Navigacijska pot

Posodobitev : 07/05/2015

travel

Stroški gostovanja v mobilnih telefonskih omrežjih

Uporabo mobilnega telefona v drugi državi EU (klici, pošiljanje sporočil SMS, uporaba interneta) sme vaš operater zaračunati po omejeni tarifi.

V vseh državah EU se uporablja evropska tarifa za gostovanje English, ki omejuje cene mobilnih storitev in preprečuje previsoke cene.

Najvišje dovoljene cene klicev, kratkih sporočil in uporabe interneta (prenosa podatkov):

 

1. julij 2012

1 julij 2013

1 julij 2014

Odhodni klic (na minuto)

€0,29

€0,24

€0,19

Dohodni klic (na minuto)

€0.08

€0.07

€0.05

Poslan SMS (na SMS)

€0,09

€0,08

€0,06

Internet (prenos podatkov, za megabajt*)

€0,70

€0,45

€0,20

* Cena je za megabajt, vendar se poraba obračunava po kilobajtih.
V ceni ni vključen DDV.

Zgornje omejitve cen se uporabljajo za vse, razen če uporabljate posebno storitev ali paket. Mobilni operater vam seveda lahko zaračuna nižje cene, zato se je dobro pozanimati o najboljših ponudbah.

Za podrobnejše informacije glede posamezne države se obrnite na nacionalni regulativni organ English.

Obvestilo o cenah

Vaš operater vam mora poslati sporočilo SMS, ko prestopite mejo v Evropski uniji, s katerim vas obvesti o cenah odhodnih in dohodnih klicev, kratkih sporočil in uporabe interneta (prenosa podatkov) v državi, v katero ste pripotovali.

Zaščita pred previsokimi računi

Da bi vas zaščitili pred previsokimi računi za prenos podatkov med gostovanjem, je količina prenesenih podatkov na mobilni napravi povsod po svetu omejena na znesek 50 evrov (ali na enakovreden znesek v drugi valuti), razen če ste s svojim operaterjem sklenili drugačen dogovor. Ko dosežete 80 % dogovorjenega zneska, boste prejeli opozorilo.

Praktični primer

Nič več nepričakovanih visokih računov med gostovanjem

Madžarka Aniko uporablja različne aplikacije na svojem pametnem telefonu: denimo pretočni prenos glasbe, družabna omrežja in spletno kartiranje za iskanje trgovin in restavracij. Na počitnicah v Grčiji je pozabila izključiti samodejne posodobitve na svojem pametnem telefonu. Vendar ji ni treba skrbeti, da bo prejela zelo visok račun. Razen če s svojim operaterjem ni sklenila drugačne pogodbe, se ji je prenos podatkov med gostovanjem samodejno ustavil pri 50 evrih (in DDV).

Ko gre kaj narobe

Kadar menite, da je operater kršil dogovor glede cen in pogojev uporabe storitev gostovanja:

  • se obrnite na mobilnega operaterja/prodajalca in ga opozorite na svoje pravice in njegove obveznosti English. Zahtevajte, da težave odpravi, preden se odločite za nadaljnje ukrepe;
  • če z odgovorom operaterja niste zadovoljni, se lahko obrnete na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije English, ki morda lahko reši spor. V številnih primerih so regulativni organi uvedli posebne postopke ter zadeve rešijo hitro in učinkovito. Regulativnemu organu lahko pošljete pritožbo v zvezi s pogoji, kakovostjo storitev, dostopom do omrežij in storitev in storitvami gostovanja.

Praktični primer

Ne dovolite, da vam operater zaračuna preveč

Danka Birgit je po počitnicah, ki jih je preživela v Italiji, prejela visok račun za uporabo pametnega telefona na družabnih omrežjih. Obrnila se je na svojega operaterja in ga opozorila na omejitve in najvišje cene, določene s predpisi EU, ter zahtevala znižanje računa. Operater ji je poslal nov račun z ustrezno spremenjenimi cenami.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

nacionalni regulativni organ

Kontaktirajte nacionalni regulativni organ države, v kateri je se sedež vašega mobilnega operaterja, za težave in vprašanja v zvezi z novimi omejitvami cen.