Nationale contactpunten - Luxemburg

Coronavirus

Consumenten

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Geschillenbeslechting voor consumenten

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Juridische stappen voor consumenten

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Informele geschillenbeslechting voor consumenten

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Buitengerechtelijke procedures voor consumenten

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Energievoorziening

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Levering en gebruik van energie

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Klachten en geschillenbeslechting

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Contracten en energieverbruik

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Financiële producten en diensten

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Bankrekeningen in de EU

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Consumentenkredieten en leningen

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Betalingen, overschrijvingen en cheques

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Verzekeringsproducten

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Hypotheken

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Financial Sector Supervisory Commission - CSSF

283, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Website
Tel.: +352 26 25 12 57 4
E-mail: reclamation@cssf.lu

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Internet en telecom

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Internettoegang en -gebruik

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Roaming: met uw mobiele telefoon naar een ander EU-land

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Telecommunicatie

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Producten en diensten kopen

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Informatie over contracten

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Garantie en annulatie

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Prijzen en betalingen

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Verzending en levering

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Btw – Belasting over de toegevoegde waarde

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Oneerlijke behandeling

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Oneerlijke handelspraktijken

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Onredelijke contractvoorwaarden

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Misleidende prijsinformatie

ICC Luxembourg
International Chamber of Commerce Luxembourg

7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg

Website
Tel.: +352 42 39 39 1
E-mail: chamcom@cc.lu

Ministry of Consumer Protection
B.P. 119
L-2011 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 77 37 18
E-mail: info@mpc.etat.lu

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Service national du Médiateur de la consommation
National Consumer Ombudsman Service

6, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Website
Tel.: +352 46 13 11
E-mail: info@mediateurconsommation.lu

Jeugd en onderwijs

Informatiecentrum voor academische erkenning

Commission d'homologation - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
18-20, Montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg

Website
Tel.: +352 47 85 13 5
Fax: +352 26 29 60 37

Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Ministry of National Education, Childhood and Youth

29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 78 51 00
Fax: +352 24 78 51 13
E-mail: info@men.public.lu

Vrijwilligerswerk

Service National de la Jeunesse
138, Boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 78 64 46 5
Fax: +352 46 41 86
E-mail: info@snj.public.lu

EU-uitwisselingsprogramma's

Agence nationale pour le programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie (ANEFORE a.s.b.l.)
National Agency for the European Education and Life-long Learning Programme

58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 78 52 84
Fax: +352 24 78 52 93
E-mail: info@anefore.lu

Gezin

Kinderen

Adoptie

Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Ministry of National Education, Childhood and Youth

29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 78 51 00
Fax: +352 24 78 51 13
E-mail: info@men.public.lu

Maison de l'Adoption - Croix-Rouge luxembourgeoise
Adoption Support Centre - Luxembourg Red Cross

10, Cité Henri Dunant
L-8095 Bertrange

Website
Tel.: +352 27 55 64 40
Fax: +352 27 55 64 41
E-mail: maison.adoption@croix-rouge.lu

Kinderontvoering

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité Judiciaire - Plateau du Saint-Esprit
L-2010 Luxembourg
Adresse Postale: B.P. 15


Tel.: +352 47 59 81 1
Fax: +352 47 59 81 42 1

Ouderlijke verantwoordelijkheid

Ministère de la Justice
Ministry of Justice

13, rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 78 45 37
E-mail: info@mj.public.lu

Partners

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité Judiciaire - Plateau du Saint-Esprit
L-2010 Luxembourg
Adresse Postale: B.P. 15


Tel.: +352 47 59 81 1
Fax: +352 47 59 81 42 1

Gezondheid

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Medicijnen op voorschrift in het buitenland

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Doktersvoorschriften in het buitenland: kosten en terugbetaling

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Een doktersvoorschrift afhalen in het buitenland

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Geplande medische zorg in het buitenland

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Kosten en terugbetaling: geplande medische behandeling in het buitenland

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Geplande medische zorg in het buitenland

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Informatiepunten: geplande medische zorg in het buitenland

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Ongeplande gezondheidszorg

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Naar een dokter of ziekenhuis in het buitenland

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Ziektekostendekking bij kort verblijf

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Ongeplande gezondheidszorg: kosten en vergoedingen

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Als u in het buitenland woont

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Uw ziektekostendekking

Ministère de la Sécurité sociale
Ministry of Social Security

26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 63 11
E-mail: mss@mss.etat.lu

Service national d'information et de médiation santé
National healthcare information and mediation service

73, rue Adolphe Fischer
L-1520 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 77 55 15
E-mail: info@mediateursante.lu

Ministère de la Santé
Ministry of Health

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 47 85 50 0
E-mail: info@sante.public.lu

Caisse nationale de santé (CNS)
National Health Insurance Authority (CNS)

125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 27 57 1
E-mail: cns@secu.lu

Verblijfs-formaliteiten

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Administrations communales
Cité judiciaire - Bâtiment BC
Bâtiment BC, 1er étage - L-2080 Luxembourg

Websitefr

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Documenten en formaliteiten

Permanent verblijf (meer dan 5 jaar) voor EU-burgers

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Permanent verblijf (meer dan 5 jaar) voor gezinsleden van buiten de EU

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Uw gezinsleden met een EU-paspoort inschrijven in een ander EU-land

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Uw gezinsleden van buiten de EU inschrijven in een ander EU-land

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Inschrijving als EU-burger in het buitenland

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Een kort verblijf (minder dan 3 maanden) melden

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Verkiezingen in het buitenland

Europese verkiezingen

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Gemeenteraadsverkiezingen

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Verkiezingen in eigen land

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Verblijfsrecht van gezinsleden

Geregistreerd of wettelijk partnerschap

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Gezinsleden van werkzoekenden

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Andere familieleden

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Gezinsleden die EU-burger zijn

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Uw echtgeno(o)te en kinderen van buiten de EU

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Uw ouders

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Verblijfsrechten

Werkzoekenden: verblijfsrecht

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Gepensioneerden en verblijfsrecht

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Studenten – Verblijfsrecht

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

Werk en verblijfsrecht

Ministère des Affaires étrangères et europeennes 
Ministry of Foreign and European Affairs

9, rue du Palais de Justice
L-1841 Luxembourg

Websitefr
Municipalities

Tel.: +352 24 78 23 00
Fax: +352 22 31 44
E-mail: boite.officielle@mae.etat.lu

Bureau des passeports, visas et légalisations
Passport, Visas and Legalization Office

43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu
E-mail: service.visas@mae.etat.lu

Direction de l'immigration - Service des étrangers
Immigration Directorate - Foreigners Office

26, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 40 40
Fax: +352 22 16 08
E-mail: immigration.public@mae.etat.lu

reizen

Ministère des Affaires étrangères et europeennes - Bureau des passeports, visas et légalisations
43, boulevard Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Website fr
Tel.: +352 24 78 83 00
E-mail: service.passeports@mae.etat.lu

Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
Ministry for Sustainable Development and Infrastructure

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 78 44 64

Ministère de l'Economie
Direction du Marché intérieur et de la Consommation
Ministry of the Economy
Directorate for Internal Market and Consumer Affairs

19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg


Tel.: +352 24 78 41 59
Fax: +352 22 16 07
E-mail: passagersaeriens@eco.etat.lu

Direction des Douanes et Accises
22, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg

Website
Tel.: +352 28 18 28 18
E-mail: douanes@do.etat.lu

Autorijden in het buitenland

EU - Uw autoverzekering als u op reis bent in het buitenland

Fonds de Garantie Automobile (FGA)
Automobile Guarantee Fund

12, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Website
Tel.: +352 45 88 36
Fax: +352 26 31 01 54
E-mail: fgalux@pt.lu

Rijbewijs en autoverzekering

Département des transports - Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières
Transport Deprtment - Road Traffic and Safety Directorate
(only for issues relating to loss or limitation of rights to drive)

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 24 78
E-mail: info@mt.public.lu

Société Nationale de Circulation Automobile - Service des permis de conduire National Society for Automobile Traffic - Driving Licences Office
11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 80 02 37 77

Fonds de Garantie Automobile (FGA)
Automobile Guarantee Fund

12, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Website
Tel.: +352 45 88 36
Fax: +352 26 31 01 54
E-mail: fgalux@pt.lu

Verlies, diefstal of vervanging van uw rijbewijs als u op vakantie bent

Département des transports - Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières
Transport Deprtment - Road Traffic and Safety Directorate
(only for issues relating to loss or limitation of rights to drive)

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 24 78
E-mail: info@mt.public.lu

Société Nationale de Circulation Automobile - Service des permis de conduire National Society for Automobile Traffic - Driving Licences Office
11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 80 02 37 77

Passagiersrechten

Rechten van vliegtuigpassagiers

Ministère de l'Economie
Direction du Marché intérieur et de la Consommation
Ministry of the Economy
Directorate for Internal Market and Consumer Affairs

19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg


Tel.: +352 24 78 41 59
Fax: +352 22 16 07
E-mail: passagersaeriens@eco.etat.lu

Vervoer en handicaps

EU-parkeerkaart voor gehandicapten

Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
Ministry for Sustainable Development and Infrastructure

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Website
Tel.: +352 24 78 44 64

Voertuigen

Auto's

Een auto kopen en leasen

Centre Européen des Consommateurs Luxembourg
European Consumer Centre Luxembourg

2A, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 26 84 64 1
E-mail: info@cecluxembourg.lu

Auto van de zaak

Société Nationale de Contrôle Technique
National Organisation for Vehicle Roadworthiness Tests

11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

Website
Tel.: +352 26 15 62 50 0
Fax: +352 26 15 62 20 0
E-mail: info@snct.lu

Rijbewijs

Département des transports - Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières
Transport Deprtment - Road Traffic and Safety Directorate
(only for issues relating to loss or limitation of rights to drive)

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 24 78
E-mail: info@mt.public.lu

Société Nationale de Circulation Automobile - Service des permis de conduire National Society for Automobile Traffic - Driving Licences Office
11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 80 02 37 77

Omwisseling en erkenning van uw rijbewijs in de EU

Département des transports - Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières
Transport Deprtment - Road Traffic and Safety Directorate
(only for issues relating to loss or limitation of rights to drive)

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 24 78
E-mail: info@mt.public.lu

Société Nationale de Circulation Automobile - Service des permis de conduire National Society for Automobile Traffic - Driving Licences Office
11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 80 02 37 77

Uw rijbewijs verlengen in een ander EU-land

Département des transports - Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières
Transport Deprtment - Road Traffic and Safety Directorate
(only for issues relating to loss or limitation of rights to drive)

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 24 78
E-mail: info@mt.public.lu

Société Nationale de Circulation Automobile - Service des permis de conduire National Society for Automobile Traffic - Driving Licences Office
11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 80 02 37 77

Uw rijbewijs halen in de EU

Département des transports - Direction de la Circulation et de la Sécurité Routières
Transport Deprtment - Road Traffic and Safety Directorate
(only for issues relating to loss or limitation of rights to drive)

4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg

Websitefr
Tel.: +352 24 78 24 78
E-mail: info@mt.public.lu

Société Nationale de Circulation Automobile - Service des permis de conduire National Society for Automobile Traffic - Driving Licences Office
11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

WebsiteDeze link brengt u naar een andere website
Tel.: +352 80 02 37 77

Verzekering

Fonds de Garantie Automobile (FGA)
Automobile Guarantee Fund

12, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Website
Tel.: +352 45 88 36
Fax: +352 26 31 01 54
E-mail: fgalux@pt.lu

Geldigheid van uw autoverzekering in het buitenland

Fonds de Garantie Automobile (FGA)
Automobile Guarantee Fund

12, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Website
Tel.: +352 45 88 36
Fax: +352 26 31 01 54
E-mail: fgalux@pt.lu

Geldigheid van uw autoverzekering in de EU

Fonds de Garantie Automobile (FGA)
Automobile Guarantee Fund

12, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Website
Tel.: +352 45 88 36
Fax: +352 26 31 01 54
E-mail: fgalux@pt.lu

Inschrijving

Société Nationale de Contrôle Technique
National Organisation for Vehicle Roadworthiness Tests

11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

Website
Tel.: +352 26 15 62 50 0
Fax: +352 26 15 62 20 0
E-mail: info@snct.lu

Uw auto: inschrijving en andere formaliteiten

Société Nationale de Contrôle Technique
National Organisation for Vehicle Roadworthiness Tests

11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

Website
Tel.: +352 26 15 62 50 0
Fax: +352 26 15 62 20 0
E-mail: info@snct.lu

Uw auto inschrijven in een ander EU-land

Société Nationale de Contrôle Technique
National Organisation for Vehicle Roadworthiness Tests

11, rue de Luxembourg
L-5230 Sandweiler

Website
Tel.: +352 26 15 62 50 0
Fax: +352 26 15 62 20 0
E-mail: info@snct.lu

Werk en pensioen

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Inspection du travail et des mines
Labour and Mines Inspectorate

3, rue des Primeurs
L-2361 Strassen

Website
Tel.: (+352) 247 - 76100
Fax: (+352) 247 - 96100
E-mail: contact@itm.etat.lu

Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP)
National Pension Insurance Fund

1A, boulevard Prince Henri
L-2096 Luxembourg

Contact formfr
Websitefr

Tel.: +352 22 41 41 1
E-mail: cnap@secu.lu

In het buitenland met pensioen gaan

Pensioen/AOW in het buitenland

Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP)
National Pension Insurance Fund

1A, boulevard Prince Henri
L-2096 Luxembourg

Contact formfr
Websitefr

Tel.: +352 22 41 41 1
E-mail: cnap@secu.lu

Aanvullende pensioenen in het buitenland

Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP)
National Pension Insurance Fund

1A, boulevard Prince Henri
L-2096 Luxembourg

Contact formfr
Websitefr

Tel.: +352 22 41 41 1
E-mail: cnap@secu.lu

Werkloosheid en uitkeringen

Nabestaandenpensioenen en uitkeringen bij overlijden

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Gezinstoelagen

Caisse pour l'avenir des enfants
Fund for the future of children

34, avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg

Website
Tel.: +352 47 71 53 1

Als u geen werk vindt

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Sociale zekerheid in het buitenland

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Sociale zekerheid in de EU

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Uw werkloosheidsuitkering meenemen

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Werkloosheid in het buitenland

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Formulieren voor uw sociale zekerheid

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Werken in het buitenland

Gedetacheerde werknemers

Inspection du travail et des mines
Labour and Mines Inspectorate

3, rue des Primeurs
L-2361 Strassen

Website
Tel.: (+352) 247 - 76100
Fax: (+352) 247 - 96100
E-mail: contact@itm.etat.lu

Toegang tot banen in de publieke sector

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Ambtenaren in het buitenland

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Grenswerkers

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Gelijke behandeling

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Werkvergunningen

Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM)
National Employment Agency

10, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Websitedefr
Tel.: +352 24 78 88 88
Fax: +352 40 61 41
E-mail: info@adem.public.lu

Kies een land

Deze bladzijde delen: