Last checked: 23-11-2022

Norge - Covidregler för resor, nationella smittskyddsregler och EU:s digitala covidintyg

Informationen på den här sidan kommer från Reopen.eu, där du hittar de senaste uppdateringarna.

Den här sidan är en maskinöversättning av den engelska texten.

För att garantera ett säkert resande har EU-länderna enats om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten till följd av coronapandemin. EU-reglerna beaktar din covid-19-status enligt uppgifterna i ett giltigt digitalt EU-covidintyg.

På nätet finns information om resor och smittskyddsåtgärder i EU så att resenärerna vet vilka regler som gäller och hur smittläget ser ut.

Se vilka åtgärder som gäller för resor till Norge.

Vilka regler gäller för att resa in i det här landet från ett EU-land eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 har hävts i Norge. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat.

 

Läs mer:
Resa till Norge
HelseNorge Coronavirus
Norges direktorat för invandring


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Vilka regler gäller för inresa till detta land från ett land utanför EU eller ett Schengenassocierat land?

Reserestriktionerna för covid-19 har hävts i Norge. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat.

Läs mer:
Resa till Norge
HelseNorge Coronavirus
Norges direktorat för invandring


___

På IATA:s webbplats hittar du den senaste informationen om reglerna för flygresor i detta land.

Du hittar också information om dina passagerares rättigheter på vår portal för medborgare.

Handlingar du behöver för att resa i Europa
Hälsoskydd för tillfälliga vistelser

Får jag resa genom landet?

Reserestriktionerna för covid-19 har hävts i Norge. Det krävs inga bevis för vaccination, återhämtning från covid-19 eller negativa testresultat.

Nationella hälsoåtgärder

I Norge är det inte nödvändigt att tillhandahålla bevis på fullständig vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat för att få tillgång till offentliga utrymmen.

 

Läs mer:
Norska folkhälsoinstitutet HelseNorge
Coronavirus

Måste man ha munskydd på offentliga platser?

Det är inte nödvändigt att bära ansiktsmasker.

Karantän

Personer med covid-19-symptom bör stanna hemma. Testning krävs inte.

Nationell användning av covid-19-intyg

Information om EU:s digitala covidintyg som utfärdats i Norge

I Norge är det inte nödvändigt att tillhandahålla bevis på fullständig vaccination, återhämtning från covid-19 eller ett negativt testresultat för att få tillgång till offentliga utrymmen.

 

___

 


EU:sdigitala covidintyg (EUDCC) är digitalt bevis, giltigt i alla EU-länder, att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, har återhämtat sig från covid-19 eller fått ett negativt testresultat. De nationella myndigheterna ansvarar för utfärdandet av intyget.

Läs mer:
EUDCC – Frågor och svar
EUDCC – Faktablad

Dela denna sida: