Kontaktní místa v členských státech - Chorvatsko

Coronavirus

Spotřebitelé

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Řešení spotřebitelských sporů

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Formální soudní řízení pro spotřebitele

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Neformální řešení spotřebitelských sporů

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Mimosoudní postupy řešení spotřebitelských sporů

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Dodávky energie

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Finanční produkty a služby

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Internet a telekomunikace

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Nakupování

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Informace ve smlouvě

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Záruka a vracení zboží

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Stanovení cen a platby

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Přeprava a dodání zboží

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

DPH – daň z přidané hodnoty

Porezna uprava
Tax Administration

Boškovićeva 5
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: +385 14 80 90 00
E-mail: ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr

Nekalé praktiky

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Nekalé obchodní praktiky

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Nepřiměřené smluvní podmínky

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Nekalé cenové praktiky

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Vzdělávání a mládež

Hrvatska mreža volonterskih centara
Croatian Network of Volunteer Centres
Regional centres in Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
Websitehr
Tel.: 0800 40 00 05 (11:00 - 15:00)

Středisko pro akademické informace a uznávání dosaženého vzdělání

Agencija za znanost i visoko obrazovanje - Nacionalni ENIC/NARIC ured
Agency for Science and Higher Education - National ENIC/NARIC Office

Donje Svetice 38/V
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: +385 16 27 48 00
Tel.: +385 16 27 48 44
Tel.: +385 16 27 48 88
Fax: +385 16 27 48 89
E-mail: enic@azvo.hr

Výměnné programy EU

Agencija za mobilnost i programe EU
Agency for Mobility and EU Programs

Frankopanska 26
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 15 00 56 35
Fax: +385 15 00 56 99
E-mail: info@mobilnost.hr

Vnitrostátní orgány z oblasti vzdělávání

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministry of Science, Education and Sports

Donje Svetice 38
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 56 90 00
Fax: +385 14 59 43 01
E-mail: uzoj@mzos.hr

Dobrovolnická činnost

Hrvatska mreža volonterskih centara
Croatian Network of Volunteer Centres
Regional centres in Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
Websitehr
Tel.: 0800 40 00 05 (11:00 - 15:00)

Rodina

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  - Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy


Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 1 6106 310
Tel.: +385 16 10 66 41
Fax: +385 1 6109 300
Fax: +385 16 10 91 71
E-mail: croliaisonoffice@mrms.hr
E-mail: info@mrosp.hr

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministry of Justice and Public Administration

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: pitanja@mpu.hr

Děti

Únos dítěte

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministry of Justice and Public Administration

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: pitanja@mpu.hr

Rodičovská zodpovědnost

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministry of Justice and Public Administration

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: pitanja@mpu.hr

Partnerské dvojice

Rozvod a rozluka

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministry of Justice and Public Administration

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: pitanja@mpu.hr

Vyživovací povinnosti – podpora pro rodinné příslušníky

Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministry of Justice and Public Administration

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 12 35 75 55
Fax: +385 12 35 76 07
E-mail: pitanja@mpu.hr

Zdraví

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Nákup léků v jiné zemi EU nebo na internetu

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Výdaje za léky na předpis v zahraničí a jejich proplácení

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Vyzvednutí léků na předpis v zahraničí

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Plánovaná lékařská péče v zahraničí

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Náklady na zdravotní péči a jejich proplacení – plánovaná lékařská péče v zahraničí

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Zařizování plánované lékařské péče v zahraničí

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Informační střediska – plánovaná lékařská péče v zahraničí

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Neplánovaná zdravotní péče

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Lékařská a nemocniční péče v zahraničí

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Zdravotní pojištění při dočasném pobytu

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Neplánovaná zdravotní péče: platby a jejich proplácení

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Přestěhování do zahraničí

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Rozsah péče hrazené z vašeho zdravotního pojištění

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health

Ksaver 200a
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 46 07 55 5
Fax: +38 51 46 77 07 6
E-mail: pitajtenas@miz.hr

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Margaretska 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: + 38 51 64 49 09 0
Fax: +38 51 48 12 60 6
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr

Pobyt v jiné zemi: formality

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Cestování

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health
Websitehr
Tel.: +385 14 60 75 75

Carinska uprava
Customs Administration

A. Von Humboldta 4a
10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 21 13 00
Tel.: 0800 12 22
E-mail: ured-ravnatelja@carina.hr

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministry of Foreign and European Affairs

Trg N.Š. Zrinskog 7-8
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 56 99 64
Fax: +385 14 55 17 95
E-mail: ministarstvo@mvep.hr

Vnitrostátní donucovací orgány

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Croatian Civil Aviation Agency

Ulica grada Vukovara 284
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: +385 12 36 93 00
Fax: +385 12 36 93 01
E-mail: passenger.rights@ccaa.hr

Ministarstvo financija
Ministry of Finances

Katančićeva 5
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 14 59 13 33
Fax: +385 14 92 25 83
E-mail: informiranje@mfin.hr

Porezna uprava
Tax Administration

Boškovićeva 5
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: +385 14 80 90 00
E-mail: ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr

Řízení vozidla v zahraničí

Řidičský průkaz a pojištění vozidla

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Ztráta nebo krádež řidičského průkazu v zahraničí a jeho náhrada

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Práva cestujících

Práva cestujících v letecké dopravě

Vnitrostátní donucovací orgány

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Croatian Civil Aviation Agency

Ulica grada Vukovara 284
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: +385 12 36 93 00
Fax: +385 12 36 93 01
E-mail: passenger.rights@ccaa.hr

Doprava a zdravotní postižení

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením

Ministarstvo zdravstva
Ministry of Health
Websitehr
Tel.: +385 14 60 75 75

Co se smí a nesmí převážet?

Alkohol, tabák, peníze v hotovosti a spotřební daně

Carinska uprava
Customs Administration

A. Von Humboldta 4a
10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +385 16 21 13 00
Tel.: 0800 12 22
E-mail: ured-ravnatelja@carina.hr

Porezna uprava
Tax Administration

Boškovićeva 5
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkaz
Tel.: +385 14 80 90 00
E-mail: ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr

Vozidla

Osobní automobily

Koupě a leasing vozu

Europski potrošački centar Hrvatska
European Consumer Centre Croatia

Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Websitehr
Tel.: +38 51 61 09 74 4
E-mail: ecc-croatia@mingor.hr

Služební automobily

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Řidičský průkaz

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Výměna řidičského průkazu a jeho uznání v zemích EU

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Obnovení řidičského oprávnění v jiné zemi EU

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Získání řidičského průkazu v EU

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Registrace

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Doklady o registraci vozidla a jiné formality

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Registrace auta v jiné zemi EU

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministry of Internal Affairs

Ulica grada Vukovara 33
HR-10000 Zagreb

WebsiteOtevřít jako externí odkazhr
Tel.: +385 16 12 21 11
Fax: +385 16 12 24 52
E-mail: pitanja@mup.hr

Práce a důchod

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  - Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy


Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 1 6106 310
Tel.: +385 16 10 66 41
Fax: +385 1 6109 300
Fax: +385 16 10 91 71
E-mail: croliaisonoffice@mrms.hr
E-mail: info@mrosp.hr

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Croatian Pension Insurance Institute

A. Mihanovića 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteAsk a question
Tel.: +385 14 59 55 00
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 11
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 22
Fax: +385 14 59 50 63
E-mail: pitanja@mirovinsko.hr

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Důchod v zahraničí

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Croatian Pension Insurance Institute

A. Mihanovića 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteAsk a question
Tel.: +385 14 59 55 00
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 11
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 22
Fax: +385 14 59 50 63
E-mail: pitanja@mirovinsko.hr

Státní důchod ze zahraničí

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Croatian Pension Insurance Institute

A. Mihanovića 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteAsk a question
Tel.: +385 14 59 55 00
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 11
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 22
Fax: +385 14 59 50 63
E-mail: pitanja@mirovinsko.hr

Doplňkový důchod v zahraničí

HZMO - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Croatian Pension Insurance Institute

A. Mihanovića 3
HR-10000 Zagreb

WebsiteAsk a question
Tel.: +385 14 59 55 00
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 11
Tel.: Info tel: +385 14 59 50 22
Fax: +385 14 59 50 63
E-mail: pitanja@mirovinsko.hr

Podpora v nezaměstnanosti

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Důchody pro pozůstalé a pohřebné

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Když se vám nepodaří práci najít

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Sociální zabezpečení v zahraničí

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Systémy sociálního zabezpečení v EU

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Převod dávek v nezaměstnanosti

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Dávky v nezaměstnanosti v zahraničí

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Standardní formuláře pro nárokování dávek sociálního zabezpečení

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Práce v zahraničí

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  - Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy


Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 1 6106 310
Tel.: +385 16 10 66 41
Fax: +385 1 6109 300
Fax: +385 16 10 91 71
E-mail: croliaisonoffice@mrms.hr
E-mail: info@mrosp.hr

Vyslaní pracovníci

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  - Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy


Ulica grada Vukovara 78
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 1 6106 310
Tel.: +385 16 10 66 41
Fax: +385 1 6109 300
Fax: +385 16 10 91 71
E-mail: croliaisonoffice@mrms.hr
E-mail: info@mrosp.hr

Pracovní místa ve veřejném sektoru

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Přeshraniční pracovníci

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Rovné zacházení v zaměstnání

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Práce ve veřejném sektoru v zahraničí

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Pracovní povolení

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje
Croatian Employment Service

Savska cesta 64
HR-10000 Zagreb

Website
Tel.: +385 16 12 60 00
Tel.: Info tel: +385 16 44 40 00
Fax: +385 16 12 60 38
E-mail: hzz@hzz.hr

Zvolit zemi

Sdílet tuto stránku: