Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Μάλτα

Coronavirus

Καταναλωτές

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House
National Road
MT-HMR 9010 Blata l-Bajda

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 23 95 20 00
E-mail: info@mccaa.org.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House
National Road
MT-HMR 9010 Blata l-Bajda

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 23 95 20 00
E-mail: info@mccaa.org.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Ασφαλιστικά προϊόντα

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Ενυπόθηκα δάνεια

Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta - 'Manager' Għall-Ilmenti tal-Konsumatur
Malta Financial Services Authority (MFSA) - Consumer Complaints Manager

Notabile Road
MT-BKR 3000 Attard

Website
Tel.: +356 25 48 57 00
E-mail: consumerinfo@mfsa.com.mt

Αγορές

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House
National Road
MT-HMR 9010 Blata l-Bajda

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 23 95 20 00
E-mail: info@mccaa.org.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Εγγυήσεις και επιστροφές

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Τιμολόγηση και πληρωμές

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Αποστολή και παράδοση

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Άνιση μεταχείριση

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House
National Road
MT-HMR 9010 Blata l-Bajda

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 23 95 20 00
E-mail: info@mccaa.org.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

Malta Arbitration Centre
Palazzo Laparelli
33, South Street
MT-VLT 1100 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 25 57
Tel.: +356 21 24 44 97
E-mail: malta.arbitration@mac.com.mt

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Εκπαίδευση και Νεολαία

Ministeru għall-Edukazzjoni
Ministry for Education

Great Siege Road
MT-FRN 1810 Floriana

Contact form
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: +356 25 98 10 00

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

National Commission for Further Higher Education (NCFHE)
Triq J Abela Scolaro
Hamrun
MT-HMR 1304

Website
Tel.: +356 25 98 14 89
E-mail: ncfhe@gov.mt

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Agenzija Programmi ta' l-Unioni Ewropea
European Union Programmes Agency - EUPA

ex-Royal Navy Military Hospital
Triq l-Imtarfa
L-Imtarfa MTF 1140

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 25 58 61 30
Fax: +356 25 58 61 39
E-mail: eupa@gov.mt

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

Malta Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC)
Triq J Abela Scolaro
Hamrun
MT-HMR 1304

Website
Tel.: +356 25 98 14 50
E-mail: qric.malta@gov.mt

Οικογένεια

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Παιδιά

Απαγωγή παιδιού

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

Ζευγάρια

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

Γάμος

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

Ζευγάρια εκτός γάμου

Foundation for Social Welfare Services
212, Cannon Road
MT-SVR 9034 Santa Venera

Website
Tel.: +356 22 58 89 39
E-mail: secretariat.fsws-headoffice@gov.mt

General Pages

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Υγεία

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Αγορά φαρμάκων σε άλλη χώρα της ΕΕ ή μέσω διαδικτύου

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Διαμονή στο εξωτερικό

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Office of the Deputy Prime Minister and Ministry for Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Website
Tel.: +356 22 99 23 81
E-mail: crossborderhealth@gov.mt

Department for Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 2000 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: social.security@gov.mt

Διατυπώσεις διαμονής

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Δημοτικές εκλογές

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Λοιποί συγγενείς

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Σύζυγος και τέκνα πολίτες χώρας εκτός ΕΕ

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Οι γονείς σας

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Identity Malta Agency
Head Office
Valley Road
Imsida MSD 9020

Website
Tel.: Central VISA Unit: +356 25 90 45 50
Tel.: Citizenship: +356 25 90 46 00
Tel.: Expatriates e-Residency Cards: +356 25 90 48 00
Tel.: IIP and Corporate Services: +356 21 22 52 32
E-mail: enquiries@identitymalta.com

Ταξίδια

Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej
Ministry for Foreign and European Affairs

Palazzo Parisio
Merchants Street
MT-VLT 1171 Valletta

Websitemt
Tel.: +356 21 24 21 91
E-mail: foreignaffairs@gov.mt

Department of Customs
Custom House
Lascaris Wharf
MT-VLT 1920 Valletta

Website
Tel.: +356 25 68 52 50
E-mail: malta.customs@gov.mt

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House
National Road
MT-HMR 9010 Blata l-Bajda

Website
Tel.: +356 23 95 20 00
Fax: +356 21 24 24 06
E-mail: airpassengersrights.ccd@gov.mt

Οδήγηση στο εξωτερικό

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 80 07 23 09

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 80 07 23 09

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Mizzi House
National Road
MT-HMR 9010 Blata l-Bajda

Website
Tel.: +356 23 95 20 00
Fax: +356 21 24 24 06
E-mail: airpassengersrights.ccd@gov.mt

Μεταφορές και αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita (KNPD)
National Commission Persons with Disability

Triq Braille
MT-SVR 1619 Santa Venera

Website
Tel.: +356 21 48 77 89
E-mail: helpdesk@knpd.org

Οχήματα

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 80 07 23 09

Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita (KNPD)
National Commission Persons with Disability

Triq Braille
MT-SVR 1619 Santa Venera

Website
Tel.: +356 21 48 77 89
E-mail: helpdesk@knpd.org

Αυτοκίνητα

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

European Consumer Centre Malta
47A, South Street
MT-VLT 1101 Valletta

Website
Tel.: +356 21 22 19 01
E-mail: ecc.malta@gov.mt

Εταιρικά αυτοκίνητα

Transport Malta - Land Transport Directorate
Sa Maison Road
MT-FRN 1612 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 25 56 00 00
E-mail: info.tm@transport.gov.mt

Άδεια οδήγησης

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 80 07 23 09

Αντικατάσταση και αναγνώριση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 80 07 23 09

Ανανέωση άδειας οδήγησης σε άλλη χώρα της ΕΕ

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 80 07 23 09

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Transport Malta - Licensing and Testing Directorate
Hornworks Ditch
MT-FRN 1230 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 80 07 23 09

Ταξινόμηση

Transport Malta - Land Transport Directorate
Sa Maison Road
MT-FRN 1612 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 25 56 00 00
E-mail: info.tm@transport.gov.mt

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Transport Malta - Land Transport Directorate
Sa Maison Road
MT-FRN 1612 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 25 56 00 00
E-mail: info.tm@transport.gov.mt

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Transport Malta - Land Transport Directorate
Sa Maison Road
MT-FRN 1612 Floriana

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 25 56 00 00
E-mail: info.tm@transport.gov.mt

Εργασία και συνταξιοδότηση

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Department of Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 1021 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: pensions@gov.mt

Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita Street
MT-VLT 1121 Valletta

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 23 97 51 99
Fax: +356 21 24 31 77
E-mail: info.dier@gov.mt

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

Department of Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 1021 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: pensions@gov.mt

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

Department of Social Security
38, Ordnance Street
MT-VLT 1021 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00
E-mail: pensions@gov.mt

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Οικογενειακές παροχές

Social Security Division
38, Ordinance Street
MT-VLT 1021 Valletta

Website
Tel.: +356 25 90 30 00

Αν δεν βρείτε εργασία

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Μεταφορά παροχών ανεργίας

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Άνεργος στο εξωτερικό

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Τυποποιημένα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita Street
MT-VLT 1121 Valletta

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +356 23 97 51 99
Fax: +356 21 24 31 77
E-mail: info.dier@gov.mt

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Ίση μεταχείριση στην εργασία

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Εργασία στον δημόσιο τομέα στο εξωτερικό

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Άδειες εργασίας

 JobsPlus
Birzebbuga Road
MT-BBG 3000 Hal Far

Website
Tel.: +356 21 65 49 40
E-mail: jobsplus@gov.mt

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: