Национални контакти - Ирландия

Coronavirus

Потребители

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Commission for Communications Regulation
1 Dockland Central, Guild Street
Dublin 1, D01 E4X0

Website
Tel.: 018049668
E-mail: consumerline@comreg.ie

Решаване на потребителски спорове

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Съдебни действия за потребителите

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Неформално решаване на потребителски спорове

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Извънсъдебни процедури за потребители

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Финансови продукти и услуги

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Банкови сметки в ЕС

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Потребителски кредити и заеми

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Плащания, преводи и чекове

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Застрахователни продукти

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Ипотечни кредити

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais
Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor Lincoln House, Lincoln Place
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 1 567 7000
Fax: +353 16 62 08 90
E-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Интернет и телекомуникации

Commission for Communications Regulation
1 Dockland Central, Guild Street
Dublin 1, D01 E4X0

Website
Tel.: 018049668
E-mail: consumerline@comreg.ie

Достъп до онлайн съдържание в чужбина

Commission for Communications Regulation
1 Dockland Central, Guild Street
Dublin 1, D01 E4X0

Website
Tel.: 018049668
E-mail: consumerline@comreg.ie

Защита на данните и неприкосновеност на личния живот в интернет

Commission for Communications Regulation
1 Dockland Central, Guild Street
Dublin 1, D01 E4X0

Website
Tel.: 018049668
E-mail: consumerline@comreg.ie

Достъп и използване на интернет

Commission for Communications Regulation
1 Dockland Central, Guild Street
Dublin 1, D01 E4X0

Website
Tel.: 018049668
E-mail: consumerline@comreg.ie

Роуминг: използване на мобилен телефон в ЕС

Commission for Communications Regulation
1 Dockland Central, Guild Street
Dublin 1, D01 E4X0

Website
Tel.: 018049668
E-mail: consumerline@comreg.ie

Далекосъобщителни услуги

Commission for Communications Regulation
1 Dockland Central, Guild Street
Dublin 1, D01 E4X0

Website
Tel.: 018049668
E-mail: consumerline@comreg.ie

Пазаруване

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Информация за стоката или услугата

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Гаранции и връщане на стоки

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Ценообразуване и плащания

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Транспорт и доставка

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

ДДС — данък върху добавената стойност

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Нелоялни практики

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Нелоялни търговски практики

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Неравноправни договорни условия

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Нелоялно ценообразуване

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

The Competition and Consumer Protection Commission 

Bloom House, Railway Street
IE-Dublin 1, D01 C576

Contact
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: 1890 432 432
Tel.: 353 1 402 5555
Fax: +353 14 02 55 01

Direct Selling Association of Ireland
19 Herbert Street
Dublin 2
Ireland

Website
Tel.: +353 1 431 9809
E-mail: office@dsai.ie

Образование и младеж

Програми на ЕС за обмен

Léargas the Exchange Bureau (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study visits)
Fitzwilliam Court, Leeson Close
IE-Dublin 2

Website
WebsiteОтваряне като външна връзка

Tel.: +353 18 73 14 11
Fax: +353 18 73 13 16
E-mail: lifelonglearning@leargas.ie

Програми на ЕС за обмен

The Higher Education Authority (Erasmus)
Brooklawn House, Crampton Avenue, Shelbourne Road
IE-Dublin 4

Website
Tel.: +353 12 31 71 00
Fax: +353 12 31 71 72
E-mail: info@hea.ie

Доброволческа дейност

LEARGAS - The Exchange Bureau
Youth Work Service

Fitzwilliam Court, Leeson Close
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 73 14 11
Fax: +353 18 73 13 16
E-mail: youth@leargas.ie

Семейство

Деца

Осиновяване

Department of Children & Youth Affairs
43-49 Mespil Road
IE-Dublin 4

Website
Tel.: +353 16 47 30 00
Fax: +353 16 47 31 01
E-mail: omc@dcya.gov.ie

Отвличане на деца

Department of Children & Youth Affairs
43-49 Mespil Road
IE-Dublin 4

Website
Tel.: +353 16 47 30 00
Fax: +353 16 47 31 01
E-mail: omc@dcya.gov.ie

Родителска отговорност

Department of Children & Youth Affairs
43-49 Mespil Road
IE-Dublin 4

Website
Tel.: +353 16 47 30 00
Fax: +353 16 47 31 01
E-mail: omc@dcya.gov.ie

Двойки

Развод и законна раздяла

Department of Children & Youth Affairs
43-49 Mespil Road
IE-Dublin 4

Website
Tel.: +353 16 47 30 00
Fax: +353 16 47 31 01
E-mail: omc@dcya.gov.ie

Здраве

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Купуване на лекарства с рецепта в чужбина

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Лекарства с рецепта в чужбина: разходи и възстановяване на суми

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Представяне на рецепта в чужбина

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Планирано лечение в чужбина

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Разходи и възстановяване на суми — планирано лечение в чужбина

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Организиране на планирано лечение в чужбина

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Информационни центрове: планирано лечение в чужбина

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Непланирано здравно обслужване

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

На лекар / В болница в чужбина

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Медицинска помощ при временен престой

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Непланирано лечение – плащания и възстановяване на разходи

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Ако живеете в чужбина

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Вашата здравна осигуровка

Department of Health
Hawkins House, Hawkins Street
IE-D02 VW90 Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 35 40 00
E-mail: info@health.gov.ie

Cross-Border Healthcare Directive Department
St Canice's Hospital
Dublin Road
IE-Kilkenny

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 56 77 84 54 6
E-mail: crossborderdirective@hse.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Пребиваване в чужбина

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Документи и формалности

Постоянно пребиваване (> 5 години) за граждани на ЕС

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Постоянно пребиваване (> 5 години) за членове на семейството от страни извън ЕС

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Регистриране на членове на вашето семейство, които са граждани на ЕС, в друга страна от Съюза

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Регистриране на членове на вашето семейство от страни извън ЕС в друга страна от Съюза

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Регистрация при пребиваване в чужбина

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Съобщаване за присъствие при кратък престой (< 3 месеца)

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Избори в чужбина

Европейски избори

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Общински избори

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Избори в страната по произход

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Права на пребиваване за семейства

Граждански и регистрирани партньорства

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Търсещи работа — членове на техните семейства

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Други роднини

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Вашите съпруг/съпруга и деца от страна от ЕС

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Вашите съпруг/съпруга и деца от страна извън ЕС

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Вашите родители

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Права на пребиваване

Търсещи работа — право на пребиваване

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Пенсионери — права на пребиваване

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Учащи — права на пребиваване

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Работещи — права на пребиваване

Irish Naturalisation and Immigration Service
Department of Justice and Equality

13/14 Burgh Quay
IE-Dublin 2

Website
E-mail: burghquayregoffice@justice.ie (in Dublin)
E-mail: gnib_dv@garda.ie (outside Dublin)

Пътуване

Disabled Drivers Association of Ireland
Parking Card Section

Ballindine
Claremorris
IE-Co. Mayo

WebsiteОтваряне като външна връзкаОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 94 93 64 05 4
E-mail: parkingcard@ddai.ie

Department of Foreign Affairs and Trade
80 St Stephen's Green
IE-Dublin 2

Website
Tel.: +353 14 78 08 22

Office of the Revenue Commissioners
Dublin Castle
IE-Dublin 2

ContactОтваряне като външна връзка

Irish Wheelchair Association (IWA)
Parking Section
National Mobility Centre

Ballinagappa Road
Clane
IE-Co Kildare

Website
Tel.: +353 45 89 30 94
E-mail: maats@iwa.ie

Commission for Aviation Regulation
3rd Floor Alexandra House
Earlsfort Terrace
IE-Dublin 2

