvis flyselskapet tilbyr deg omruting og du når det endelige reisemålet med en forsinkelse på 2, 3 eller 4 timer, kan erstatningen bli redusert med 50 %.

Assistanse ved nektet ombordstigning, innstilt flyging eller forsinkelse ved avgang

Flyselskapene skal tilby og gi assistanse vederlagsfritt mens du venter. Ved reiseforstyrrelse må du gi deg til kjenne for flyselskapet, for å unngå en situasjon der du må finne egne løsninger. Flyselskapene skal også sørge for at overnattingssteder er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne og deres førerhunder. Assistansen skal omfatte følgende:

 • Forfriskninger
 • Mat
 • Overnatting (hvis du blir tildelt en ny reise neste dag)
 • Transport til overnattingsstedet og tilbake til flyplassen
 • To telefonsamtaler, teleks, faksmeldinger eller e-postmeldinger

Hvis assistanse ikke tilbys og du betaler for dine egne måltider, forfriskninger osv., skal flyselskapet refundere deg, forutsatt at utgiftene var nødvendige, rimelige og hensiktsmessige. Du bør derfor ta vare på alle relevante kvitteringer. Du har bare rett til assistanse så lenge du venter på snarest mulig omruting til det endelige reisemålet ditt under sammenlignbare transportforhold, eller på en returflyging.

I unntakstilfeller kan flyselskapet beslutte å begrense eller avslå assistanse dersom dette vil føre til ytterligere forsinkelse for passasjerer som venter på en alternativ eller forsinket flyging.

Tilbakebetaling, omruting eller ombooking ved nektet ombordstigning eller innstilling

Flyselskapet må gi deg valget mellom:

 • refusjon av billetten og, hvis du har en korresponderende flyging, en tidligst mulig returflyging til avreiseflyplassen
 • en tidligst mulig omruting til det endelige reisemålet, eller
 • omruting på et senere tidspunkt som passer deg under sammenlignbare transportforhold, med forbehold om ledig plass.

Så snart du har valgt ett av disse tre alternativene, har du ikke lenger krav på de to andre alternativene. Flyselskapet kan likevel være forpliktet til å gi deg erstatning.

 • Hvis flyselskapet ikke overholder sin plikt til å tilby deg tidligst mulig omruting eller retur under sammenlignbare transportforhold, må det refundere flykostnadene dine.
 • Hvis flyselskapet ikke gir deg valget mellom refusjon og omruting, men selv velger å refundere din opprinnelige billett, har du i tillegg krav på refusjon av prisforskjellen mellom den opprinnelige og den nye billetten (under sammenlignbare transportforhold).
 • Hvis du har bestilt en avgangsflyging og en returflyging separat med forskjellige flyselskaper, og avgangsflygingen blir innstilt, gjelder refusjonen bare for den innstilte flygingen.

Hvis avgangsflygingen og returflygingen utføres av forskjellige flyselskaper, men inngikk i én enkelt reservasjon, har du følgende rettigheter dersom avgangsflygingen blir innstilt:

 • Erstatning
 • Du har valget mellom i) refusjon av hele billetten (avgangsflyging og returflyging) eller ii) omruting til en annen avgangsflyging

Ekstraordinære omstendigheter – Innstilte flyginger

Ekstraordinære omstendigheter kan føre til at flere enn én flyging innstilles eller til forsinket ankomst til det endelige reisemålet. Eksempler på hendelser som anses som ekstraordinære omstendigheter, er avgjørelser om flytrafikkstyring, politisk ustabilitet, dårlige værforhold og sikkerhetsrisiko.

Situasjoner som ikke anses som ekstraordinære omstendigheter, omfatter bl.a.:

 • de fleste tekniske problemer som oppdages under vedlikehold, eller som er forårsaket av manglende vedlikehold
 • kollisjon med mobile ombordstigningstrapper

Hvis et flyselskap påberoper seg ekstraordinære omstendigheter, må det være klart begrunnet. Hvis du ikke får en tilfredsstillende forklaring, kan du kontakte det nasjonale myndighetsorganetpdfen for ytterligere hjelp.

Ekstraordinære omstendigheter – forsinkelse

Ekstraordinære omstendigheter kan føre til at flere enn én flyging innstilles eller til forsinket ankomst til det endelige reisemålet. Eksempler på hendelser som anses som ekstraordinære omstendigheter, er avgjørelser om flytrafikkstyring, politisk ustabilitet, dårlige værforhold og sikkerhetsrisiko.

Situasjoner som ikke anses som ekstraordinære omstendigheter, omfatter bl.a.:

 • de fleste tekniske problemer som oppdages under vedlikehold, eller som er forårsaket av manglende vedlikehold
 • kollisjon med mobile ombordstigningstrapper

Hvis et flyselskap påberoper seg ekstraordinære omstendigheter, må det være klart begrunnet. Et flyselskap trenger ikke å betale erstatning ved innstilte flyginger eller forsinkelse ved ankomst dersom det kan bevise at innstillingen eller forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var tatt.

Hevd dine rettigheter

Trinn 1 : Klag til flyselskapet

Du bør først sende klagen din til flyselskapet ved hjelp av EU-klageskjemaet for flypassasjerrettigheterpdfhrlvbgmtltfrficselslithunldaroisnbdeesskptpletsven

Trinn 2 : Klag til nasjonale myndigheter

Hvis du ikke mottar svar fra flyselskapet og du mener at dine flypassasjerrettigheter etter EU-retten ikke er blitt overholdt, kan du klage til det relevante nasjonale myndighetsorganetpdfen i landet der hendelsen fant sted, innen rimelig tid.

Trinn 3 : Bruk en alternativ tvisteløsningsenhet

Hvis du ikke er fornøyd med svaret fra flyselskapet, og flyselskapet er etablert i EU, kan legge saken fram for et alternativt tvisteløsningsorgan. Hvis du har kjøpt billetten din på nettet, kan du sende inn klagen din via en tvisteløsningsplattform på nettet (Online Dispute Resolution)en.

Alternativ tvisteløsning og tvisteløsning på nettet er bare tilgjengelig for EU-borgere.

Trinn 4 : Ta saken til retten

For flyginger mellom EU-land (utført av ett enkelt flyselskap) kan du fremme erstatningskrav i henhold til EU-regelverket for en nasjonale domstol enten på ankomst- eller avreisestedet. Du kan også ta saken inn for domstolene i landet der flyselskapet er registrert.

Fristene for å bringe et flyselskap inn for retten ved en nasjonal domstol er fastlagt i nasjonale regler om saksforeldelse i hvert enkelt EU-land.

FAQs

Need more information on rules in a specific country?

Need support from assistance services?