Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Nationella kontaktpunkter - Island

  • Resa

    Utrikesministeriet

    Ministry for foreign affairs
    Raudararstigur 25
    IS - 150 Reykjavik

    Tel.: + 354 545 9900
    E-mail: external[at]utn.stjr.is
    Website

    Nationella tillsynsmyndigheter

    Icelandic Transport Authority
    Ármúli 2
    IS - 108 Reykjavík
    Tel: +354 480 6000

    Email: icetra[at]icetra.is
    Website English (english)

    Skatter och tullar

    Directorate of Internal Revenue
    Laugavegur 166
    IS - 150 Reykjavik

    Tel: +354 442 1000
    E-mail: rsk[at]rsk.is
    Website

  • Arbete och pension

    Pensionsmyndigheter

    Ministry of Finance and Economic Affairs
    Arnarhvoll vid Lindargotu
    IS - 101 Reykjavik
    Tel.: +354 545 9200
    Fax: +354 545 9299
    Email: postur[at]fjr.is
    Website

    The Social Insurance Administration
    Laugavegur 144
    IS - 105 Reykjavik

    Tel: +354 560 4400
    Fax: +354 560 4451
    Email: tr[at]tr.is
    Website

    Arbetsförmedling

    Directorate of Labour
    Kringlunni 1
    IS - 103 Reykjavik
    Tel.: +354 515 4800
    Fax: +354 511 2520
    E-mail: postur[at]vmst.is
    Website

    Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare

    Ministry of Welfare
    Hafnarhusinu vid Tryggvagotu
    150 Reykjavik
    Tel.: +35 /45458100
    Fax: +35 /45519165
    E-mail:postur@vel.is
    Website

  • Min bil

    Försäkring

    Information centre

    Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
    International Motor Insurance In Iceland

    Borgartúni 35
    IS - 105 Reykjavík

    Tel.: + 354 568 16 12
    Fax: + 354 591 04 19
    E-mail: abi[at]abi.is
    Website

    Compensation body

    Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi
    International Motor Insurance In Iceland
    Borgartúni 35
    IS - 105 Reykjavík
    Tel.: + 354 568 16 12
    Fax: + 354 591 04 19
    E-mail: abi[at]abi.is
    Website

    Registrering

    Samgöngustofa
    Icelandic Transport Authority

    Ármúla 2
    IS - 108 Reykjavík

    Tel: +354 480 6000
    E-mail: icetra@icetra.is
    Website

    Körkort

    District Commissioner

    Main page of the District Commissioner

    www.syslumenn.is (Only in Icelandic)

  • Bo utomlands – formaliteter

    Bo utomlands – formaliteter

    Registers Iceland
    Borgartúni 21
    IS - 105 Reykjavik

    Tel: +354 515 5300
    Fax: +354 515 5310
    E-mail: skra[at]skra.is
    Website


    Ministry of the Interior
    Sölvhólsgötu 7
    IS - 150 Reykjavík
    Tel: +354 545 9000
    E-mail: postur[at]irr.is
    Website English

  • Utbildning

    Frivilligarbete

    Icelandic National Agency of the Youth in Action Programme
    Sigtun 42
    IS - 105 Reykjavik

    Tel: +354 551 9300
    E-mail: euf[at]euf.is
    Website (in icelandic)

    Centrum för information och erkännande av akademiska betyg

    ENIC/NARIC Iceland
    Haskolatorg - Saemundargata 4
    IS - 101 Reykjavik

    Tel: +354 525 5452
    E-mail: kei[at]hi.is
    Website English

    Nationellt utbildningsorgan

    Ministry of Education, Science and Culture
    Solvholsgata 4
    IS - 150 Reykjavik
    Tel.: +354 545 9500
    Fax: +354 562 3068
    E-mail: postur[at]mrn.stjr.is
    Website English

    EU:s utbytesprogram

    International Office University of Iceland
    Haskolatorg - Saemundargata 4
    IS - 101 Reykjavik

    Tel: +354 525 4311
    E-mail: ask[at]hi.is
    Website English

  • Hälsa

    Hälsomyndigheter

    Velferðarráðuneytið
    Ministry of Welfare

    Skogarhlid 6
    IS - 150 Reykjavik

    Tel.: +354 545 8100
    E-mail: postur@vel.is
    Website

    Socialförsäkring

    Velferðarráðuneytið
    Ministry of Welfare

    Skogarhlid 6
    IS - 150 Reykjavik

    Tel.: +354 545 8100
    E-mail: postur@vel.is
    Website

    Nationell kontaktpunkt för vård utomlands

    Sjúkratryggingar Íslands
    Icelandic Health Insurance

    Vínlandsleið 16
    IS -
    150 Reykjavík
    Tel: +354 515 0000
    Fax: +354 515 0057
    E-mail: international@sjukra.is
    Website

  • Min familj

    Äktenskap och andra former av partnerskap

    Registers Iceland
    Borgartúni 21
    IS -
    105 Reykjavík
    Tel: +354 515 5300
    Fax: +354 515 5310
    E-mail: skra[at]skra.is
    Website


    Ministry of the Interior
    Solvholsgata 7
    IS - 101 Reykjavik

    Tel: +354 545 9000
    Fax: +354 552 7340
    E-mail: postur[at]irr.is
    Website English(english)

    Family benefits

    Ministry of Welfare
    Hafnarhusinu vid Tryggvagotu
    IS - 150 Reykjavik
    Tel: + 354 545 8100
    Email: postur[at]vel.is
    Website

    Skilsmässa och separation
    Underhåll
    Föräldraansvar
    Bortförande av barn
    Adoption

    Ministry of the Interior
    Solvholsgata 7
    IS - 101 Reykjavik

    Tel: +354 545 9000
    E-mail: postur[at]irr.is
    Website English

    Government Agency for Child Protection
    Borgartúni 21
    IS - 105 Reykjavík

    Tel: +354 530 2600
    Fax: +354 530 2601
    E-mail:bvs[at]bvs.is
    Website

    The Icelandic Adoption Society
    Skipholt 50b
    IS - 105 Reykjavík

    Tel: +354 588 1480
    E-mail: isadopt[at]isadopt.is
    Website

  • Konsument- skydd

    Alternativ tvistlösning

    The Consumers' Association of Iceland
    Hverfisgata 105
    IS - 101 Reykjavik

    Tel: +354 545 1200
    E-mail: ns[at]ns.is
    Website

    Europeiska konsumentcentrum

    ECC Iceland
    European Consumer Centre Iceland

    Hverfisgotu 105
    IS - 101 Reykjavik

    Tel: +354 545 1200
    E-mail: ecc[at]eccisland.is
    Website

    Prövning av finansiella tvister

    The Financial Supervisory Authority, Iceland
    Katrínartún 2
    IS - 105 Reykjavik

    Tel: +354 520 3700
    E-mail: fme[at]fme.is
    Website

    Tillsyn och samarbete över gränserna

    The Financial Supervisory Authority, Iceland
    Katrínartún 2
    IS - 105 Reykjavik

    Tel: +354 520 3700
    E-mail: fme[at]fme.is
    Website