Kontakti po državah - Belgija

Coronavirus

Potrošniki

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Reševanje potrošniških sporov

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Uradni pravdni postopek za potrošnike

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Neformalno reševanje sporov za potrošnike

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Izvensodni postopki za potrošnike

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Oskrba z energijo

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Uporaba in dostop do energetskih storitev

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Pritožbe in reševanje sporov

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Pogodbe in poraba energije

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Finančni produkti in storitve

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Bančni računi v EU

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Potrošniški krediti in posojila

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Plačila, nakazila, čeki

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Zavarovalni produkti

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Hipotekarna stanovanjska posojila

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Internet in telekomunikacije

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Uporaba in dostop do interneta

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Gostovanje: uporaba mobilnega telefona v EU

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Telekomunikacijske storitve

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Nakupovanje

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Pogodbene informacije

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Garancije in vračila

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Oblikovanje cen in plačila

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Pošiljanje in dostava

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

DDV – davek na dodano vrednost

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Nepošteno ravnanje

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Nepoštene poslovne prakse

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Nepošteni pogodbeni pogoji

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Nepošteno označevanje cen

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Izobraževanje in mladi

Center za priznavanje akademskih kvalifikacij in informiranje

National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Vlaanderen
National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Flanders
Ministry of Education and Training
Agency for Higher Education, Adult Education and Study Grants (AHoVoS)

Hendrik Consciencegebouw Toren A 6
Koning Albert II-laan 15
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 97 44
Fax: +32 25 53 97 05
E-mail: naric@vlaanderen.be

Communauté française
Bureau International Jeunesse (BIJ)

Rue du commerce 20-22
BE-1000 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 19 09 06
Fax: +32 22 18 81 08
E-mail: bij@cfwb.be
E-mail: jpe@cfwb.be

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Communauté française
Ministry of Higher Education and Scientific Research of the French Community

Rue A. Lavallée 1
BE-1080 Bruxelles

Website
Tel.: +32 26 90 87 03
Fax: +32 26 90 87 60

Prostovoljstvo

Deutschsprachige Gemeinschaft
Jugendbüro der Deutschsprachigen GemeinschaftQuartum Center Hütte 79/16
BE-4700 Eupen

Website
Tel.: +32 87 56 09 79
Fax: +32 87 56 09 44
E-mail: info@jugendbuero.be

Programi izmenjav EU

Agentur für Europäische Bildungsprogramme VoG
Agency for European Training Programmes

Gospert 1
BE-4700 Eupen

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 87 59 63 00
Fax: +32 87 55 64 74

Nacionalne izobraževalne ustanove

Administration générale de l'enseignement et de la recherché scientifique, Communauté française de Belgique
General administration for Education and Scientific Research, French Community of Belgium

Boulevard du Jardin botanique 20-22
BE-1000 Bruxelles

Website
Tel.: +32 26 90 81 00
Fax: +32 26 90 82 39
E-mail: enseignement.be@cfwb.be

Center za priznavanje akademskih kvalifikacij in informiranje

NARIC de la Communauté française de Belgique
NARIC of the French Community of Belgium
Ministry of the French Community of Belgium
Directorate General for Non-Compulsory Education and Scientific Research

Rue A. Lavallée 1
BE-1080 Bruxelles

Website
Tel.: +32 26 90 87 03
Fax: +32 26 90 87 60
E-mail: infosup@cfwb.be

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Flemish Ministry for Education and Training

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 17 00

EPOS vzw
National Agency for Lifelong Learning

Koning Albert II-laan 15
BE-1015 Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 98 67
Fax: +32 25 53 98 80
E-mail: info@epos-vlaanderen.be

Programi izmenjav EU

Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
Francophone Agency for Education and Life-long Training

Chaussée de Charleroi 111
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 42 62 78
Fax: +32 25 42 62 93
E-mail: aef@aef-europe.be

Univerza

Priznavanje univerzitetnih diplom

Center za priznavanje akademskih kvalifikacij in informiranje

National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Vlaanderen
National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Flanders
Ministry of Education and Training
Agency for Higher Education, Adult Education and Study Grants (AHoVoS)

Hendrik Consciencegebouw Toren A 6
Koning Albert II-laan 15
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 97 44
Fax: +32 25 53 97 05
E-mail: naric@vlaanderen.be

Center za priznavanje akademskih kvalifikacij in informiranje

NARIC de la Communauté française de Belgique
NARIC of the French Community of Belgium
Ministry of the French Community of Belgium
Directorate General for Non-Compulsory Education and Scientific Research

Rue A. Lavallée 1
BE-1080 Bruxelles

Website
Tel.: +32 26 90 87 03
Fax: +32 26 90 87 60
E-mail: infosup@cfwb.be

Študij v tujini in možnosti štipendij

EPOS vzw
National Agency for Lifelong Learning

Koning Albert II-laan 15
BE-1015 Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 98 67
Fax: +32 25 53 98 80
E-mail: info@epos-vlaanderen.be

Prostovoljstvo

Communauté française
Bureau International Jeunesse (BIJ)

Rue du commerce 20-22
BE-1000 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 19 09 06
Fax: +32 22 18 81 08
E-mail: bij@cfwb.be
E-mail: jpe@cfwb.be

Prostovoljstvo

Deutschsprachige Gemeinschaft
Jugendbüro der Deutschsprachigen GemeinschaftQuartum Center Hütte 79/16
BE-4700 Eupen

Website
Tel.: +32 87 56 09 79
Fax: +32 87 56 09 44
E-mail: info@jugendbuero.be

Vlaamse Gemeenschap
Flemish Community

JINT v.z.w.
Grétrystraat 26
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 09 07 20
Fax: +32 22 09 07 49
E-mail: jint@jint.be

Družina

Service Public Fédéral Intérieur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Federal Public Service Home Affairs

Chaussée de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 00 21 11
E-mail: info@ibz.fgov.be

Otroci

Posvojitev otroka

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Ugrabitev otroka

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Starševska skrb

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Pari

Razveza in ločitev

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Preživnina – preživljanje družinskih članov

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Zakonska zveza

Service Public Fédéral Intérieur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Federal Public Service Home Affairs

Chaussée de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 00 21 11
E-mail: info@ibz.fgov.be

Zunajzakonska skupnost in registrirana partnerska skupnost

Service Public Fédéral Intérieur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Federal Public Service Home Affairs

Chaussée de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 00 21 11
E-mail: info@ibz.fgov.be

Zunajzakonska skupnost

Service Public Fédéral Intérieur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Federal Public Service Home Affairs

Chaussée de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 00 21 11
E-mail: info@ibz.fgov.be

Zdravje

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Nakup zdravil v drugi državi EU ali na spletu

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Zdravila na recept v tujini: stroški in povračilo stroškov

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Izdaja zdravila na recept v tujini

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Načrtovano zdravljenje v tujini

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Stroški in povračilo stroškov: načrtovano zdravljenje v tujini

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Načrtovano zdravljenje v tujini

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Informacijske točke: načrtovano zdravljenje v tujini

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Nenačrtovane zdravstvene storitve

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Pri zdravniku/v bolnišnici v tujini

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Zdravstveno zavarovanje med začasnim bivanjem v tujini

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Nenačrtovane zdravstvene storitve: plačilo in povračilo stroškov

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Prebivanje v tujini

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Zdravstveno zavarovanje

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Prebivanje v tujini

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Dokumenti in formalnosti

Stalno prebivališče (po 5 letih) za državljane EU

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Stalno prebivališče (po 5 letih) za družinske člane, ki niso državljani EU

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Prijava prebivanja družinskih članov, državljanov EU, v drugi državi EU

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Prijava prebivanja družinskih članov, ki niso državljani EU, v drugi državi EU

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Prijava prebivanja v tujini

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Prijava prihoda za kratkotrajno prebivanje (do 3 mesece)

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Volitve v tujini

Evropske volitve

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Lokalne volitve

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Volitve v domovini

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Družinski člani – pravica do prebivanja

Zunajzakonski in registrirani partnerji

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Družinski člani iskalcev zaposlitve

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Drugi sorodniki

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Zakonci in otroci, ki so državljani EU

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Zakonci in otroci, ki niso državljani EU

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Starši

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Pravica do prebivanja

Iskalci zaposlitve – pravica do prebivanja

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Upokojenci – pravica do prebivanja

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Študenti – pravica do prebivanja

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Delavci – pravica do prebivanja

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Potovanje

DG Personnes handicapée
DG Personen met een handicap
GD Personen mit Behinderung
Websitedenlfr
Tel.: +32 80 09 87 99 (toll-free, 8h30 to 13h00)

Service Public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Rue des petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Odpri na zunanji povezaviContact form
Website

Tel.: +32 25 01 81 11

Administration des douanes et accises
Douane en accijnzen
Belgium Customs


Boulevard du Jardin Botanique 50 / Kruidtuinlaan 50
BE-1000 Brussel - Bruxelles

Website
Website

Tel.: +32 25 76 24 50
E-mail: da.manregional.bxl@minfin.fed.be

Pristojni nacionalni organi

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer
Federal service for mobility and transportation
Direction générale Transport aérien
Directoraat-generaal Luchtvaart
Directorate General - Air Transport
Cellule Stratégique - Droits des passagers
Strategische Cel - Passagiersrechten
Passenger rights

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 44 00
Fax: +32 22 77 40 73
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

Dokumenti, ki jih potrebujete za potovanje po Evropi

Pretečeni ali izgubljeni potni list

Service Public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Rue des petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Odpri na zunanji povezaviContact form
Website

Tel.: +32 25 01 81 11

Potovalni dokumenti za državljane EU

Service Public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Rue des petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Odpri na zunanji povezaviContact form
Website

Tel.: +32 25 01 81 11

Potne listine za mladoletne osebe, ki potujejo v EU

Service Public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Rue des petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Odpri na zunanji povezaviContact form
Website

Tel.: +32 25 01 81 11

Vožnja v tujini

Avtomobilsko zavarovanje med potovanjem v tujini

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Vozniško dovoljenje in zavarovanje

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Izguba, kraja, nadomestitev vozniškega dovoljenja na potovanju

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Pravice potnikov

Pravice letalskih potnikov

Pristojni nacionalni organi

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer
Federal service for mobility and transportation
Direction générale Transport aérien
Directoraat-generaal Luchtvaart
Directorate General - Air Transport
Cellule Stratégique - Droits des passagers
Strategische Cel - Passagiersrechten
Passenger rights

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 44 00
Fax: +32 22 77 40 73
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

Potovanje in invalidnost

Parkirna karta EU za invalide

DG Personnes handicapée
DG Personen met een handicap
GD Personen mit Behinderung
Websitedenlfr
Tel.: +32 80 09 87 99 (toll-free, 8h30 to 13h00)

Kaj lahko vzamemo s seboj

Alkoholne pijače, tobačni izdelki, gotovina in trošarine

Administration des douanes et accises
Douane en accijnzen
Belgium Customs


Boulevard du Jardin Botanique 50 / Kruidtuinlaan 50
BE-1000 Brussel - Bruxelles

Website
Website

Tel.: +32 25 76 24 50
E-mail: da.manregional.bxl@minfin.fed.be

Vozila

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Vozila

Nakup in zakup vozila

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Službeni avtomobili

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

Vozniško dovoljenje

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Podaljšanje vozniškega dovoljenja v drugi državi EU

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Podaljšanje vozniškega dovoljenja v drugi državi EU

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Izdaja vozniškega dovoljenja v EU

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Avtomobilsko zavarovanje

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Veljavnost avtomobilskega zavarovanja v tujini

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Veljavnost avtomobilskega zavarovanja v EU

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Registracija

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

Postopki in dokumenti za registracijo vozila

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

Registracija vozila v drugi državi EU

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

Delo in upokojitev

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale des Relations individuelles du Travail
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen

Rue Ernest Blerot 1
BE-1070 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 33 48 22
Fax: +32 22 33 48 21
E-mail: rit@emploi.belgique.be

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)
Zentralanstalt für Familienbeihilfen für Arbeitnehmer (ZFA)
National Family Benefits Office for Employees

Rue de Trèves/Trierstraat 70 (postal address) or 9 (reception)
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website RKW
Website ONAFTS

Tel.: +32 22 37 23 09
Tel.: Freephone: 0800 94 43 4
Fax: +32 22 37 23 09

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
National Institute for the Social Security of the Self-employed

Quai de Willebroeck/Willebroekkaai 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 46 42 11
Fax: +32 25 11 21 53
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Service fédéral des Pensions (SPDF)
Federale Pensioendienst (FPD)
Föderaler Pensionsdienst (FPD)
Federal Pensions Service

Tour du Midi
BE-1060 Bruxelles

Contact formdenlfr
Website

Tel.: +32 78 15 17 65

Upokojitev v tujini

Pokojnina v tujini

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
National Institute for the Social Security of the Self-employed

Quai de Willebroeck/Willebroekkaai 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 46 42 11
Fax: +32 25 11 21 53
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Service fédéral des Pensions (SPDF)
Federale Pensioendienst (FPD)
Föderaler Pensionsdienst (FPD)
Federal Pensions Service

Tour du Midi
BE-1060 Bruxelles

Contact formdenlfr
Website

Tel.: +32 78 15 17 65

Dodatna pokojnina v tujini

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
National Institute for the Social Security of the Self-employed

Quai de Willebroeck/Willebroekkaai 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 46 42 11
Fax: +32 25 11 21 53
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Service fédéral des Pensions (SPDF)
Federale Pensioendienst (FPD)
Föderaler Pensionsdienst (FPD)
Federal Pensions Service

Tour du Midi
BE-1060 Bruxelles

Contact formdenlfr
Website

Tel.: +32 78 15 17 65

Brezposelnost in nadomestila

Družinska pokojnina in pomoč ob smrti

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Družinski prejemki

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)
Zentralanstalt für Familienbeihilfen für Arbeitnehmer (ZFA)
National Family Benefits Office for Employees

Rue de Trèves/Trierstraat 70 (postal address) or 9 (reception)
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website RKW
Website ONAFTS

Tel.: +32 22 37 23 09
Tel.: Freephone: 0800 94 43 4
Fax: +32 22 37 23 09

Institut national d'assurance maladie invalidité (INAMI) 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
National Institute for Sickness and Invalidity Insurance

Avenue de Tervueren/Tervurenlaan 211
BE-1150 Bruxelles/Brussel

Website INAMI
Website RIZIV

Tel.: +32 27 39 76 90
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
National Institute for the Social Security of the Self-employed

Quai de Willebroeck/Willebroekkaai 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 46 42 11
Fax: +32 25 11 21 53
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Neuspešno iskanje dela

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Socialna varnost v tujini

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Sistemi socialne varnosti v EU

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Prenos nadomestila za brezposelnost

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Brezposelnost v tujini

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Obrazci za uveljavljanje pravic iz socialne varnosti

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Delo v tujini

Napoteni delavci

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale des Relations individuelles du Travail
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen

Rue Ernest Blerot 1
BE-1070 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 22 33 48 22
Fax: +32 22 33 48 21
E-mail: rit@emploi.belgique.be

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Možnosti zaposlitve v javnem sektorju

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Obmejni delavci

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Enaka obravnava

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Zaposlitev v javnem sektorju v tujini

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Delovna dovoljenja

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteOdpri na zunanji povezavi
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formOdpri na zunanji povezavi
WebsiteOdpri na zunanji povezavi

Tel.: 0800 93 94 7

Izberite državo

Daj to stran v skupno rabo: