Αρμόδιοι επικοινωνίας στα κράτη μέλη - Βέλγιο

Coronavirus

Καταναλωτές

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Επίλυση διαφορών καταναλωτών

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Επίσημη νομική διαδικασία για τους καταναλωτές

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Eξωδικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Ενεργειακός εφοδιασμός

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες και χρήση τους

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Συμβάσεις και κατανάλωση ενέργειας

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Πληρωμές, μεταφορά χρημάτων και επιταγές

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ασφαλιστικά προϊόντα

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Ombudsman des Assurances
Ombudsman van de Verzekeringen
Insurance Ombudsman

Square de Meeûs/de Meeûssquare 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 25 47 58 71
E-mail: info@ombudsman.as

Ενυπόθηκα δάνεια

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Χρήση του διαδικτύου και πρόσβαση σε αυτό

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Περιαγωγή: Χρήση κινητού τηλεφώνου στην ΕΕ

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Αγορές

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Πληροφορίες για τις συμβάσεις

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Εγγυήσεις και επιστροφές

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Τιμολόγηση και πληρωμές

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Αποστολή και παράδοση

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

ΦΠΑ - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Άνιση μεταχείριση

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές

Service de Médiation pour le Consommateur
Consumer mediation service

North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, 8, Boîte 1
BE-1000 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 27 02 52 20
E-mail: contact@mediationconsommateur.be

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Controle en Bemiddeling
FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy

Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 51 11
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Εκπαίδευση και Νεολαία

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Vlaanderen
National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Flanders
Ministry of Education and Training
Agency for Higher Education, Adult Education and Study Grants (AHoVoS)

Hendrik Consciencegebouw Toren A 6
Koning Albert II-laan 15
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 97 44
Fax: +32 25 53 97 05
E-mail: naric@vlaanderen.be

Communauté française
Bureau International Jeunesse (BIJ)

Rue du commerce 20-22
BE-1000 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 19 09 06
Fax: +32 22 18 81 08
E-mail: bij@cfwb.be
E-mail: jpe@cfwb.be

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Communauté française
Ministry of Higher Education and Scientific Research of the French Community

Rue A. Lavallée 1
BE-1080 Bruxelles

Website
Tel.: +32 26 90 87 03
Fax: +32 26 90 87 60

Εθελοντισμός

Deutschsprachige Gemeinschaft
Jugendbüro der Deutschsprachigen GemeinschaftQuartum Center Hütte 79/16
BE-4700 Eupen

Website
Tel.: +32 87 56 09 79
Fax: +32 87 56 09 44
E-mail: info@jugendbuero.be

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Agentur für Europäische Bildungsprogramme VoG
Agency for European Training Programmes

Gospert 1
BE-4700 Eupen

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 87 59 63 00
Fax: +32 87 55 64 74

Εθνικοί εκπαιδευτικοί φορείς

Administration générale de l'enseignement et de la recherché scientifique, Communauté française de Belgique
General administration for Education and Scientific Research, French Community of Belgium

Boulevard du Jardin botanique 20-22
BE-1000 Bruxelles

Website
Tel.: +32 26 90 81 00
Fax: +32 26 90 82 39
E-mail: enseignement.be@cfwb.be

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

NARIC de la Communauté française de Belgique
NARIC of the French Community of Belgium
Ministry of the French Community of Belgium
Directorate General for Non-Compulsory Education and Scientific Research

Rue A. Lavallée 1
BE-1080 Bruxelles

Website
Tel.: +32 26 90 87 03
Fax: +32 26 90 87 60
E-mail: infosup@cfwb.be

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Flemish Ministry for Education and Training

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 17 00

EPOS vzw
National Agency for Lifelong Learning

Koning Albert II-laan 15
BE-1015 Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 98 67
Fax: +32 25 53 98 80
E-mail: info@epos-vlaanderen.be

Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών

Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
Francophone Agency for Education and Life-long Training

Chaussée de Charleroi 111
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 42 62 78
Fax: +32 25 42 62 93
E-mail: aef@aef-europe.be

Πανεπιστήμιο

Αναγνώριση τίτλων σπουδών

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Vlaanderen
National Academic Recognition Information Centre (NARIC) - Flanders
Ministry of Education and Training
Agency for Higher Education, Adult Education and Study Grants (AHoVoS)

Hendrik Consciencegebouw Toren A 6
Koning Albert II-laan 15
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 97 44
Fax: +32 25 53 97 05
E-mail: naric@vlaanderen.be

Κέντρο Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων και Πληροφόρησης

NARIC de la Communauté française de Belgique
NARIC of the French Community of Belgium
Ministry of the French Community of Belgium
Directorate General for Non-Compulsory Education and Scientific Research

Rue A. Lavallée 1
BE-1080 Bruxelles

Website
Tel.: +32 26 90 87 03
Fax: +32 26 90 87 60
E-mail: infosup@cfwb.be

Σπουδές στο εξωτερικό και ευκαιρίες για υποτροφίες

EPOS vzw
National Agency for Lifelong Learning

Koning Albert II-laan 15
BE-1015 Brussel

Website
Tel.: +32 25 53 98 67
Fax: +32 25 53 98 80
E-mail: info@epos-vlaanderen.be

Εθελοντισμός

Communauté française
Bureau International Jeunesse (BIJ)

Rue du commerce 20-22
BE-1000 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 19 09 06
Fax: +32 22 18 81 08
E-mail: bij@cfwb.be
E-mail: jpe@cfwb.be

Εθελοντισμός

Deutschsprachige Gemeinschaft
Jugendbüro der Deutschsprachigen GemeinschaftQuartum Center Hütte 79/16
BE-4700 Eupen

Website
Tel.: +32 87 56 09 79
Fax: +32 87 56 09 44
E-mail: info@jugendbuero.be

Vlaamse Gemeenschap
Flemish Community

JINT v.z.w.
Grétrystraat 26
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 09 07 20
Fax: +32 22 09 07 49
E-mail: jint@jint.be

Οικογένεια

Service Public Fédéral Intérieur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Federal Public Service Home Affairs

Chaussée de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 00 21 11
E-mail: info@ibz.fgov.be

Παιδιά

Υιοθεσία

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Απαγωγή παιδιού

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Γονική μέριμνα

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Ζευγάρια

Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Διατροφή - οικονομική στήριξη μελών της οικογένειας

Service Public Fédéral Justice
Federale Overheidsdienst Justitie
Federal Public Service Justice

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 42 65 11
E-mail: info@just.fgov.be

Γάμος

Service Public Fédéral Intérieur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Federal Public Service Home Affairs

Chaussée de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 00 21 11
E-mail: info@ibz.fgov.be

Σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης

Service Public Fédéral Intérieur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Federal Public Service Home Affairs

Chaussée de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 00 21 11
E-mail: info@ibz.fgov.be

Ζευγάρια εκτός γάμου

Service Public Fédéral Intérieur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Federal Public Service Home Affairs

Chaussée de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 00 21 11
E-mail: info@ibz.fgov.be

Υγεία

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Αγορά φαρμάκων σε άλλη χώρα της ΕΕ ή μέσω διαδικτύου

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Συνταγογράφηση φαρμάκων στο εξωτερικό: δαπάνες και επιστροφές

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Δαπάνες και επιστροφή δαπανών: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Κέντρα πληροφόρησης: προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Ιατρική επίσκεψη ή περίθαλψη σε νοσοκομείο στο εξωτερικό

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Υγειονομική κάλυψη για σύντομη διαμονή στο εξωτερικό

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη: πληρωμή και επιστροφή εξόδων

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Διαμονή στο εξωτερικό

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement
Federal public service Health, Food chain safety and environment

Place Victor Horta 40, box 10
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 90 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be

Service public fédéral Sécurité sociale (SPF Sécurité sociale) - Direction générale "Politique sociale"
Federal Social Security Service - Social Policy Directorate

Place Victor Horta 40, box 20
BE-1060 Bruxelles

Website
Tel.: +32 25 28 63 00
E-mail: dgsoc@minsoc.fed.be

Office national de sécurité sociale (ONSS)
National Social Security Office

Place Victor Horta 11
BE-1060 Bruxelles

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 09 59 59
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be

Διατυπώσεις διαμονής

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Έγγραφα και διατυπώσεις

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Μόνιμη διαμονή (>5 έτη) μελών οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Εγγραφή σε άλλη χώρα της ΕΕ μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Εκλογές σε άλλη χώρα

Ευρωπαϊκές εκλογές

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Δημοτικές εκλογές

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Εκλογές στη χώρα καταγωγής

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Δικαιώματα διαμονής οικογενειών

Καταχωρισμένοι (δηλωμένοι) σύντροφοι

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Μέλη της οικογένειας ατόμων που αναζητούν εργασία

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Λοιποί συγγενείς

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Ο/η σύζυγος και τα παιδιά σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Σύζυγος και τέκνα πολίτες χώρας εκτός ΕΕ

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Οι γονείς σας

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Δικαιώματα διαμονής

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Συνταξιούχοι - δικαίωμα διαμονής

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Φοιτητές - δικαίωμα διαμονής

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής

Service Public Fédéral Intérieur, Cellule Centrale d'Information et Communication
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Cel voor Informatie en Communicatie
Federal Public Service of the Interior


Rue de Louvain/Leuvenseweg 1
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Websitedenlfr
Tel.: +32 25 00 20 50 (Nederlands)
Tel.: +32 25 00 20 57 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Français)
Fax: +32 25 00 20 39 (Nederlands)
E-mail: info@ibz.fgov.be

Ταξίδια

DG Personnes handicapée
DG Personen met een handicap
GD Personen mit Behinderung
Websitedenlfr
Tel.: +32 80 09 87 99 (toll-free, 8h30 to 13h00)

Service Public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Rue des petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουContact form
Website

Tel.: +32 25 01 81 11

Administration des douanes et accises
Douane en accijnzen
Belgium Customs


Boulevard du Jardin Botanique 50 / Kruidtuinlaan 50
BE-1000 Brussel - Bruxelles

Website
Website

Tel.: +32 25 76 24 50
E-mail: da.manregional.bxl@minfin.fed.be

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer
Federal service for mobility and transportation
Direction générale Transport aérien
Directoraat-generaal Luchtvaart
Directorate General - Air Transport
Cellule Stratégique - Droits des passagers
Strategische Cel - Passagiersrechten
Passenger rights

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 44 00
Fax: +32 22 77 40 73
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

Τι έγγραφα χρειάζεστε για να ταξιδέψετε στην Ευρώπη

Διαβατήρια που έχουν λήξει ή απολεσθεί

Service Public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Rue des petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουContact form
Website

Tel.: +32 25 01 81 11

Ταξιδιωτικά έγγραφα για πολίτες της ΕΕ

Service Public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Rue des petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουContact form
Website

Tel.: +32 25 01 81 11

Έγγραφα για ανηλίκους που ταξιδεύουν στην ΕΕ

Service Public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Rue des petits Carmes 15 / Karmelietenstraat 15
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμουContact form
Website

Tel.: +32 25 01 81 11

Οδήγηση στο εξωτερικό

Η ισχύς της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Άδεια οδήγησης και ασφάλιση αυτοκινήτου

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση άδειας οδήγησης όταν βρίσκεστε σε διακοπές

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer
Federal service for mobility and transportation
Direction générale Transport aérien
Directoraat-generaal Luchtvaart
Directorate General - Air Transport
Cellule Stratégique - Droits des passagers
Strategische Cel - Passagiersrechten
Passenger rights

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 22 77 44 00
Fax: +32 22 77 40 73
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

Μεταφορές και αναπηρία

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

DG Personnes handicapée
DG Personen met een handicap
GD Personen mit Behinderung
Websitedenlfr
Tel.: +32 80 09 87 99 (toll-free, 8h30 to 13h00)

Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας;

Αλκοόλ, προϊόντα καπνού, μετρητά και ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Administration des douanes et accises
Douane en accijnzen
Belgium Customs


Boulevard du Jardin Botanique 50 / Kruidtuinlaan 50
BE-1000 Brussel - Bruxelles

Website
Website

Tel.: +32 25 76 24 50
E-mail: da.manregional.bxl@minfin.fed.be

Οχήματα

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Αυτοκίνητα

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

Centre Européen des Consommateurs
Europees Centrum voor de Consument
European Consumer Centre Belgium

Rue de Hollande/Hollandstraat 13
BE-1060 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 42 33 46 (NL)
Tel.: +32 25 42 33 89 (FR)
E-mail: info@eccbelgium.be

Εταιρικά αυτοκίνητα

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

Άδεια οδήγησης

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Αντικατάσταση και αναγνώριση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Ανανέωση άδειας οδήγησης σε άλλη χώρα της ΕΕ

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

SPF Mobilité et Transports
FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 31 11
E-mail: info@mobilit.fgov.be

Ασφάλιση

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτου στο εξωτερικό

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Ισχύς της ασφάλειας αυτοκινήτου στην ΕΕ

Fonds Commun de Garantie Automobile
Belgian Motor Insurance Information Centre

Rue de la Charité 33, Bte 1
BE-1210 Bruxelles

Website
Tel.: +32 22 87 18 11
E-mail: info@fcga-gmwf.be
E-mail: informationcenter@fcga-gmwf.be

Ταξινόμηση

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

Ταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Direction Circulation Routière - Directie Wegverkeer

City Atrium
Rue du Progrès/Vooruitgangstraat 56
BE-1210 Bruxelles/Brussel

Websitenlfr
Tel.: +32 22 77 30 50
E-mail: help.div@mobilit.fgov.be

Εργασία και συνταξιοδότηση

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale des Relations individuelles du Travail
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen

Rue Ernest Blerot 1
BE-1070 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 33 48 22
Fax: +32 22 33 48 21
E-mail: rit@emploi.belgique.be

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)
Zentralanstalt für Familienbeihilfen für Arbeitnehmer (ZFA)
National Family Benefits Office for Employees

Rue de Trèves/Trierstraat 70 (postal address) or 9 (reception)
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website RKW
Website ONAFTS

Tel.: +32 22 37 23 09
Tel.: Freephone: 0800 94 43 4
Fax: +32 22 37 23 09

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
National Institute for the Social Security of the Self-employed

Quai de Willebroeck/Willebroekkaai 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 46 42 11
Fax: +32 25 11 21 53
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Service fédéral des Pensions (SPDF)
Federale Pensioendienst (FPD)
Föderaler Pensionsdienst (FPD)
Federal Pensions Service

Tour du Midi
BE-1060 Bruxelles

Contact formdenlfr
Website

Tel.: +32 78 15 17 65

Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Κρατικές συντάξεις στο εξωτερικό

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
National Institute for the Social Security of the Self-employed

Quai de Willebroeck/Willebroekkaai 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 46 42 11
Fax: +32 25 11 21 53
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Service fédéral des Pensions (SPDF)
Federale Pensioendienst (FPD)
Föderaler Pensionsdienst (FPD)
Federal Pensions Service

Tour du Midi
BE-1060 Bruxelles

Contact formdenlfr
Website

Tel.: +32 78 15 17 65

Επικουρικές συντάξεις στο εξωτερικό

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
National Institute for the Social Security of the Self-employed

Quai de Willebroeck/Willebroekkaai 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 46 42 11
Fax: +32 25 11 21 53
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Service fédéral des Pensions (SPDF)
Federale Pensioendienst (FPD)
Föderaler Pensionsdienst (FPD)
Federal Pensions Service

Tour du Midi
BE-1060 Bruxelles

Contact formdenlfr
Website

Tel.: +32 78 15 17 65

Ανεργία και παροχές

Συντάξεις επιζώντων και επιδόματα θανάτου

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Οικογενειακές παροχές

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)
Zentralanstalt für Familienbeihilfen für Arbeitnehmer (ZFA)
National Family Benefits Office for Employees

Rue de Trèves/Trierstraat 70 (postal address) or 9 (reception)
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website RKW
Website ONAFTS

Tel.: +32 22 37 23 09
Tel.: Freephone: 0800 94 43 4
Fax: +32 22 37 23 09

Institut national d'assurance maladie invalidité (INAMI) 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
National Institute for Sickness and Invalidity Insurance

Avenue de Tervueren/Tervurenlaan 211
BE-1150 Bruxelles/Brussel

Website INAMI
Website RIZIV

Tel.: +32 27 39 76 90
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
National Institute for the Social Security of the Self-employed

Quai de Willebroeck/Willebroekkaai 35
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 46 42 11
Fax: +32 25 11 21 53
E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be

Αν δεν βρείτε εργασία

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Μεταφορά παροχών ανεργίας

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Άνεργος στο εξωτερικό

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Χρήσιμα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Εργασία στο εξωτερικό

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale des Relations individuelles du Travail
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen

Rue Ernest Blerot 1
BE-1070 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 22 33 48 22
Fax: +32 22 33 48 21
E-mail: rit@emploi.belgique.be

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Ίση μεταχείριση

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Εργασία στον δημόσιο τομέα στο εξωτερικό

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Άδειες εργασίας

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Public employment service of the German Community

Hütte 79
BE-4700 Eupen

Websitefrde
Tel.: +32 87 63 89 00
E-mail: info@adg.be

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Flemish Region

VDAB Hoofdzetel - Keizerslaan 11
BE-1000 Bruxelles/Brussel

WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
Tel.: +32 25 08 38 11
Tel.: 0800 30 700
E-mail: info@vdab.be

ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Public employment service of the Brussels-Capital Region

Boulevard Anspach/Anspachlaan 65
BE-1000 Bruxelles/Brussel

Website
Tel.: +32 25 05 14 11
Tel.: +32 25 05 77 77
E-mail: chercheursemploi@actiris.be

FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Public employment service of the Walloon region
Contact formΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου
WebsiteΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Tel.: 0800 93 94 7

Επιλέξτε χώρα

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: