Last checked: 23-11-2022

Litva - Pravidla cestování během výskytu COVID-19 a vnitrostátní zdravotní předpisy, digitální COVID certifikát EU

Informace na této stránce čerpáme z aplikace Reopen.eu – vždy si ověřte, zda jsou údaje aktuální.

Tato stránka byla přeložena strojově. Výchozím textem je anglická verze.

V zájmu zajištění bezpečného cestování se země EU v reakci na koronavirovou pandemii dohodly na koordinovaném přístupu a na omezení volného pohybu. Podle pravidel EU se nyní zohledňuje váš status COVID-19, který se dokládá platným digitálním COVID certifikátem EU.

Informace o cestovních a zdravotních opatřeních v EU jsou k dispozici online. Jde o aktuální informace pro cestující o případných zvláštních pravidlech a o počtech nakažených v jednotlivých zemích.

Ověřte si, zda v Litva nejsou zavedena zvláštní opatření, která by mohla mít dopad na průběh vaší cesty.

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země z členského státu EU nebo ze země přidružené k Schengenu?

V Litvě byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

Dozvědět se více:
Cestovní portál


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Jaká jsou pravidla pro vstup do této země ze zemí mimo členský stát EU nebo zemi přidruženou k Schengenu?

V Litvě byla zrušena cestovní omezení COVID-19. Cestující nejsou povinni předložit důkaz o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativním výsledku testu.

Dozvědět se více:
Cestovní portál


___

Nejnovější informace o předpisech týkajících se letecké dopravy pro tuto zemi naleznete na internetových stránkách IATA.

Informace o svých právech cestujících naleznete také na našem portálu pro občany.

Doklady, které potřebujete k cestování v Evropě
Zdravotní pojištění pro dočasné pobyty

Lze touto zemí projíždět?

Pro tranzit Litvy nejsou zavedena žádná zvláštní omezení související s onemocněním COVID-19.

Vnitrostátní zdravotní opatření

Potvrzení o očkování, zotavení nebo negativní výsledek testu již nejsou nutné pro vstup do vnitřních prostor nebo pro účast na vnitřních akcích.

Dozvědět se více:

Cestovní portál

Je na veřejnosti povinná rouška?

Obličejové masky a respirátory jsou vyžadovány při návštěvě pacientů v nemocnici a mohou být vyžadovány pro každého uvnitř v souladu s pravidly každého zařízení. Obličejové masky jsou také doporučeny pro přeplněné vnitřní prostory a na veřejnou dopravu.

Setkání

Ano

Cestovní omezení COVID-19 byla v Lotyšsku zrušena. Není třeba předkládat certifikát o očkování, o zotavení z onemocnění COVID-19 nebo o negativních výsledcích testů. 

Dozvědět se více:

Turistický portál

Bezpečnostní opatření pro veřejnou dopravu

Obličejové masky a respirátory jsou doporučeny pro veřejnou dopravu.

Místa uctívání

Ano

Obličejové masky a respirátory se doporučují pro přeplněné vnitřní prostory.

Karanténa

Pravidla karantény související s cestováním byla zrušena.

Jsou otevřené nepodstatné obchody (jiné než lékárny a potraviny)?

Ano

Obličejové masky a respirátory se doporučují pro přeplněné vnitřní prostory.

Ubytování pro turisty

Ano

Obličejové masky a respirátory se doporučují pro přeplněné vnitřní prostory.

Restaurační zařízení

Ano

Obličejové masky a respirátory se doporučují pro přeplněné vnitřní prostory.

Služby osobní péče

Ano

Obličejové masky a respirátory se doporučují pro přeplněné vnitřní prostory.

Zdravotní protokoly pro cestovní ruch a turisty

Obličejové masky a respirátory se doporučují pro přeplněné vnitřní prostory.

Vnitrostátní používání certifikátů COVID-19

Informace o „digitálních certifikátech EU COVID“ v Litvě.

Pro přístup do vnitřních nebo venkovních prostor a prostor není vyžadován doklad o očkování, zotavení z onemocnění COVID-19 nebo negativních výsledcích testů. Další podrobnosti naleznete v části Opatření.

___


Digitální certifikát EU COVID“ (EUDCC) je digitálním důkazem platným ve všech zemích EU, že osoba byla buď očkována proti COVID-19, zotavila se z onemocnění COVID-19, nebo obdržela negativní výsledek testu. Za vydání osvědčení odpovídají vnitrostátní orgány.

Dozvědět se více:
EUDCC – Otázky a odpovědi
EUDCC – informativní přehled

Sdílet tuto stránku: