Nacionalinės įstaigos - Italija

Coronavirus

Vartotojai

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Vartotojų ginčų sprendimas

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Oficialios teisinės priemonės, kuriomis gali naudotis vartotojai

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Neoficialus ginčų sprendimas vartotojams

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Neteisminis vartotojų ginčų sprendimas

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Energijos tiekimas

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Galimybės gauti energijos paslaugas ir jomis naudotis

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Skundai ir ginčų sprendimas

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Sutartys ir energijos vartojimas

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Finansiniai produktai ir paslaugos

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Banko sąskaitos ES

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Vartojimo kreditai ir paskolos

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Mokėjimai, pervedimai ir čekiai

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Draudimo produktai

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Hipotekos paskolos

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
ISVAP - Supervisory body for private insurance

Via del Quirinale 21
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@isvap.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Arbitrator for financial disputes (ACF)

Via Giovanni Battista Martini, 3
IT-00198 Roma

Website
Tel.: +39 06 84 77 85 0
E-mail: acf@pec.consob.it
E-mail: info.acf@consob.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Internetas ir telekomunikacijos

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Naudojimasis internetu ir jo prieiga

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Tarptinklinis ryšys. Naudojimasis mobiliuoju telefonu ES

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Telekomunikacijų paslaugos

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Apsipirkimas

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Sutarčių informacija

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Garantijos ir grąžinimas

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Kainodara ir atsiskaitymas

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Siuntimas ir pristatymas

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Nesąžiningas elgesys

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Nesąžininga komercinė praktika

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Nesąžiningos sutarčių sąlygos

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Nesąžininga kainodara

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ministry of Economic Development

Via Molise, 2
IT-00187 Roma

Website
Tel.: +39 06 47 05 1
E-mail: segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it

Švietimas ir jaunimas

Savanoriška veikla

Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino, 4
IT-00195 Roma
Head of the Agency: Paolo Di Caro

Website
Tel.: +39 06 37 59 12 01
Fax: +39 06 32 80 32 04
E-mail: direzione@agenziagiovani.it

ES mainų programos

Punto nazionale di contatto Erasmus Mundus
National contact point Erasmus Mundus

Viale XXI Aprile, 36
IT-00162 Roma

Website
Tel.: +39 06 86 32 12 81
Fax: +39 06 86 32 28 45
E-mail: info@erasmusmundus.it

ES mainų programos

Agenzia Nazionale LLP Italia - Programma settoriale Leonardo da Vinci c/o ISFOL
Corso d'Italia, 33
IT-00198 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 16 06 1
E-mail: leoprojet@isfol.it

ES mainų programos

Istituto per lo Sviluppo della Formazione e dell'Orientamento Professionale dei Lavoratori - ISFOL (Leonardo da Vinci)
Institute for the Development of Training and Professional Orientation of Workers (leonardo da Vinci)

Headquarters: Corso d'Italia, 33 - IT-00198 Roma
Villa dei Papi - Via G. Perlingieri ,1 - IT-82100 Benevento

Website it
Tel.: Headquarters: +39 06 85 44 71
Tel.: Office in Benevento: +39 08 24 35 12 32-33 40 73
Fax: +39 06 85 44 73 58
Fax: +39 08 24 31 68 62
E-mail: leoprojet@isfol.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Ministry of Education, University and Research

Piazza J. F. Kennedy, 20 - IT-00144 Roma
Viale Trastevere, 76/a - IT-00153 Roma

Website
Tel.: +39 06 97 72 60 77
Fax: +39 06 97 72 73 51
E-mail: urp@miur.it

Aukštojo mokslo studijų pripažinimo ir informacijos centras

CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche
CIMEA - Information Centre on Academic Mobility and Equivalence

Viale Ventuno Aprile, 36
IT-00162 Roma

Website
Tel.: +39 06 86 32 12 81
Fax: +39 06 86 32 28 45
E-mail: cimea@fondazionerui.it

Šeima

INPS
Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website
Tel.: Toll free number: +803 164

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissione per le Adozioni Internazionali
Presidency of the Council of Ministers - Commission for International Adoptions

Via di Villa Ruffo 6
IT-00196 Rome

Website
Tel.: +39 06 67 79 20 60
Fax: +39 06 67 79 21 65
E-mail: cai.segreteria@pec.governo.it
E-mail: commissioneadozioni.internazionali@governo.it

Ministero dell'Interno
Ministry of Interior

Piazza del Viminale, 1
IT-00184 Rome

Website
Tel.: +39 64 65 1
E-mail: dipartimentoaffariinternieterritoriali@interno.it
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it
E-mail: segreteriaufficiostampa@interno.it

Vaikai

INPS
Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website
Tel.: Toll free number: +803 164

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissione per le Adozioni Internazionali
Presidency of the Council of Ministers - Commission for International Adoptions

Via di Villa Ruffo 6
IT-00196 Rome

Website
Tel.: +39 06 67 79 20 60
Fax: +39 06 67 79 21 65
E-mail: cai.segreteria@pec.governo.it
E-mail: commissioneadozioni.internazionali@governo.it

Įvaikinimas

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissione per le Adozioni Internazionali
Presidency of the Council of Ministers - Commission for International Adoptions

Via di Villa Ruffo 6
IT-00196 Rome

Website
Tel.: +39 06 67 79 20 60
Fax: +39 06 67 79 21 65
E-mail: cai.segreteria@pec.governo.it
E-mail: commissioneadozioni.internazionali@governo.it

Vaikų grobimas

Ministero della Giustizia
Ministry of Justice

Via Arenula, 70
IT-00186 Rome

Website
Tel.: +39 66 88 51
E-mail: callcenter@giustizia.it
E-mail: PEC: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Poros

Ministero dell'Interno
Ministry of Interior

Piazza del Viminale, 1
IT-00184 Rome

Website
Tel.: +39 64 65 1
E-mail: dipartimentoaffariinternieterritoriali@interno.it
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it
E-mail: segreteriaufficiostampa@interno.it

Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Ministero della Giustizia
Ministry of Justice

Via Arenula, 70
IT-00186 Rome

Website
Tel.: +39 66 88 51
E-mail: callcenter@giustizia.it
E-mail: PEC: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Santuoka

Ministero dell'Interno
Ministry of Interior

Piazza del Viminale, 1
IT-00184 Rome

Website
Tel.: +39 64 65 1
E-mail: dipartimentoaffariinternieterritoriali@interno.it
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it
E-mail: segreteriaufficiostampa@interno.it

Civilinė sąjunga ir registruota partnerystė

Ministero dell'Interno
Ministry of Interior

Piazza del Viminale, 1
IT-00184 Rome

Website
Tel.: +39 64 65 1
E-mail: dipartimentoaffariinternieterritoriali@interno.it
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it
E-mail: segreteriaufficiostampa@interno.it

Nesusituokusios poros

Ministero dell'Interno
Ministry of Interior

Piazza del Viminale, 1
IT-00184 Rome

Website
Tel.: +39 64 65 1
E-mail: dipartimentoaffariinternieterritoriali@interno.it
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it
E-mail: segreteriaufficiostampa@interno.it

Sveikata

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Vaistų pirkimas kitoje ES šalyje arba internetu

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Receptiniai vaistai užsienyje: išlaidos ir kompensavimas

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Recepto pateikimas užsienyje

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Planinis gydymas užsienyje

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Išlaidos ir kompensavimas: planinis gydymas užsienyje

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Planinio gydymo užsienyje organizavimas

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Informacijos apie planinį gydymą užsienyje centrai

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Neplaninės sveikatos priežiūros paslaugos

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Apsilankymas pas gydytoją arba gydymasis ligoninėje užsienyje

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Sveikatos draudimas lankantis užsienyje

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Neplaninės sveikatos priežiūros paslaugos. Mokėjimas ir išlaidų kompensavimas

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Gyvenant užsienyje

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Jūsų sveikatos draudimas

Ministero della Salute
Ministry of Health

Viale Giorgio Ribotta, 5
IT-00144 Roma

Contact
Website

Tel.: +39 06 59 94 1

Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS
National Social Security Institute

Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website it
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 45
E-mail: ufficio.stampa@inps.it

Gyvenimas užsienyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Dokumentai ir formalumai

ES piliečių teisė nuolat (ilgiau kaip 5 metus) gyventi kitoje šalyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai, teisė nuolat (ilgiau kaip 5 metus) gyventi kitoje šalyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Šeimos narių ES piliečių registravimas kitoje ES šalyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

ES pilietybės neturinčių šeimos narių registravimas kitoje ES šalyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Gyvenamosios vietos užsienyje registravimas

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Pranešimas apie neilgą buvimą šalyje (iki 3 mėnesių)

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Rinkimai užsienyje

Europos rinkimai

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Savivaldybių rinkimai

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Rinkimai kilmės šalyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Šeimos narių teisė gyventi šalyje

Civiliniai ir registruoti partneriai

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Darbo ieškančių asmenų šeimos nariai

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Kiti giminaičiai

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Sutuoktiniai ir vaikai ES piliečiai

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Sutuoktiniai ir vaikai, kurie nėra ES piliečiai

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Jūsų tėvai

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Teisė gyventi kitoje šalyje

Darbo ieškančių asmenų teisės gyventi šalyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Pensininkų teisės gyventi kitoje šalyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Studentų teisės gyventi šalyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Darbuotojų teisės gyventi kitoje šalyje

Ministero dell'Interno - Dipartimento per la libertà civili e l'immigrazione
Ministry of the Interior -  Department for Civil Liberties and Immigration

Piazza del Viminale, 1-4th floor
IT-00184 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 54 75 84
Tel.: 800 90 55 70
Tel.: 848 85 58 88
E-mail: liberta.civiliimmigrazione@interno.it

Kelionės

Agenzia delle dogane
Customs Agency

Via Mario Carucci, 71
IT-00143 Rome

Helpdesk itWebsite
Tel.: +39 06 50 24 1
E-mail: dogane.helpdesk@agenziadogane.it

Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
(Rail and Bus and Coach Passenger Rights)

Via Nizza, 230
IT-10126 Turin

Website
Tel.: +39 01 10 90 85 00
Fax: +39 01 10 90 85 08
E-mail: ddu@autorita-trasporti.it

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti Carta Diritti del Passeggero e Qualità dei ServiziAir Passenger Rights

Viale Castro Pretorio, 118
IT-00185 Rome

Website it
Tel.: +39 06 44 59 61
Fax: +39 06 44 59 64 93
E-mail: cartadiritti@enac.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali
Ministry of Labour and Social Policy
Directorate General for Inclusion and Social Policies

Via Fornovo, 8 - Pal. A - p.III - St. 312
IT-00192 Roma

Website
Tel.: +39 64 68 34 67 74 84 6
Fax: +39 64 68 35 03 6
E-mail: DGinclusioneDivIV@lavoro.gov.it

Ministero degli affari esteri
Ministry of Foreign Affairs

Piazzale della Farnesina, 1
IT-00135 Rome

Website
Tel.: +39 06 36 91 1
E-mail: ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Vairavimas užsienyje

Automobilio draudimo galiojimas keliaujant užsienyje

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Public insurance services

Via Yser, 14
IT-00198 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 85 79 61
Fax: +39 06 84 18 23 1
E-mail: consap@consap.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Watchdog for private and collective insurance

Via del Quirinale, 21
IT-00187 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@ivass.it

Vairuotojo pažymėjimas ir draudimas

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministry of Infrastructure and Transport

Via Giuseppe Caraci, 36
IT-00157 Roma

Website
Tel.: +39 06 44 12 32 00
Fax: +39 06 44 12 32 05
E-mail: dgmot.segr@mit.gov.it

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Public insurance services

Via Yser, 14
IT-00198 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 85 79 61
Fax: +39 06 84 18 23 1
E-mail: consap@consap.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Watchdog for private and collective insurance

Via del Quirinale, 21
IT-00187 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@ivass.it

Vairuotojo pažymėjimo pametimas, vagystė, naujo pažymėjimo išdavimas atostogaujant

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministry of Infrastructure and Transport

Via Giuseppe Caraci, 36
IT-00157 Roma

Website
Tel.: +39 06 44 12 32 00
Fax: +39 06 44 12 32 05
E-mail: dgmot.segr@mit.gov.it

Keleivių teisės

Oro transporto keleivių teisės

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti Carta Diritti del Passeggero e Qualità dei ServiziAir Passenger Rights

Viale Castro Pretorio, 118
IT-00185 Rome

Website it
Tel.: +39 06 44 59 61
Fax: +39 06 44 59 64 93
E-mail: cartadiritti@enac.gov.it

Transportas ir negalia

ES neįgaliųjų automobilių statymo kortelė

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali
Ministry of Labour and Social Policy
Directorate General for Inclusion and Social Policies

Via Fornovo, 8 - Pal. A - p.III - St. 312
IT-00192 Roma

Website
Tel.: +39 64 68 34 67 74 84 6
Fax: +39 64 68 35 03 6
E-mail: DGinclusioneDivIV@lavoro.gov.it

Transporto priemonės

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Public insurance services

Via Yser, 14
IT-00198 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 85 79 61
Fax: +39 06 84 18 23 1
E-mail: consap@consap.it

Automobiliai

Automobilio pirkimas ir išperkamoji nuoma

Centro Europeo Consumatori
European Consumer Centre Italy

Viale Degli Ammiragli, 91
IT-00136 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 44 23 80 90
Fax: +39 06 44 17 02 85
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Įmonės automobiliai

Automobile Club d'Italia
Motoring club of Italy

Via Magenta, 5
IT-00185 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 49 98 1

Vairuotojo pažymėjimas

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministry of Infrastructure and Transport

Via Giuseppe Caraci, 36
IT-00157 Roma

Website
Tel.: +39 06 44 12 32 00
Fax: +39 06 44 12 32 05
E-mail: dgmot.segr@mit.gov.it

Vairuotojo pažymėjimų keitimas ir pripažinimas ES

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministry of Infrastructure and Transport

Via Giuseppe Caraci, 36
IT-00157 Roma

Website
Tel.: +39 06 44 12 32 00
Fax: +39 06 44 12 32 05
E-mail: dgmot.segr@mit.gov.it

Vairuotojo pažymėjimo galiojimo pratęsimas kitoje ES šalyje

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministry of Infrastructure and Transport

Via Giuseppe Caraci, 36
IT-00157 Roma

Website
Tel.: +39 06 44 12 32 00
Fax: +39 06 44 12 32 05
E-mail: dgmot.segr@mit.gov.it

Vairuotojo pažymėjimo gavimas ES

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministry of Infrastructure and Transport

Via Giuseppe Caraci, 36
IT-00157 Roma

Website
Tel.: +39 06 44 12 32 00
Fax: +39 06 44 12 32 05
E-mail: dgmot.segr@mit.gov.it

Draudimas

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Public insurance services

Via Yser, 14
IT-00198 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 85 79 61
Fax: +39 06 84 18 23 1
E-mail: consap@consap.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Watchdog for private and collective insurance

Via del Quirinale, 21
IT-00187 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@ivass.it

Transporto priemonės draudimas užsienyje

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Public insurance services

Via Yser, 14
IT-00198 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 85 79 61
Fax: +39 06 84 18 23 1
E-mail: consap@consap.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Watchdog for private and collective insurance

Via del Quirinale, 21
IT-00187 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@ivass.it

Transporto priemonių draudimo galiojimas ES

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Public insurance services

Via Yser, 14
IT-00198 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 85 79 61
Fax: +39 06 84 18 23 1
E-mail: consap@consap.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Watchdog for private and collective insurance

Via del Quirinale, 21
IT-00187 Roma

WebsiteAtidaryti kaip išorės nuorodą
Tel.: +39 06 42 13 31
E-mail: scrivi@ivass.it

Registracija

Automobile Club d'Italia
Motoring club of Italy

Via Magenta, 5
IT-00185 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 49 98 1

Automobilio registravimo dokumentai ir formalumai

Automobile Club d'Italia
Motoring club of Italy

Via Magenta, 5
IT-00185 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 49 98 1

Automobilio registravimas kitoje ES šalyje

Automobile Club d'Italia
Motoring club of Italy

Via Magenta, 5
IT-00185 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 49 98 1

Darbas ir pensija

The National Labour Inspectorate
Ispettorato Nazionale del lavoro

Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma, Italy


Website
Tel.: +39 06 4683 7273
E-mail: dcvigilanza@ispettorato.gov.it
E-mail: dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
National Social Security Institute

Via G. Borsi, 13
IT-00197 Roma

Websiteit
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 74 5

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 
Ministry of Labour and Social Policy

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 83 40 45
Tel.: +39 06 46 83 74 10
E-mail: DGRapportiLavoro@lavoro.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)
Ministry of Labour and Social Policy

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Website it
Tel.: +39 06 48 16 11
E-mail: centrodicontatto@lavoro.gov.it

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Gyvenimas užsienyje, išėjus į pensiją

Valstybės mokamos pensijos užsienyje

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
National Social Security Institute

Via G. Borsi, 13
IT-00197 Roma

Websiteit
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 74 5

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)
Ministry of Labour and Social Policy

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Website it
Tel.: +39 06 48 16 11
E-mail: centrodicontatto@lavoro.gov.it

Papildomos pensijos užsienyje

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
National Social Security Institute

Via G. Borsi, 13
IT-00197 Roma

Websiteit
Tel.: +39 32 39 15 27
Fax: +39 80 78 74 5

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)
Ministry of Labour and Social Policy

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Website it
Tel.: +39 06 48 16 11
E-mail: centrodicontatto@lavoro.gov.it

Nedarbas ir pašalpos

Maitintojo netekimo pensijos ir išmokos mirties atveju

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Išmokos šeimai

INPS
Via Ciro il Grande, 21
IT-00144 Roma

Website
Tel.: Toll free number: +803 164

Jei nepavyksta rasti darbo

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Socialinė apsauga užsienyje

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

ES šalių socialinės apsaugos sistemos

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Bedarbio pašalpos perkėlimas

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Jei tapote bedarbiu užsienyje

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Darbas užsienyje

The National Labour Inspectorate
Ispettorato Nazionale del lavoro

Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma, Italy


Website
Tel.: +39 06 4683 7273
E-mail: dcvigilanza@ispettorato.gov.it
E-mail: dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it

Komandiruoti darbuotojai

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 
Ministry of Labour and Social Policy

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Website
Tel.: +39 06 46 83 40 45
Tel.: +39 06 46 83 74 10
E-mail: DGRapportiLavoro@lavoro.gov.it

Galimybė dirbti viešajame sektoriuje

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Dirbti į kitą ES šalį važinėjantys asmenys

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Vienodas požiūris darbe

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Darbas viešajame sektoriuje užsienyje

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Darbo leidimai

Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL)
National Agency for Active Labour Policies

Via Fornovo, 8
IT-00192 Roma

Websiteit
Tel.: +39 06 46 83 55 00
Tel.: 800 00 00 39
E-mail: info@anpal.gov.it

Pasirinkite šalį

Pasidalyti šiuo puslapiu: