Navigačný riadok

Aktualizované : 23/01/2015

Sociálne zabezpečenie – užitočné formuláre

Bývalé formuláre pre dávky (alebo sociálne zabezpečenie)

V máji 2010 sa dokončila zásadná reforma európskeho sociálneho práva. Touto reformou sa zrušili formuláre typu E, ktoré mnoho rokov používali osoby pohybujúce sa v rámci EÚ.

Formuláre typu E boli nahradené novými zjednodušenými formulármi, v praxi však niektoré vnútroštátne orgány počas prechodného obdobia stále používajú formuláre typu E.

Formulár

Účel

Vydávajúci orgán a použitie

E 101

Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Ak chcete preukázať, že platíte sociálne príspevky v inej krajine EÚ – napríklad, ak ste vyslaný do zahraničia alebo súčasne pracujete vo viacerých krajinách.

Informácie o tom, ktorý orgán môže tento dokument vydať, získate od regionálneho styčného úradu.

E 102

Oprávnenie na predĺženie vyslania pracovníka. Užitočné v prípade, že vykonanie práce si vyžiada viac ako 12 mesiacov.

Informácie o tom, ktorý orgán môže tento dokument vydať, získate od regionálneho styčného úradu.

E 104

Záznam všetkých období zamestnania, poistenia a pobytu v jednej krajine. Migrujúcim a cezhraničným pracovníkom tento formulár umožňuje prístup k zdravotnému poisteniu v krajine, ktorá vyžaduje záznamy o odpracovanom období.

Zdravotná poisťovňa.

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej pracujete.

E 106

Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Tento formulár využijú najmä cezhraniční pracovníci, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby.

Zdravotná poisťovňa.

Predložte ho ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

E 109

Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť pre osoby, ktoré sú od vás závislé a nežijú v krajine, v ktorej pracujete. Tento formulár využijú najmä migrujúci pracovníci, ktorých rodiny stále žijú vo svojej domovskej krajine.

Zdravotná poisťovňa.

Osoby, ktoré sú od vás závislé, ho musia preložiť zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijú.

E 112

Oprávnenie na získanie plánovaného lekárskeho ošetrenia v inej krajine EÚ alebo EZVO. Máte nárok na rovnakú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny. Možno budete musieť zaplatiť určitú časť nákladov vopred.

Zdravotná poisťovňa.

Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej chcete podstúpiť liečbu.

E 116

Lekárska správa týkajúca sa práceneschopnosti (nemocenskej dovolenky alebo materskej dovolenky).

Vydáva ju lekár zdravotnej poisťovne v krajine, v ktorej pracujete, a odosiela sa vašej zdravotnej poisťovni.

E 121

Osvedčenie o nároku dôchodcu na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežije v krajine, v ktorej je poistený.

Zdravotná poisťovňa.

Predložte ho ľubovoľnej zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.

E 301

Potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní dávok v nezamestnanosti.

Úrad práce v krajine alebo krajinách, kde ste naposledy pracovali.

Predložte ho regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej o dávky chcete požiadať.

E 303

Oprávnenie na export dávok v nezamestnanosti.

Úrad práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.

E 303/5

Vyhlásenie o dávkach prijatých v zahraničí (časť formulára E 303). Obsahuje dôležité informácie o vašich právach a povinnostiach pri exporte dávok v nezamestnanosti. Umožňuje regionálnym úradom práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu, oznámiť výšku dávok, ktoré ste v nej dostali.

Úrad práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.

E 401

Vyhlásenie o zložení rodiny na účely vypočítania rodinných dávok príslušnou krajinou. Tento formulár využijú migrujúci pracovníci, ktorých rodiny stále žijú vo svojej domovskej krajine, cezhraniční pracovníci.

Vydáva ho krajina, v ktorej žije vaša rodina.

Predložte ho úradom zodpovedným za rodinné dávky v krajine, v ktorej pracujete.

Verejné konzultácie

    V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

    Retour au texte en cours.