Website
Tel.: +353 16 61 17 00
Fax: +353 16 61 12 69
E-mail: apr@aviationreg.ie

С автомобил в чужбина

Валидност на автомобилната застраховка при пътуване в чужбина

Motor Insurers' Bureau of Ireland (MIBI)
5 Harbourmaster Place
IE-D01E7E8 Dublin 1

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 76 99 44
Fax: +353 16 76 11 08
E-mail: info@mibi.ie

Шофьорска книжка и застраховка

National Driver Licence Service
PO Box 858
Southside Delivery Office
IE-Cork

Contact form
WebsiteОтваряне като външна връзка

Motor Insurers' Bureau of Ireland (MIBI)
5 Harbourmaster Place
IE-D01E7E8 Dublin 1

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 76 99 44
Fax: +353 16 76 11 08
E-mail: info@mibi.ie

Загуба, кражба, подмяна на свидетелство за управление на МПС по време на почивка

National Driver Licence Service
PO Box 858
Southside Delivery Office
IE-Cork

Contact form
WebsiteОтваряне като външна връзка

Права на пътниците

Права на пътуващите със самолет

Commission for Aviation Regulation
3rd Floor Alexandra House
Earlsfort Terrace
IE-Dublin 2

Website
Tel.: +353 16 61 17 00
Fax: +353 16 61 12 69
E-mail: apr@aviationreg.ie

Транспорт и увреждания

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания

Disabled Drivers Association of Ireland
Parking Card Section

Ballindine
Claremorris
IE-Co. Mayo

WebsiteОтваряне като външна връзкаОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 94 93 64 05 4
E-mail: parkingcard@ddai.ie

Irish Wheelchair Association (IWA)
Parking Section
National Mobility Centre

Ballinagappa Road
Clane
IE-Co Kildare

Website
Tel.: +353 45 89 30 94
E-mail: maats@iwa.ie

Превозни средства

Road Safety Authority
Moy Valley Business Park
Primrose Hill, Ballina, Mayo

Website
Tel.: 09625800

Автомобили

Road Safety Authority
Moy Valley Business Park
Primrose Hill, Ballina, Mayo

Website
Tel.: 09625800

Покупка и вземане на лизинг на автомобил

European Consumer Centre (ECC) Ireland
MACRO Centre
1 Green Streeet
IE-Dublin 7

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 18 79 76 20
E-mail: info@eccireland.ie

Служебни автомобили

Свидетелство за управление на МПС

Road Safety Authority
Moy Valley Business Park
Primrose Hill, Ballina, Mayo

Website
Tel.: 09625800

National Driver Licence Service
PO Box 858
Southside Delivery Office
IE-Cork

Contact form
WebsiteОтваряне като външна връзка

Признаване и валидност на шофьорски книжки

Road Safety Authority
Moy Valley Business Park
Primrose Hill, Ballina, Mayo

Website
Tel.: 09625800

National Driver Licence Service
PO Box 858
Southside Delivery Office
IE-Cork

Contact form
WebsiteОтваряне като външна връзка

Подновяване и подмяна на шофьорска книжка

Road Safety Authority
Moy Valley Business Park
Primrose Hill, Ballina, Mayo

Website
Tel.: 09625800

National Driver Licence Service
PO Box 858
Southside Delivery Office
IE-Cork

Contact form
WebsiteОтваряне като външна връзка

Издаване на шофьорска книжка в ЕС

Road Safety Authority
Moy Valley Business Park
Primrose Hill, Ballina, Mayo

Website
Tel.: 09625800

National Driver Licence Service
PO Box 858
Southside Delivery Office
IE-Cork

Contact form
WebsiteОтваряне като външна връзка

Застраховки

Motor Insurers' Bureau of Ireland (MIBI)
5 Harbourmaster Place
IE-D01E7E8 Dublin 1

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 76 99 44
Fax: +353 16 76 11 08
E-mail: info@mibi.ie

Покритие на автомобилната застраховка в чужбина

Motor Insurers' Bureau of Ireland (MIBI)
5 Harbourmaster Place
IE-D01E7E8 Dublin 1

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 76 99 44
Fax: +353 16 76 11 08
E-mail: info@mibi.ie

Валидност на автомобилната застраховка в ЕС

Motor Insurers' Bureau of Ireland (MIBI)
5 Harbourmaster Place
IE-D01E7E8 Dublin 1

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 76 99 44
Fax: +353 16 76 11 08
E-mail: info@mibi.ie

Регистрация

Формалности и документи при регистрация на автомобил

Регистрация на автомобил в друга държава от ЕС

Работа и пенсиониране

Department of Social Protection
Information Services

College Road
IE-Sligo

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 71 91 93 31 3

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Department of Public Expenditure and Reform
Public Service Pensions

Government Buildings
Upper Merrion Street
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 76 75 71

The Pensions Authority
Verschoyle House
28-30 Lower Mount Street
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 13 19 00
E-mail: info@pensionsauthority.ie

Бюро за връзка за командировани работници

Workplace Relations
O'Brien Road
Carlow
Ireland

Website
Tel.: +353 59 917 8900
E-mail: wrcpostedworkers@workplacerelations.ie

Department of Social Protection
Pension Services Office (PSO)

College Road
IE-Sligo

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 71 91 57 10 0
E-mail: info@pensionsboard.ie

Health & Safety Authority
The Metropolitan Building
James Joyce Street
D01 K0Y8 Dublin 1

Website
Tel.: +353 16 14 70 00
E-mail: wcu@hsa.ie

Търсене на работа в чужбина

Достъп до работа в публичния сектор

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Ако не намерите работа

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Прехвърляне на помощи за безработица

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Пенсиониране в чужбина

Държавни пенсии в чужбина

Department of Public Expenditure and Reform
Public Service Pensions

Government Buildings
Upper Merrion Street
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 76 75 71

The Pensions Authority
Verschoyle House
28-30 Lower Mount Street
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 13 19 00
E-mail: info@pensionsauthority.ie

Department of Social Protection
Pension Services Office (PSO)

College Road
IE-Sligo

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 71 91 57 10 0
E-mail: info@pensionsboard.ie

Допълнителни пенсии в чужбина

Department of Public Expenditure and Reform
Public Service Pensions

Government Buildings
Upper Merrion Street
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 76 75 71

The Pensions Authority
Verschoyle House
28-30 Lower Mount Street
IE-Dublin 2

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 16 13 19 00
E-mail: info@pensionsauthority.ie

Department of Social Protection
Pension Services Office (PSO)

College Road
IE-Sligo

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 71 91 57 10 0
E-mail: info@pensionsboard.ie

Безработица и обезщетения

Наследствени пенсии и помощи при смърт

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Семейни обезщетения

Department of Social Protection
Information Services

College Road
IE-Sligo

WebsiteОтваряне като външна връзка
Tel.: +353 71 91 93 31 3

Социално осигуряване в чужбина

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Социалноосигурителните системи в ЕС

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Безработица в чужбина

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Полезни формуляри за социалноосигурителни права

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Работа в чужбина

Командировани работници

Бюро за връзка за командировани работници

Workplace Relations
O'Brien Road
Carlow
Ireland

Website
Tel.: +353 59 917 8900
E-mail: wrcpostedworkers@workplacerelations.ie

Държавни служители, работещи в чужбина

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Трансгранични работници

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Равно третиране

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Разрешителни за работа

Department of Employment Affairs and Social Protection
College Road
Sligo
Ireland

Contact details for Local Social Welfare Offices
WebsiteОтваряне като външна връзкаEnquiry Form

Tel.: +353 71 915 7100
Tel.: 1890 500 000

Изберете държава

Споделяне на страницата: