Last checked: 23-11-2022

Finland - Covidregler för resor, nationella smittskyddsregler och EU:s digitala covidintyg

Informationen på den här sidan kommer från Reopen.eu, där du hittar de senaste uppdateringarna.

Den här sidan är en maskinöversättning av den engelska texten.

För att garantera ett säkert resande har EU-länderna enats om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten till följd av coronapandemin. EU-reglerna beaktar din covid-19-status enligt uppgifterna i ett giltigt digitalt EU-covidintyg.

På nätet finns information om resor och smittskyddsåtgärder i EU så att resenärerna vet vilka regler som gäller och hur smittläget ser ut.

Se vilka åtgärder som gäller för resor till Finland.

Vilka regler gäller för att resa in i det här landet från ett EU-land eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 har hävts i Finland. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat.

 

Läs mer:

Officiell information om covid-19

Besök Finland

Finland – behörighetskrav

Institutet för hälsa och välfärd


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Vilka regler gäller för inresa till detta land från ett land utanför EU eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 har hävts i Finland. Resenärer behöver inte tillhandahålla bevis på vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat.

 

Läs mer:

Resa till Finland

Riktlinjer för gränstrafik

Institutet för hälsa och välfärd


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Får jag resa genom landet?

Covid-19-reseåtgärderna har hävts i Finland. De vanliga transiteringsreglerna gäller.

Nationella hälsoåtgärder

I Finland är det inte nödvändigt att tillhandahålla bevis på fullständig vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat för att få tillgång till offentliga utrymmen.

Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat riktlinjer för säkra avstånd och god hygien under covid-19-pandemin. 

 

Läs mer:

Restriktioner under covid-19

Överföring och skydd

Begränsningar på regional eller lokal nivå

Covid-19-restriktionerna har hävts. Finlands regioner och autonoma provinser kan ge ytterligare information om lokala rekommendationer.

 

Läs mer:

Covid-19-restriktioner

Måste man ha munskydd på offentliga platser?

Användning av ansiktsmasker i specifika situationer rekommenderas i hela landet.

 

Läs mer:

Överföring och skydd

Finns det regler om fysisk distansering?

De finska hälsomyndigheterna rekommenderar att man håller avstånd från andra efter eget gottfinnande.

 

Läs mer:

Överföring och skydd

Sammankomster

Det finns för närvarande inga monteringsrestriktioner.

Säkerhetsåtgärder i kollektivtrafiken

Ansiktsmasker rekommenderas i vissa kommuner och i vissa fall:

  • Om du har utsatts för covid-19 eller misstänker att du har det.
  • Om du har symtom på en luftvägsinfektion, men måste flytta utanför ditt hem.

Använd ansiktsmasker efter eget gottfinnande.

Karantän

Självisolering

Om det finns risk för infektion bör du undvika kontakt med människor och stanna hemma i minst 5 dagar. Du kan göra ett hemtest och slutföra en symptombedömning på Omaolo.fi

Om du utvecklar allvarliga symtom, inklusive andfåddhet, eller om ditt allmänna tillstånd förvärras, bör du omedelbart kontakta hälso- och sjukvården.

I vissa situationer är det fortfarande viktigt att bli testad av hälso- och sjukvården. Se detaljerade instruktioner om vad du ska göra om du har symtom som är förenliga med coronaviruset eller ett positivt coronavirustestresultat.

 

Karantän

För närvarande beordras personer som smittats med covid-19 sällan att karantän eller isoleras. Det kan vara lämpligt om smittspridning inte kan förhindras på annat sätt.

Officiell karantän är ett administrativt beslut som fattas av en smittsam läkare för sjukdomsbekämpning, som också beslutar om karantänens längd.

Vänligen kontakta Quarantine och isolering för ytterligare information.

Cateringföretag

Ja

Det finns för närvarande inga restriktioner för restaurangverksamhet.

Finns det hälsoskyddsregler som gäller för turister och turistnäringen?

Resenärer som anländer till Finland kommer att informeras om Finlands riktlinjer för säker återöppnande av inhemsk turism:

  • hygien och säkra avstånd
  • rekommendationer för att undvika fysisk kontakt.

Nationell användning av covid-19-intyg

Information om EU:s digitala covidintyg som utfärdats i Finland 

I Finland krävs inte längre EU:s digitala covidintyg för att få tillgång till offentliga platser.

Finlands regionala myndigheter kan genomföra särskilda territoriella bestämmelser. Se avsnittet Nationella hälsoåtgärder för mer information.

___

 


EU:sdigitala covidintyg (EUDCC) är digitalt bevis, giltigt i alla EU-länder, att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, har återhämtat sig från covid-19 eller fått ett negativt testresultat. De nationella myndigheterna ansvarar för utfärdandet av intyget.

Läs mer:
EUDCC – Frågor och svar
EUDCC – Faktablad

Dela denna sida: