Navigačný riadok

Aktualizované : 07/05/2015

travel

Roamingové poplatky

Keď používate svoj mobil v inej krajine EÚ, či už na telefonovanie, posielanie SMS alebo surfovanie na internete, váš operátor vám nemôže naúčtovať viac, ako je stanovený cenový limit.

V celej EÚ platí tzv. eurotarifa na roaming English. V praxi to znamená, že poplatky za používanie roamingových služieb sú limitované, aby sa predišlo účtovaniu vysokých cien.

Maximálne ceny hovorov, SMS a dátových služieb (prenos dát):

 

1. júl 2012

1. júl 2013

1. júl 2014

Odchádzajúce hovory (za minútu)

0,29 €

0,24 €

0,19 €

Prijaté hovory (za minútu)

0,08 €

0,07 €

0,05 €

Odosielanie SMS (za jednu SMS)

0,09 €

0,08 €

0,06 €

Dátové služby (za 1 MB* prenesených dát)

0,70 €

0,45 €

0,20 €

* Cenový strop je za 1 MB, ale operátori vám budú účtovať za prenesené kilobajty dát.
Ceny sú bez DPH.

Tieto cenové limity sa uplatňujú na všetkých – pokiaľ ste si neobjednali osobitnú službu alebo balík. Váš operátor vám môže účtovať nižšie ceny, preto sa oplatí porovnať výhodnejšie ponuky.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o otázkach týkajúcich sa jednotlivých krajín kontaktujte príslušný národný regulačný orgán English.

Oznamovanie cien

Keď v rámci EÚ prekročíte hranice, váš mobilný operátor je povinný poslať vám textovú správu s informáciami o cenách odchádzajúcich a prijatých hovorov, SMS a dátových služieb (prenos dát) v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Ochrana pred tzv. fakturačným šokom

Aby vás po príchode domov pri pohľade na faktúru za dátové roamingové služby neoblial studený pot, objem prenesených dát na vašom mobilnom zariadení je na celom svete limitovaný sumou 50 EUR (alebo jej ekvivalentom v inej mene), ak ste sa s vašim operátorom nedohodli na inom limite. Váš operátor vám takisto pošle upozornenie, keď dosiahnete 80 % dohodnutého limitu.

Príbeh

Už žiadne prehnané faktúry za roaming

Maďarka Aniko rada používa aplikácie na svojom smartfóne: služby ponúkajúce hudbu na internete, sociálne siete na udržiavanie kontaktu s priateľmi a mapy na vyhľadávanie obchodov a reštaurácií. Na dovolenke v Grécku si však zabudla vypnúť automatické aktualizácie. Nemusí sa však obávať, že by jej účet za dátový roaming dosiahol astronomickú sumu: ak sa nedohodla so svojím operátorom inak, cenový strop pre výšku roamingových poplatkov za dátové služby je nastavený na 50 EUR (plus DPH).

Čo robiť v prípade problémov

Ak si myslíte, že váš operátor v súvislosti s roamingovými poplatkami a službami porušil vaše práva:

  • kontaktujte poskytovateľa služby/obchodníka a upozornite ho na vaše práva a jeho povinnosti English a požiadajte ho, aby problém vyriešil skôr, ako sa obrátite na vyššie inštancie;
  • ak s jeho odpoveďou nie ste spokojný, môžete sa obrátiť na príslušné vnútroštátne regulačné orgány English. Niektoré sú oprávnené spor priamo vyriešiť. V mnohých prípadoch boli vytvorené osobitné postupy, ktoré urýchľujú riešenie podobných sporov. Na tieto orgány sa môžete obrátiť so sťažnosťami týkajúcimi sa podmienok, kvality služieb, prístupu k sieti a službám operátorov, a takisto roamingových služieb.

Príbeh

Nenechajte sa oklamať

Birgit z Dánska dostala po svojom návrate z dovolenky v Taliansku vysoký účet za svoj smartfón, ktorý používala na to, aby bola v kontakte so svojimi známymi. Obrátila sa na svojho operátora a upozornila ho na cenové limity podľa pravidiel EÚ a požiadala ho o preskúmanie poplatkov. Následne dostala od svojho operátora nový účet s upravenými poplatkami.

Právne predpisy EÚ

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

vnútroštátny regulačný orgán

V prípade problémov alebo otázok týkajúcich sa nových cenových limitov sa obráťte na vnútroštátny regulačný orgán v krajine EÚ, v ktorej má sídlo váš mobilný operátor.