Last checked: 23-11-2022

Taliansko - Cestovanie v súvislosti s ochorením COVID-19 a vnútroštátne pravidlá v oblasti zdravia, digitálny COVID preukaz EÚ

Informácie na tejto stránke pochádzajú z portálu Reopen.eu – pozrite si na ňom najnovšie aktualizácie.

Táto stránka bola strojovo preložená. Pozrite si pôvodné anglické znenie.

S cieľom zaistiť bezpečné cestovanie sa krajiny EÚ dohodli na koordinovanom prístupe k obmedzeniam voľného pohybu v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. V pravidlách EÚ sa teraz zohľadňuje váš stav v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý sa preukazuje platným digitálnym COVID preukazom EÚ.

Informácie o cestovaní a zdravotných opatreniach v EÚ sú k dispozícii online. Cestujúci tak majú prístup k aktuálnym informáciám o všetkých zavedených osobitných pravidlách, ako aj k údajom o mierach infekcie.

Overte si konkrétne opatrenia, ktoré sa uplatňujú na cestovanie do krajiny Taliansko.

Aké sú pravidlá vstupu do tejto krajiny z členského štátu EÚ alebo z krajiny pridruženej k schengenskému priestoru?

V Taliansku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnych výsledkoch testov sa nevyžaduje.

 

Prečítajte si viac:
COVID-19 – Travellers
Esteri.it
Enter Taliansko – dotazník

Kontaktné miesto pre Taliansko: Informácie o pandémii
COVID-19

Užitočné regionálne kontakty


___

Najnovšie informácie o predpisoch týkajúcich sa leteckej dopravy pre túto krajinu nájdete na webovej stránke IATA.

Informácie o vašich právach cestujúcich nájdete aj na našom portáli pre občanov.

Doklady, ktoré potrebujete na cestovanie v Európe
Zdravotné poistenie pre dočasné pobyty

Aké sú pravidlá vstupu do tejto krajiny z územia mimo členského štátu EÚ alebo krajiny pridruženej k schengenskému priestoru?

V Taliansku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnych výsledkoch testov sa nevyžaduje.

 

Prečítajte si viac:
COVID-19 – Travellers
Esteri.it
Enter Taliansko – dotazník

Kontaktné miesto pre Taliansko: Informácie o pandémii
COVID-19

Užitočné regionálne kontakty


___

Najnovšie informácie o predpisoch týkajúcich sa leteckej dopravy pre túto krajinu nájdete na webovej stránke IATA.

Informácie o vašich právach cestujúcich nájdete aj na našom portáli pre občanov.

Doklady, ktoré potrebujete na cestovanie v Európe
Zdravotné poistenie pre dočasné pobyty

Môžem cez túto krajinu uskutočniť tranzit?

V Taliansku boli zrušené cestovné obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19. Poskytnutie dôkazu o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnych výsledkoch testov sa nevyžaduje.

Kontaktné miesto pre Taliansko:
Informačná linka pre
COVID-19

Vnútroštátne zdravotné opatrenia

Do konca roka 2022 sa na návštevu pacientov v zdravotníckych štruktúrach a opatrovateľských zariadeniach vyžaduje poskytovanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 (tzv. „zelený pas“ v Taliansku).

Podrobné informácie o požadovaných dokladoch sú k dispozícii v oddiele Vnútroštátne používanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19.

Prečítajte si viac:
Národná rada pre cestovný ruch

Vyžaduje sa nosenie rúška na verejnosti?

Do 31. decembra je nosenie rúšok povinné v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach a opatrovateľských zariadeniach.

Výnimky:

 • deti mladšie ako 6 rokov
 • ľudia so zdravotným postihnutím alebo respiračnými problémami, ako aj ich opatrovatelia, ak rúška znemožňuje komunikáciu medzi nimi.

Bezpečnostné opatrenia vo verejnej doprave

Nosenie rúšok sa nevyžaduje vo verejnej doprave.

Karantény

Izolácia sa vzťahuje na osoby, ktoré uzavreli zmluvu s ochorením COVID-19 podľa týchto pravidiel:

 • Ľudia, ktorí nikdy nevyvinuli príznaky alebo ktorí nemali príznaky aspoň 2 dni, môžu ukončiť obdobie samoizolácie po 5 dňoch, ak vykonajú negatívny výsledok molekulárneho testu alebo rýchleho antigénového testu.
 • U ľudí, ktorí pokračujú v pozitívnom teste na COVID-19, môže izolácia dokončiť 14 dní po prvom pozitívnom teste bez ohľadu na výsledok testu.

 

Ak sa zdravý človek dostal do blízkeho, vysokorizikového kontaktu s potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19, musí dodržať obdobie „samokontroly“. To znamená, že počas 10 dní musia vždy nosiť rúška FFP2 a vykonať test, ak sa objavia príznaky. Ak je výsledok testu negatívny a symptómy pokračujú, mali by absolvovať ďalší test 5 dní po kontakte.

 

Prečítajte si viac:
Ministerstvo zdravotníctva – najčastejšie otázky (v taliančine)

Zdravotné potvrdenia pre služby cestovného ruchu a turistov

Ľudia s príznakmi ochorenia COVID-19 musia okamžite informovať oddelenie prevencie miestneho zdravotníckeho úradu, zostať v izolácii s absolútnym zákazom mobility a riadiť sa pokynmi zdravotníckeho personálu. Oddelenie prevencie je možné kontaktovať:

 • prostredníctvom zamestnancov ubytovacích zariadení, ktorí sú povinní podporovať prístup k zdravotníckym službám;

 • volaním regionálnych bezplatných čísel.

V prípade závažných príznakov kontaktujte číslo tiesňového volania 112.

COVID-19 informačná linka
Užitočné regionálne kontakty

Vnútroštátne používanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19

Informácie o „digitálnych COVID preukazoch EÚ“ vydaných v Taliansku

Do konca roka 2022 sa na návštevu pacientov v zdravotníckych štruktúrach a opatrovateľských zariadeniach vyžaduje poskytovanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 (tzv. „zelený pas“ v Taliansku). Tieto dokumenty musia obsahovať jeden z týchto dokumentov:

 • Dôkaz o úplnej vakcinácii jednou posilňovanou dávkou
 • Dôkaz o úplnej vakcinácii (primárny program) a okrem toho negatívny výsledok molekulárneho testu (platný 72 hodín) alebo rýchleho antigénového testu (48 hodín)
 • Dôkaz o zotavení z ochorenia COVID-19 a okrem toho negatívny výsledok molekulárneho testu (platný 72 hodín) alebo rýchleho antigénového testu (48 hodín).

 

Potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa môžu poskytovať ako „digitálny COVID preukaz EÚ“ (EUDCC) alebo iné potvrdenia (podrobnosti uvedené nižšie). 

Pokiaľ ide o platnosť digitálneho COVID osvedčenia EÚ (EUDCC) na prístup k verejným miestam v Taliansku, upozorňujeme vás:

 • V prípade cestujúcich zo zahraničia platí EUDCC na základe očkovania alebo zotavenia 6 mesiacov (180 dní), ak obsahuje celú sériu primárneho očkovania alebo dôkaz o prekonaní ochorenia COVID-19.
  Prijaté vakcíny:
  - vakcíny povolené v Európskej únii: Comirnaty (BioNTech a Pfizer), Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Jcovden (COVID19 vakcína Janssen)
  – vakcíny považované za ekvivalentné v Taliansku: Covishield, Fiocruz, R-Covi.
 • EUDCC osôb, ktorým bola podaná posilňovacia dávka očkovacej látky, je platné až do ďalšieho oznámenia. To isté platí pre ľudí, ktorí sa po podaní úplného cyklu primárnej vakcinácie zotavili z ochorenia COVID-19.

Cestujúci, ktorí nie sú držiteľmi EUDCC, musia poskytnúť dokumenty spĺňajúce rovnaké kritériá:

___

 


Digitálny COVID preukaz EÚ(EUDCC) je digitálnym dôkazom platným vo všetkých krajinách EÚ, že osoba bola buď zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, zotavila sa z ochorenia COVID-19 alebo dostala negatívny výsledok testu. Za vydanie osvedčenia sú zodpovedné vnútroštátne orgány.

Prečítajte si viac:
EUDCC – Otázky a odpovede
EUDCC – prehľad

Zdieľať túto stránku: