Last checked: 20-10-2021

Sloveenia - COVIDi reisieeskirjad, ELi COVIDi digitõend, kehtestatud piirangud ja meetmed

Sellel leheküljel esitatud teabe allikaks on veebisait Reopen.eu – vaadake viimaseid uudiseid siit.

Käesolev lehekülg on tõlgitud masintõlke abil, originaalteksti lugemiseks vaadake palun ingliskeelset versiooni.

Ohutu reisimise tagamiseks koroonaviiruse jätkuva pandeemia ajal on EL leppinud kokku liikumispiiranguid käsitlevas ühises lähenemisviisis. Kasutusele on võetud valgusfoorisüsteem, et liigitada ELi riike (EL27 + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits) vastavalt nende epidemioloogilisele olukorrale (nakatumise määr). See teave on veebis kättesaadav. Nii on reisijatel võimalik leida värsket infot ja üksikasju mis tahes kehtestatud piirangute ja erieeskirjade kohta (nagu karantiini- ja testimisnõuded).

Mõnes riigis võivad olla rangemad eeskirjad. Vaadake siit lisateavet riiki reisimisel kehtivate erieeskirjade kohta.

Millised on ELi liikmesriigist või Schengeni lepinguga ühinenud riigist riiki sisenemise eeskirjad ELi COVIDi digitõendi olemasolu või puudumise korral?

See riik on juba Gatewayga ühendatud ning väljastab ja/või kontrollib vähemalt ühte ELi digitaalset COVIDi sertifikaati (vaktsineerimine, taastamine, test)

Sellesse riiki sisenemine ELi digitaalse COVIDi sertifikaadiga

Teave Sloveenia riiki sisenemise eeskirjade kohta on kättesaadav aadressil: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/ 

Sisenemine sellesse riiki ilma ELi digitaalse COVIDi sertifikaadita või sertifikaadiga, mis ei vasta riiklikele nõuetele

Politsei on käivitanud veebirakenduse (Sloveenia sisenemine), et hõlbustada Sloveeniasse reisimist. See on ette nähtud reisijatele, kes reisivad Sloveeniasse või sisenevad riiki, et läbida selle territooriumi.

 

Lisateave:
EnterSlovenia
politsei veebisait


Euroopas reisimiseks vajalikud dokumendid
Tervisekindlustus ajutise välismaal viibimise korral

Mis on ELi COVIDi digitõend?

Teave Sloveenias välja antud ELi digitaalsete COVIDi sertifikaatide kohta

___ELi digitaalsete COVIDi sertifikaatide määrus jõustus 1. juulil 2021. ELi kodanikel ja elanikel on nüüd võimalus saada kogu ELis välja ja kontrollida oma digitaalseid COVIDi sertifikaate. Tunnistuse väljaandmise eest vastutavad riiklikud asutused. 

Sertifikaadiga tunnustatakse standarditud sertifikaadi omaniku staatust seoses vaktsineerimise, COVID-19st taastumise või testi tulemustega. Hoolimata Euroopa digitaalsest COVIDi sertifikaadist vastutab iga riik jätkuvalt oma riiki sisenemise nõuete ja eeskirjade määratlemise eest, mis ei ole ELi tasandil standarditud. See tähendab, et see, mida nõutakse sertifikaadi esitamisel, sõltub teie sihtkohas kehtivatest meetmetest ja sisenemiseeskirjadest. 

 

Lisateave: 

Teave ELi digitaalse COVID-19 sertifikaadi kohta 

Pressiteade 

Küsimused & vastused 

Teabeleht 

Kas kolmanda riigi (st muu kui ELi liikmesriigid, Norra, Šveits, Island ja Liechtenstein) kodanikud võivad riiki siseneda ilma eripiiranguteta?

Samu eeskirju kohaldatakse ELi liikmesriikide ja Schengeni lepinguga ühinenud riikide suhtes.

Teave Sloveenia riiki sisenemise eeskirjade kohta on kättesaadav aadressil: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing

 

Lisateave:
EnterSlovenia veebirakendus
Politsei veebisait

Millised on eeskirjad, kui ma lähen sellest riigist välismaale ja kui ma tulen välismaalt tagasi?

Vaata https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/

Kas sellest riigist on transiit lubatud?

Osaliselt

Sloveenia läbisõidul sisenevatel isikutel peab olema:

  • Kehtiv reisidokument (sealhulgas viisa või elamisluba, kui see on nõutav)
  • Dokument transiidi eesmärgi ja sihtkoha kohta (alates 14. juulist 2020 ei ole see dokument nõutav reisijate puhul, kelle alaline või ajutine elukoht on ELi liikmesriikides)

Isikutel, kelle puhul on ette nähtud, et nad ei pruugi naaberriikides võetud meetmete tõttu Sloveeniast lahkuda, ei lubata Sloveeniasse siseneda.

Isik võib Sloveeniasse siseneda piiranguteta ja karantiinivajaduseta, kui ta kavatseb Sloveeniat 12 tunni jooksul läbida.Transiit kuue tunni jooksul kehtib isikute suhtes, kelle suhtes kohaldatakse teiste riikide väljastatud karantiinikorraldusi seoses nende kokkupuutega COVID-19 nakkusega isikuga, kes soovivad veeta oma karantiini teises riigis ja kellel ei ilmne nakkuse tunnuseid.

See tähendab, et reisijad peavad selle aja jooksul Sloveeniast väljuma ja reisima läbi Sloveenia, tegemata tarbetuid või üleliigseid peatusi või väljudes peamisest transiidimarsruudist. Läbisõidul võivad reisijad tegeleda vajalike asjadega, nagu gaasimahuti täitmine, füsioloogiliste vajaduste (joog, toit, tualett jne) peatumine, kuid nad ei tohi ööbida.

Lisateave:
Policija – Transiit läbi Sloveenia teel teise riiki – selgitus

Kas ma võin sellesse riiki siseneda maantee-, raudtee-, õhu- või veetransporti kasutades?

Transpordiliik

Jah/Ei/Osaliselt

Kasulik teave

Lennuk

Värskeimat teavet selle riigi lennureiside eeskirjade kohta leiate IATA veebilehelt.

Teavet lennureisijate õiguste kohta leiate ka meie kodanikele mõeldud portaalist.

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: