Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Najčastejšie otázky – Autá


Odpovede na otázky vypracovala Európska poradenská služba pre spotrebiteľov. Trápi vás iný problém? Obráťte sa na najbližšie Európske spotrebiteľské centrum. English

Nákup vozidla v zahraničí

 • Ako si priveziem na Slovensko nové auto, ktoré som si kúpil v inom členskom štáte EÚ?

  Môžete:

  • ho priviezť na prívese sám;
  • si najať špecializovanú spoločnosť na prevoz automobilov;
  • priviezť si ho po vlastnej osi. V tomto prípade budete potrebovať platné poistenie (pre všetky krajiny, cez ktoré budete autom prechádzať) a dočasnú prevoznú značku,  ktorú získate v štáte, v ktorom si auto kupujete. Presné informácie by vám mal poskytnúť predajca.
 • Ako zistím, kde si môžem auto kúpiť za najlepšiu cenu?

  Ak si chcete v EÚ kúpiť nové auto, môžte na porovnanie cien použiť správu o cenách automobilov v EÚ English, ktorú každoročne uverejňuje Európska komisia.

  Nesmiete však zabudnúť na DPH:

  • Za nové auto zaplatíte v krajine nákupu cenu auta bez dane a na Slovensku budete musieť zaplatiť DPH.
  • V prípade, že si v inom členskom štáte kúpite ojazdené auto od súkromnej osoby, DPH platiť nemusíte. Ak si však ojazdené auto kúpite v inom členskom štáte v autobazári, zaplatíte miestnu DPH.
 • Aké formálne požiadavky musím splniť, aby som mohol doviezť do svojej domovskej krajiny auto kúpené v zahraničí?

  Budete musieť navštíviť daňový úrad, kde podáte daňové prihlásenie o kúpe auta a zaplatíte DPH.

  Svoje auto si budete musieť poistiť a v prípade, že ide o ojazdené vozidlo, musíte ho prihlásiť na technickú kontrolu. Vozidlo následne prihlásite do evidencie a zaplatíte ostatné príslušné poplatky a dane (ako napríklad cestnú daň).

 • Chcel by som si kúpiť auto v susednom členskom štáte. S akou zárukou môžem počítať?

  Ak si nové auto kúpite v autosalóne, vzťahuje sa naň dvojročná zákonná záruka. V prípade ojazdeného vozidla môže byť táto záruka skrátená na jeden rok. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, za ktoré nesie zodpovednosť predajca.

  Okrem zákonnej záruky sa na vozidlo môže vzťahovať aj obchodná záruka.

  Podľa právnych predpisov EÚ si môžte záruku uplatniť v ktoromkoľvek predajnom mieste siete výrobcu, a to bez ohľadu na členský štát, v ktorom ste si auto kúpili. To znamená, že ak ste si auto kúpili v Rakúsku, môžte v rámci záručnej lehoty navštíviť predajné miesto výrobcu na Slovensku a požadovať opravu poruchy.

 • Na to, aby som auto previezol na Slovensko po vlastnej osi, potrebujem dočasné prevozné značky. Kde ich získam?

  Dočasné prevozné značky vám umožnia previezť auto z krajiny, v ktorej ste ho kúpili, do krajiny, v ktorej ho chcete prihlásiť do evidencie. Tieto značky vám vystavia v krajine, v ktorej ste si auto kúpili.

  V krajine, v ktorej svoje auto zaregistrujete, požiadate o vydanie trvalých značiek.

  Ak automobil prevážate po vlastnej osi, musíte mať poistenie, ktoré sa vzťahuje na všetky štáty, ktorými budete prechádzať.

 • Nemôžem auto priviezť zo zahraničia na značkách z môjho starého auta?

  NIE   – to je nezákonné.

 • V cudzom členskom štáte som si v autobazári kúpil ojazdené auto, na ktorom sa vyskytla porucha. Aké sú moje práva?

  To závisí od toho, aké informácie vám predajca v čase kúpy poskytol a aká porucha sa na aute vyskytla.

  Podľa právnych predpisov EÚ musí byť kvalita a fungovanie zakúpených výrobkov uspokojivá. To závisí od charakteru tovaru a informácií, ktoré o nich poskytol predajca, výrobca alebo obchodný zástupca.

  V prípade, že sa na vozidle vyskytla závažná porucha, o ktorej ste v čase kúpy neboli informovaný, je možné, že máte nárok na nápravu zo strany predajcu. Ak takýto nárok máte, kontaktujte predajcu a zistite, či by súhlasil s opravou auta v miestnom servise. V prípade nových áut by oprava nemala byť problémom, v prípade ojazdených áut však dohoda s predajcom môže byť zložitá.

 • V inom členskom štáte som si od súkromnej osoby kúpil ojazdené auto, na ktorom sa vyskytla porucha. Aké sú moje práva?

  V tomto prípade sú vaše práva mimoriadne obmedzené. Právne predpisy o ochrane spotrebiteľa sa nevzťahujú na transakcie medzi dvoma súkromnými osobami. Preto by ste mali byť v prípade kúpy tovaru od súkromnej osoby mimoriadne opatrný.

  Ak sa nedokážete s predajcom dohodnúť, môžte problém riešiť v občianskom súdnom konaní, ktoré však môže byť zložité a drahé.

 • Čo by som mal vedieť pred tým, ako si kúpim auto v zahraničí?

  Pravidlá a záruky závisia od toho:

  • či si chcete kúpiť nové alebo ojazdené auto;
  • či ho kupujete od súkromnej osoby alebo od predajcu automobilov;
  • či má predajca sídlo v členskom štáte EÚ .

  Najvyššia miera ochrany sa vzťahuje na kúpu nového auta od predajcu automobilov, ktorý má sídlo v členskom štáte EÚ.

 • Žijem na Slovensku a v Nemecku som si kúpil nové auto. Obávam sa, že auto má vážnu technickú chybu. Čo mám robiť?

  Ak sa na novom vozidle kúpenom od autorizovaného predajcu vyskytne porucha, preštudujte si záručné podmienky (záruka výrobcu a záruka predajcu). Zistite, či sa na poruchu vzťahuje jedna zo záruk a či ju môžete uplatniť na Slovensku.

  V prípade, že sa na poruchu vzťahuje záruka, kontaktujte predajcu a požiadajte o opravu. Navyše môžte uplatniť svoje práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ o minimálnej záruke pre spotrebiteľov, ktorá zvyčajne trvá 2 roky.

Zdaňovanie nákupu vozidla v zahraničí

 • Ako sa platí DPH v prípade, že si kúpim auto v inom členskom štáte EÚ?

  Ak si kúpite nové auto v inom členskom štáte EÚ, nemusíte v tomto štáte zaplatiť DPH. DPH zaplatíte v krajine, v ktorej ho chcete prihlásiť do evidencie motorových vozidiel.

  Ak si nové auto kupujete od súkromnej osoby, môže si predávajúci uplatniť vrátenie DPH, ktoré zaplatil pri kúpe vozidla. Takto sa má zabrániť dvojitému zaplateniu dane za to isté vozidlo.

  Ak si ojazdené auto kúpite v autobazári, zaplatíte DPH v štáte, v ktorom si auto kupujete. V prípade, že si ojazdené auto kúpite od súkromnej osoby, neplatíte DPH.

 • Auto, ktoré si chcem kúpiť, je staré tri mesiace a už má najazdených 3 500 kilometrov. Chcú mi ho však predať ako nové auto. Je to legálne?

  ÁNO – vozidlo predávané v rámci EÚ sa považuje za nové, ak:

  • v čase, keď vám ho dodali, neuplynulo ešte šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky;

  alebo

  • vozidlo má najazdených menej ako 6 000 km.


  Vozidlo sa považuje za ojazdené, ak:

  • ste sa jeho vlastníkom stali po uplynutí šiestich mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky;

  a

  • má najazdených viac ako 6 000 km.
 • Žijem na Slovensku a chcem si kúpiť nové auto vo Veľkej Británii. Viem, že som povinný podať na slovenskom daňovom úrade daňové priznanie a zaplatiť DPH. Môj doklad o kúpe je v anglických librách. Ako sa vypočíta DPH?

  Daňový úrad prevedie cenu zaplatenú v librách na eurá. Z tejto sumy zaplatíte DPH vo výške 19 %.

  Pri prepočte sa použije kurz platný v deň, keď ste predložili doklad o kúpe. Ak ho nemáte, daňový úrad použije kurz platný v deň objednávky auta.

Prenájom vozidla v zahraničí

 • Čo by som mal vedieť pred tým, ako si v zahraničí požičiam auto?

  Užitočné rady:

  • zistite si, aká je vaša spoluúčasť v prípade nehody;
  • vozidlo si pri prevzatí a vrátení pozorne prezrite (v prítomnosti zamestnanca požičovne);
  • po vrátení auta požiadajte o písomné potvrdenie toho, že ste auto vrátili v dobrom stave.
Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi