Sti

Del på 
	Del på Facebook
 
	Send til Twitter
 
	Del på google+
 
	Del på linkedIn

Spørgsmål og svar – Studerende


Rettigheder, betingelser og formaliteter

 • Hvad sker der, hvis jeg glemmer at gøre myndighederne opmærksomme på, at jeg opholder mig i deres land, når det er obligatorisk? Kan jeg blive udvist?

  NEJ - Du kan ikke blive udvist, men du kan få en bøde, hvis størrelse afhænger af landets love.

 • Hvis jeg følger et sprogkursus i et andet EU-land, skal jeg så registrere mig på rådhuset?

  Det afhænger af, hvor længe du bliver der – bliver du der mindre end tre måneder, skal du nemlig ikke registrere dig, men du kan blive bedt om at gøre myndighederne opmærksomme på, at du opholder sig i landet.

  Bliver du der længere, skal du muligvis registrere dig hos de relevante myndigheder.

 • Hvis jeg læser i et andet EU-land i et år som Erasmusstuderende og ikke har hverken arbejde eller indtægt, hvordan skal jeg så bevise, at jeg har tilstrækkelige midler til at klare mig under opholdet?

  Dine forældre/din værge kan give dig tilstrækkelige midler, f.eks. ved at indbetale et beløb på din bankkonto hver måned.

Familiemedlemmer fra EU

 • Jeg er belgier, men i færd med at flytte til Sverige sammen med min ægtefælle af samme køn. Hvordan vil myndighederne behandle ham?

  De svenske myndigheder vil behandle ham som enhver anden ægtefælle, da Sverige anerkender ægteskab mellem personer af samme køn.

  Det er dog ikke alle EU-lande, der behandler ægtefæller af samme køn/registrerede partnere på samme måde. I nogle lande har ægtefællen af samme køn/partneren ikke automatisk opholdsret. Det bliver vurderet af myndighederne fra sag til sag.

 • Jeg er fra Estland, men arbejder på min ph.d. i England. Jeg forsørger mine estiske forældre og vil gerne have dem til London under resten af mine studier. Har de automatisk ret til et opholdsbevis som familiemedlemmer til en EU-borger?

  NEJ - Jeres nationalitet kan være en fordel for deres ansøgning om opholdstilladelse, men den giver dem ingen automatiske rettigheder. Hvis de britiske myndigheder afviser dine forældres ansøgning, skal de give dem afgørelsen skriftligt med en begrundelse for afvisningen og angivelse af, hvad det betyder for dine forældre.

 • Jeg er ungarer, men flyttede til Østrig for seks år siden, for at være sammen med min ungarske mand, der læste i Østrig. For to måneder siden døde han. De østrigske myndigheder har fortalt mig, at jeg for at få tidsubegrænset opholdstilladelse, skal bevise, at jeg har tilstrækkelige midler til at klare mig (og det har jeg ikke - vi levede af min mands opsparing). Har de ret?

  NEJ - Du kan blive boende i Østrig, fordi du har boet der lovligt i over fem år. Din ret til tidsubegrænset ophold er ikke længere afhængig af, om du har tilstrækkelige midler.

Familiemedlemmer fra lande uden for EU

 • Jeg er fra Japan, men bor i Sverige i registreret partnerskab med en svensk mand sammen med min søn på 23 fra et tidligere ægteskab. Min partner har besluttet at tage en mastergrad i Island, og min søn og jeg vil gerne rejse med. Min søn er japansk statsborger og studerende, og vi forsørger ham. Får han opholdstilladelse i Island?

  JA - (som barn af partneren til en EU-borger) fordi han som studerende bliver forsørget af jer, selv om han er over 21.

 • Jeg er rumæner og læser i Norge i et år. Mine forældre (som er statsborgere i Moldova) vil gerne komme op og bo hos mig, mens jeg læser her. Har de automatisk opholdsret i Norge, når de er forældre til en EU-borger?

  NEJ - Men du kan bede de norske myndigheder om at se på deres ansøgning. Hvis de norske myndigheder afviser at give dem ophold, skal de begrunde afvisningen, hvilket de kun kan gøre efter en grundig undersøgelse af dine personlige forhold.

 • Jeg skal på sprogkursus i Holland i en måned. Min ægtefælle af samme køn, som er fra et land uden for EU, og som jeg blev gift med i Belgien, tager med mig. Er der nogle formaliteter, hun skal være opmærksom på?

  NEJ – I Holland vil hun blive behandlet som alle andre ægtefæller.

  Til et ophold på under tre måneder skal hun bare have et gyldigt pas (hun kan dog også have brug for et visum afhængigt af, hvilket land hun er fra).

  Hun skal muligvis også gøre opmærksom på, at hun opholder sig i landet, og hun bør have sit pas på sig hele tiden.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed